Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Communicare-logo.mtekst_lys_642.png
Hovedtema denne gangen er skriveferdigheten. Les om skriving i engelsk på yrkesfag, språk- og teksttypeorientert skriveundervisning i engelsk og fremmedspråk og mye mer.
fs_logoikon_110.jpg
Meld deg på barnehagekonferansen ”Sammenheng – for barnets beste”!
Konferansen handler om overgangene i barnehagen og mellom barnehage og skole. Påmeldingsfristen er 15. februar til konferansen i Bodø.
Les mer...
Udir_logo_110.jpg
La din mening bli hørt!
Høring - Forslag til endringer i fellesfagene norsk og engelsk for yrkesfaglige utdanningsprogram
Les mer...
fs_logoikon_110.jpg
Kinesisk språkundervisning i Norge, anno 2018
Les rapporten som er et resultat av kartlegging av kinesisk som fremmedspråk i norsk skole
Les mer...
Udir_logo_110.jpg
Privatisteksamen våren 2018
Frist for oppmelding til privatisteksamen 2018 er 1. februar
Les mer...
Viktige datoer:
Møt oss:
Kontaktinfo:

Tel: 69 60 83 00

EPOST   Andre nasjonale sentra


Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.09.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret