Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Metodiske tips for muntlige ferdigheter


Muntlig_ikon_500.png

På denne siden finner du en samling generelle metodiske tips når det gjelder de muntlige ferdighetene - valgt ut og beskrevet fra et fremmedspråkperspektiv.

Muntlig kommunikasjon dreier seg om å forstå og bruke språket ved å lytte, tale og samtale og å bruke hensiktsmessige kommunikasjonsstrategier.

De metodiske tipsene i verktøykassa er derfor delt inn i kategoriene Lytting og Muntlig produksjon og interaksjon. Se menyknapper til venstre for tabelloversikt og beskrivelse av hvert enkelt tips.

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 14.03.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret