Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Metodiske tips for leseferdigheten


Tekster er en viktig kilde for språktilfang i fremmedspråkopplæringen og på denne siden finner du en samling generelle metodiske tips når det gjelder leseferdigheten - valgt ut og beskrevet fra et fremmedspråkperspektiv. Tipsene i menyen til venstre er kategorisert etter lesefasene før, under og etter lesing.

I heftet Det er verdt å lese! vil du finne en samling metodiske tips som er vel verdt å prøve ut i arbeidet med å fremme elevenes leseferdigheter.

Metodetipsene er valgt og beskrevet ut fra et fremmedspråkperspektiv, men å utvikle leseferdighet på et annet språk vil bidra til å styrke leseferdigheten generelt – helt i tråd med tanken bak grunnleggende ferdigheter. Som engelsk- og fremmedspråklærere er vi også ”leselærere”.
LAST NED

Se også en presentasjon av denne ressursen i Fremmedspråksenterets fagdidaktiske tidsskrift Communicare 1/2011 (s. 51-52 Lese, lytte og se).

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 12.03.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret