Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Ledige plasser ved workshops


Nedanfor finn du ei liste over workshopane i 2017.


  

Workshop 1/2017
“Promoting excellence in sign language instruction” 

Framandspråksenteret søkjer ein deltakar frå Noreg til ein workshop om bruken av "Det felles europeiske rammeverket for språk" i utviklinga av ressursar og i undervisninga av teiknspråk. Workshopen er i Graz, Austerrike. Søkjarane bør være lærar innan teiknspråk. Deltakarane kjem frå heile Europa. Målet med workshopen er å samle erfaring i arbeid med Rammeverket, planlegge prosjekt og samle fleir eksempel på bruk av Rammeverket i samband med teiknspråk.

Språk: Engelsk og internasjonalt teiknspråk
Dato: 1. - 2. mars 2017
Søknadsfrist: 22. januar 2017
Informasjon om prosjektet, prosjektbeskriving og finansiering.
Fyll ut søknadsskjema på eitt av arbeidsspråka, engelsk eller fransk, og send til info@framandspraksenteret.no

Workshop 3/2017
"Digital literacy for the teaching and learning of languages"

Språk: Engelsk og fransk
Dato: 10.-11. oktober 2017
Søknadsfrist: kommer
Informasjon om prosjektet, prosjektbeskriving og finansiering.
Fyll ut søknadsskjema på eitt av arbeidsspråka, engelsk eller fransk, og send til info@framandspraksenteret.no

Workshop 4/2017
"Developing language awareness in subject classes"

Språk: Engelsk og fransk
Dato: 16.-17. november 2017
Søknadsfrist: kommer
Informasjon om prosjektet, prosjektbeskriving og finansiering.
Fyll ut søknadsskjema på eitt av arbeidsspråka, engelsk eller fransk, og send til info@framandspraksenteret.no

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 20.12.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret