Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Tiltak 13. Engelsk som undervisningsspråk i andre fag (CLIL)


Fremmedspråksenteret igangsetter utprøving med CLIL (Content & Language Integrated Learning) i ikke-språkfag på videregående trinn, for eksempel historie, matematikk og samfunnsfag. Utprøvingen begrenses til engelsk.

Mer informasjon om CLIL i videregående skole finnes HER.

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 14.12.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret