Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Muntlig_ikon_642_dus.jpg
Vårt hefte med metodiske tips er en didaktisk verktøykasse som kan bidra økt elevaktivitet og variert læringsarbeid med de grunnleggende ferdighetene.
fs_logoikon_110.jpg
Korleis integrere ulike fagområder i måltidet?
Les heftet og få tips til korleis du kan integrere ulike delar av rammeplanen i måltida i barnehagen.
Les mer...
Udir_logo_110.jpg
Åpent internett til eksamen i noen fag - fra våren 2018
Det åpnes for åpent internett til sentralt gitt skriftlig eksamen i sju fag.
Les mer...
Udir_logo_110.jpg
Revidert rammeverk
Rammeverk for grunnleggende ferdigheter er revidert i forbindelse med den forestående fagfornyelsen
Les mer...
KD_110.jpg
Skolens nye ”grunnlov” er fastsett
Den overordna delen som no er fastsett erstattar generell del og prinsipp for opplæringa.
Les mer...
Viktige datoer:
Møt oss:
Kontaktinfo:

Tel: 69 60 83 00

EPOST   Andre nasjonale sentra


Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.09.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret