Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Fokus på språk

Fokus på språk er Fremmedspråksenterets publikasjonsserie
Serien har som mål å bidra til økt kvalitet i fremmedspråkopplæringen. Vi publiserer eksempler på god praksis, rapporter fra forsøksprosjekter, spesialutgaver om språkene vi har ansvar for og vitenskaplige artikler som setter fokus på fremmedspråk(didaktikk) i Norge. Serien er åpen for eksterne bidragsytere.

Spesialutgaver av Fokus på språk
I 2007 og 2008 utkom fem spesialutgaver i serien vår: Fransk i verden, Russisk i verden, Tysk i verden, Spansk i verden og Engelsk i verden. I 2009 og 2010 har vi oppdatert heftene for fransk, russisk, tysk og spansk. I tillegg har vi publisert en rekke nye hefter: Antikkens språk i verden, Kinesisk i verden og Arabisk i verden. For anledningen er publikasjonene trykt i farger og i et litt mindre og hendigere format enn til vanlig. Heftene gir et overblikk over de ulike områdene der språket snakkes, og de er myntet på elever, foreldre og rådgivere som ønsker å bli kjent med språkene og å finne ut hvorfor de er nyttige å kunne. Heftene er gratis og kan bestilles fra Fremmedspråksenteret: info@fremmedspraksenteret.no

Kontakt Fokus på språk-redaksjonen hvis du har spørsmål:

Retningslinjer for forfattere finner du HER
Fullstendig publikasjonsliste finner du HER

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 28.10.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret