Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
fs_logoikon_642_dus.jpg
Alle de nasjonale sentrene knyttes tettere opp mot sine vertsinstitusjoner fra 2018. I forbindelse med omstruktureringen vil Fremmedspråksenteret nå være direkte underlagt Kunnskapsdepartementet.
fs_logoikon_110.jpg
Meld deg på barnehagekonferansen ”Sammenheng – for barnets beste”!
Konferansen handler om overgangene i barnehagen og mellom barnehage og skole. Påmeldingsfristen er 15. februar til konferansen i Bodø.
Les mer...
Udir_logo_110.jpg
La din mening bli hørt!
Høring - Forslag til endringer i fellesfagene norsk og engelsk for yrkesfaglige utdanningsprogram
Les mer...
Udir_logo_110.jpg
Privatisteksamen våren 2018
Frist for oppmelding til privatisteksamen 2018 er 1. februar
Les mer...
Udir_logo_110.jpg
Revidert rammeverk
Rammeverk for grunnleggende ferdigheter er revidert i forbindelse med den forestående fagfornyelsen
Les mer...
Viktige datoer:
Kontaktinfo:

Tel: 69 60 83 00

EPOST   Andre nasjonale sentra


Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.09.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret