Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
ECML_logo_642_dus.jpg
Framandspråksenteret søkjer ein deltakar frå Noreg til Workshop nr. 4/2018 med fokus på språk og språkbruk på tvers av fag. Workshopen er i Graz, Austerrike. Søkjarane kan være lærarutdannar og/eller lærar.
fs_logoikon_110.jpg
Utlysing til workshop om Det europeiske rammeverket.
Vi søkjer deltakar til workshop 2/2018 i Graz 3.-4.10.18
Les mer...
Utdanning-i-verden-SIU_110.png
Visste du at du kan ta lærlingtiden i utlandet?
Som elev har du gode muligheter til å kombinere reise og utdanning med Erasmus+
Les mer...
fs_logoikon_110.jpg
Har din skole behov for kompetanseutvikling?
Fremmedspråksenteret tilbyr etterutdanningskurs for arbeid med læreplanforståelse og utvikling av språklige og grunnleggende ferdigheter i engelsk og fremmedspråk
Les mer...
Udir_logo_110.jpg
Si din mening
Utdanningsdirektoratet har utarbeidet retningslinjer for språket i læreplanene som skal revideres. Har du noen tilbakemeldinger før de fastsettes endelig?
Les mer...
Viktige datoer:
Møt oss:
Kontaktinfo:

Tel: 69 60 83 00

EPOST   Andre nasjonale sentra
Høgskolen i Østfold

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.09.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret