Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Fokus på språk

Fokus på språk er Fremmedspråksenterets publikasjonsserie
Serien har som mål å bidra til økt kvalitet i fremmedspråkopplæringen. Vi publiserer eksempler på god praksis, rapporter fra forsøksprosjekter, spesialutgaver om språkene vi har ansvar for og vitenskaplige artikler som setter fokus på fremmedspråk(didaktikk) i Norge. Serien er åpen for eksterne bidragsytere.


Kontakt Fremmedspråksenteret (info@fremmedspraksenteret.no) hvis du har spørsmål:

Retningslinjer for forfattere finner du HER
Fullstendig publikasjonsliste finner du HER

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 14.06.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret