Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Ledige plasser ved workshops


Nedanfor finn du ei liste over workshopane i 2017.


Workshop 3/2017
"Digital literacy for the teaching and learning of languages"

Framandspråksenteret søkjer ein deltakar frå Noreg til ein workshop med fokus på digital kompetanse når ein skal lære og undervise språk. Workshopen er i Graz, Austerrike. Søkjarane kan være lærarutdannar og/eller lærar innan språk på alle nivå.

Arbeidsspråk: Engelsk og fransk (Dette innebærer at du kan undervise i hvilket som helst språk dersom du er komfortabel med å bruke engelsk eller fransk som arbeidsspråk under workshopen.)
Dato: 10.-11. oktober 2017
Søknadsfrist: 23. juni 2017
Informasjon om prosjektetprosjektbeskriving og finansiering.
Fyll ut søknadsskjema på eitt av arbeidsspråka, engelsk eller fransk, og send til info@framandspraksenteret.no

Workshop 4/2017
"Developing language awareness in subject classes"

Språk: Engelsk og fransk
Dato: 16.-17. november 2017
Søknadsfrist: kommer
Informasjon om prosjektet, prosjektbeskriving og finansiering.
Fyll ut søknadsskjema på eitt av arbeidsspråka, engelsk eller fransk, og send til info@framandspraksenteret.no

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 09.05.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret