Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk


Fremmedspråksenteret utarbeidet som ledd i oppfølgingen av St.meld. nr. 23 (2007-2008) Språk bygger broer en tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk. Planen bestod av 18 tiltak som skulle bidra til øke antall elever som velger fremmedspråk som programfag.

Planen kan lastes ned her.

Arbeidet med tiltaksplanen ble avsluttet desember 2014. Sluttrapporten kan lastes ned her.

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 15.06.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret