Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
fs_logoikon_642_dus.jpg
Fremmedspråksenteret arrangerer kurs i Oslo om hvordan skriving kan bidra til dybdelæring. Dette etterutdanningstilbudet presenterer et firedelt undervisningsforløp som gjennom modellering, varierte aktiviteter og læringssamtaler gir elevene støtte i prosessen med å utvikle seg som selvstendige skrivere.
fs_logoikon_110.jpg
Hvordan kan skriving bidra til dybdelæring?
Osloskolen inviterer sine fremmedspråklærere 8.–10. årstrinn til etterutdanningstilbud i samarbeid med Fremmedspråksenteret
Les mer...
fs_logoikon_110.jpg
Fremmedspråksenterets kommentarer til innspill til Lied-utvalget
Notat med forslag til innspill til Lied-utvalget
Les mer...
FutureLearn_110.png
Gratis nettkurs fra FutureLearn
Skaff deg praktiske tips og teoretisk innsikt for å hjelpe elever med dysleksi i når de lærer språk.
Les mer...
Lofotposten_110.png
Ønsker du å dra på utveksling?
Les om erfaringen til to jenter som har vært i Dublin
Les mer...
Viktige datoer:
Møt oss:
Kontaktinfo:

Tel: 69 60 83 00

EPOST   Andre nasjonale sentra
Høgskolen i Østfold

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.09.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret