Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
fs_logoikon_642_dus.jpg
Ved Fremmedspråksenteret er det ledig en fast stilling ved engelskseksjonen. Vi søker en person som ønsker å bidra til økt kvalitet i engelskopplæringen, arbeide med forskningsformidling og praksisnære aktiviteter og støtte og å utvikle og gjennomføre kompetansehevingstiltak overfor utdanningssektoren.
fs_logoikon_110.jpg
Fremmedspråksenteret har utnevnt æresambassadør for fremmedspråk
Karin D. Pettersen har blitt utnevnt til fremmedspråkambassadør honoris causa
Les mer...
fs_logoikon_110.jpg
Fremmedspråksenteret tilbyr kompetanseutvikling for språklærere
Oslo kommune og Fremmedspråksenteret har fått tilsagn på søknad om midler i forbindelse med DEKOM
Les mer...
ECML_110.jpg
ECML vil høre din stemme!
Det europeiske språksenteret inviterer de som jobber innen språk til å komme med innspill til: ECML 2020-2023 programme
Les mer...
Journalen_OsloMet_110.jpg
Færre velger språk i ungdomsskolen
Færre elever velger andre språk enn norsk og engelsk på ungdomsskolen. Nedgangen gjelder alle språk.
Les mer...
Viktige datoer:
Møt oss:
Kontaktinfo:

Tel: 69 60 83 00

EPOST   Andre nasjonale sentra
Høgskolen i Østfold

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.09.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret