Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
ECML_logo_642_dus.jpg
Framandspråksenteret søkjer ein deltakar frå Noreg til ein workshop med fokus på språklæring innan vaksenopplæring. Workshopen er i Graz, Austerrike. Søkjaren kan vere lærarutdannar og/eller lærar med erfaring frå vaksenopplæring med elevar som har norsk som andrespråk
skolverket_110.gif
Skolverket presenterer Språksprånget
I Sverige er det klart for en ny nasjonal skoleutviklingssatsing, denne gangen innen fremmedspråk.
Les mer...
SiU_logo_110.jpg
Ny statistikkløsning om internasjonal mobilitet og samarbeid
SIU har lansert en statistikkportal som har oversikt over internasjonal studentmobilitet og utdanningssamarbeid.
Les mer...
Udir_logo_110.jpg
Si din mening
Utdanningsdirektoratet har utarbeidet retningslinjer for språket i læreplanene som skal revideres. Har du noen tilbakemeldinger før de fastsettes endelig?
Les mer...
fs_logoikon_110.jpg
Kinesisk språkundervisning i Norge, anno 2018
Les rapporten som er et resultat av kartlegging av kinesisk som fremmedspråk i norsk skole
Les mer...
Møt oss:
Kontaktinfo:

Tel: 69 60 83 00

EPOST   Andre nasjonale sentra
Høgskolen i Østfold

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.09.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret