Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Næringsliv og skole


Her vil det kome informasjon om kva for samarbeid som går føre seg mellom vidaregåande skule og arbeidsliv rundt om i landet og idear for korleis ein kan få i gang nye prosjekt, der det å bruke engelsk som fagspråk står sentralt. Eitt døme er videoen vi har fått laga om kva som skjer i Halden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 14.04.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret