Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
fs_logoikon_642_dus.jpg
Arbeidet med yrkesretting av fellesfagene i videregående skole fortsetter. De nasjonale sentrene som var involvert i FYR-prosjektet, har fortsatt et ansvar for å bidra i dette arbeidet. De arrangerer derfor, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, en konferanse med fokus på yrkesretting og relevans.
fs_logoikon_110.jpg
Fremmedspråksenteret tilbyr kompetanseutvikling for språklærere
Oslo kommune og Fremmedspråksenteret har fått tilsagn på søknad om midler i forbindelse med DEKOM
Les mer...
Utd-nytt-logo_PMS_110.jpg
Fellesfagene på yrkesfag skal få yrkesfaglig innhold
Nå skal læreplanene i norsk, engelsk, naturfag og matematikk få en yrkesrettet del på inntil 30 prosent
Les mer...
Udir_logo_110.jpg
Skisser til nye læreplaner – les og gi innspill!
Frist for å komme med innspill er 14. november.
Les mer...
fs_logoikon_110.jpg
Fremmedspråksenteret med i europeisk samarbeidsprosjekt
Senteret har sammen med partnere fått innvilget € 200 000 til Erasmus+ prosjekt
Les mer...
Viktige datoer:
Møt oss:
Kontaktinfo:

Tel: 69 60 83 00

EPOST   Andre nasjonale sentra
Høgskolen i Østfold

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.09.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret