Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
DIKU_logo_642_dus.jpg
Vant språkpris for nytenkning rundt språkopplæring
fs_logoikon_110.jpg
Fremmedspråksenteret tilbyr kompetanseutvikling for språklærere
Oslo kommune og Fremmedspråksenteret har fått tilsagn på søknad om midler i forbindelse med DEKOM
Les mer...
Utd-nytt-logo_PMS_110.jpg
Fellesfagene på yrkesfag skal få yrkesfaglig innhold
Nå skal læreplanene i norsk, engelsk, naturfag og matematikk få en yrkesrettet del på inntil 30 prosent
Les mer...
Journalen_OsloMet_110.jpg
Færre velger språk i ungdomsskolen
Færre elever velger andre språk enn norsk og engelsk på ungdomsskolen. Nedgangen gjelder alle språk.
Les mer...
fs_logoikon_110.jpg
Fremmedspråksenteret med i europeisk samarbeidsprosjekt
Senteret har sammen med partnere fått innvilget € 200 000 til Erasmus+ prosjekt
Les mer...
Viktige datoer:
Møt oss:
Kontaktinfo:

Tel: 69 60 83 00

EPOST   Andre nasjonale sentra
Høgskolen i Østfold

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.09.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret