Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
utdanningsforbundet_logo_sidestilt_dus_642.jpg
Velkommen til en praktisk – pedagogisk kursdag med metoder og aktiviteter som har som mål å øke elevenes muntlige språkferdigheter og senke terskelen for å snakke målspråket.
fs_logoikon_110.jpg
Korleis integrere ulike fagområder i måltidet?
Les heftet og få tips til korleis du kan integrere ulike delar av rammeplanen i måltida i barnehagen.
Les mer...
Udir_logo_110.jpg
Åpent internett til eksamen i noen fag - fra våren 2018
Det åpnes for åpent internett til sentralt gitt skriftlig eksamen i sju fag.
Les mer...
KD_110.jpg
Skolens nye ”grunnlov” er fastsett
Den overordna delen som no er fastsett erstattar generell del og prinsipp for opplæringa.
Les mer...
FYR_logo_110.jpg
Kom på FYR-samling 4.12!
Målgruppe: Skoleledere som har ansvar for oppfølging av FYR.
Les mer...
Viktige datoer:
Kontaktinfo:

Tel: 69 60 83 00

EPOST   Andre nasjonale sentra


Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.09.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret