Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret

Det er kostnadsfritt å abonnere på tidsskriftet. Tidsskrift bestilles ved å fylle inn skjema HER

     
Communicare 2018 Innhold
Communicare 2018 
Hovedtema: Flerspråklighet

Språkutveckling hos det flerspråkiga barnet

Utvikling av funksjonell flerspråklighet gjennom "translanguaging" og læringsstrategier

Hvordan kan vi styrke elevernes sproglige opmærksomhed og sproglige anerkendelse i fremmedsprogsundervisningen?

Metodikk: Blackout Poetry – en anderledes måde at arbejde med digte på

Lesehjørnet: Moderniserte klassikere

Forskningsfunn: LISE og Gramma3: Pågående storskalaforskning på klasseromspraksis i Danmark og Norge – og flere språkfag inngår!

Nyttig på nett: The TALE Project: What every teacher should know about language assessment

 

     
Communicare 2017 Innhold

Communicare_2017_forside_150.jpg

Communicare 2017
Hovedtema: Skriveferdigheten

Skriving som grunnleggjande ferdigheit

Om skrivestøtte og skriving i faget fremmedspråk

Skriving i engelsk på yrkesfag

Engelsk skriveundervisning i videregående skole

Creative Grammar for English Learners

Metodikk: Språk- og teksttypeorientert skriveundervisning i engelsk og fremmedspråk

Ta målspråket i bruk - Uttaleskygging

Nyttig på nett fra Fremmedspråksenteret

Barnehagen: Møt den nye rammeplanen med språkbriller på!

 

     
Communicare 2016 Innhold
Communicare_2016-forside_150.jpg
Communicare 2016
Hovedtema: Vurdering

ARK 1 (Spansk I - spill)
ARK 2 (Tysk I - lukeoppgaver)
ARK 3 (Tysk I - artikkelplakat)
ARK 4 (Tysk II sudoku)
ARK 5 (Tysk II sudoku - fasit)

Bedömningens dubbla funktion – för lärande och likvärdighet

Hva skal vurderes og hvordan?
Utfordringer på muntlig engelsk eksamen i videregående skole

Vurdering for læring i engelsk – funn fra en doktorgradsstudie

Vurderingspraksis i fremmedspråk

Vurdering av skriveferdigheter i engelsk og fremmedspråk – med hjelp fra Europa

Språkdagkonferanse 2016

Årets fremmedspråkambassadør 2016

Portrett: Dagmar Geisler Tysk barnebokforfatter og illustratør

Metodikk: Elevmedvirkning som undervisningsvurdering

Ta målspråket i bruk!

 

 

     
Communicare 2015 Innhold
Communicare_2015_forside_150.jpg
Communicare 2015
Hovedtema: Tidlig språklæring


Utvikling av språkforståelse i tidlig start med engelsk 

Billedbøker – veien inn i språket 

Engelska för yngre åldrar ur svensk synvinkel 

10 år med Fremmedspråksenteret (Bildeglimt og portrett)

Drama som metod i engelska för yngre åldrar

This is Me - barn opner nye språkdører i barnehagen

 

     
Communicare 2014 Innhold
 Communicare-2014_forside_150.jpg
Communicare 2014
Hovedtema: Ungdomsskolen


Praktisk tilnærming i fremmedspråkundervisningen

– Hva og hvordan? Beretning fra en doktorgradsstudie

Bli med inn i Our House! - Et tverrfaglig temaarbeid med fokus på engelsk

 

     
Communicare 2013 Innhold

Communicare 2013
Hovedtema: FYR
FYR - Fellesfag, yrkesretting of relevans

FYR Noreg rundt

Filmfragmenter og fantasi – interkulturell læring på en ny måte

 

     
Communicare 2/2012 Innhold

Communicare Nr.2/2012
Hovedtema: Kommunikasjon
Last ned innstikket
(A3-format)
Gi meg et tegn! - Visste du at noen videregående skoler i Norge tilbyr tegnspråk som fremmedspråk?

”Writing From Literature” - Tekst og intertekstualitet i møte med litteratur i ungdomsskolen

Rollekort - enkelt SPINT-verktøy i fremmedspråk

 

     
Communicare 1/2012 Innhold

Communicare Nr.1/2012
Hovedtema: Språklæring
Last ned innstikket "Invester tid i ord"
(A3-format)
Innholdsoversikt

Å lese på framandspråket: Strategisk arbeid for å skape meining

Språklæring – språk underveis

Att lära sig nya språk genom att sjunga

 

     
Communicare 2011 Innhold

Communicare Nr.1/2011
Hovedtema: Språk og kulturforståelse
Last ned innstikket "Kulturelle innfallsvinkler"
(A3-format)

Utvikling av interkulturell kompetanse og språkopplæring – to sider av samme sak

Interkulturell læring i engelsk og fremmedspråk

Litteraturens rolle i utviklingen av interkulturell kompetanse

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 01.02.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret