Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

ANPE - konferanse


Fra:  19. September 2012 08:00  
Til:  21. September 2012 16:00
Sted:  Universitetet i Agder, Kristiansand
 
 

IV Congreso de la Asociación Noruega de Profesores de Español

En la Universidad de Agder, Kristiansand, celebraremos los días 19, 20 y 21 de septiembre de este año el IV Congreso de nuestra asociación.

LES MER

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 25.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret