Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Innhold Communicare 2/2012

 

HOVEDTEMA: KOMMUNIKASJON

- Gi meg et tegn!
- ”Writing From Literature”
- Rollekort
- Engelsk – faget som ikke utfordrer elevene i den videregående skolen
- Taushetens utfordringer og potensiale
- Kommunikasjon i skriftlige elevtekster i spansk
- Ny russisk rettskriving?
  
 
Kroppsspråk i ulike land og kulturer
(Målspråktekster)

-
中国文化中的手势语言 Gesture Language in Chinese Culture
- American Body Language: Big Bubbles, Warm Hearts
- Die Körpersprache deutscher Jugendlicher
- La gestualidad en España
- Le langage non verbal des jeunes en France
 
FASTE SPALTER

Metodikk
Att utveckla kommunikativa färdigheter i engelska: Storylinemetoden
Lesehjørnet Grafiske romaner i språkundervisningen
Lingvistikk / Språkhistorikk Uttaleundervisning i engelsk – nye tider, nytt fokus
Kulturelle sprell twitter を飛び出した「なう」
Portrett Praksis på tre kontinenter
Forskningsfunn Engelsk er ikke nok i reiselivsbransjen
Bokomtale Flere språk – flere muligheter
The Young Language Learner
Bildeglimt Ettermiddagsundervisning i japansk nivå II i Oslo
Nyttig på nett Direkte kommunikasjon på nett

Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.01.2013 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret