Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Kurs - muntlige ferdigheter - engelsk

Fra:  07. November 2017 10:00  
Til:  07. November 2017 15:30
Sted:  Oslo
 
 

Utdanningsforbundet arrangerer kurs med dyktige medarbeidere fra Fremmedspråksenteret som kursholdere:

Elevaktiviserende metoder for muntlige ferdigheter i engelsk
Kurs for engelsklærere på 5.-10. trinn

I løpet av kurset demonstreres elevaktiviserende metoder for delferdighetene lytting, muntlig produksjon og interaksjon.

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 22.01.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret