Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Desember 2006

JULEGAVE TIL NORGES TYSKLÆRERE
2000 pakker på vei til hele landet!

I ukene før jul sender Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen ut en julegave
til alle skoler i landet som tilbyr tysk. Denne
gaven inneholder et utvalg av materiell, som
for eksempel en cd med didaktiserte tekster,
tidsskrifter som er spesielt tilrettelagt for
tyskelever og mye mer. Materiellet i pakken
er ikke tilgjengelig i Norge, men kan enkelt bestilles fra utlandet. Med pakken følger tips
til bruk av materiellet i undervisningen utarbeidet av Goetheinstituttet. Fremmedspråksenteret ønsker med denne pakken å gi lærerne en oppmerksomhet til jul, og samtidig vise til det store utvalget av materiell som eksisterer. Dettekan være en støtte i en travel hverdag der kreves en praktisk tilrettelegging av faget, men der tiden ofte kan bli for knapp til å lete etter velegnet materiell. Pakken sendes til alle skoler som abonnerer på "Aktuelles". Er det skoler som tilbyr tysk og som ikke har mottatt en slik pakke når det nærmer seg jul, kan disse henvende seg til oss for å få en tilsendt. Følg med på våre nettsider om mer informasjon!
På bildet: leder Johanne Ostad og konsulent Tina Buckholm med et utvalg av pakkens innhold.
(Foto: Bård Halvorsen)

Jul og nyttår i språkundervisningen

Vi har nå laget en ny knapp under "Ressurser" som vi har kalt "Måneder og merkedager i
undervisningen". Vi begynner med å legge ut lenker som kan være aktuelle både for lærere
og elever i forbindelse med jul, nyttår og andre merkedager i desember og ved årsskiftet.

Du finner lenkene HER

Språkdagen 26.09.2006: Vinner av konkurransen kåret!

Fremmedspråksenteret og Utdanningsdirektoratet oppfordret skolene til å markere dagen med lokale tilstelninger og arrangementer. Da enkeltskoler har individuelle forutsetninger for meningsfylte
arrangementer, ble alle oppfordret til å tenke utradisjonelt og skape blest rundt språkopplæringen og språkdagen.

Vi fikk inn 13 bidrag og har nå kåret en vinner blant disse. Vinneren er Bodø videregående skole.
Det var stor aktivitet før selve dagen, og skolens 430 elever fikk ansvar for å planlegge flere av
aktivitetene. Det var en god synliggjøring av både språkene som det undervises i (også russisk),
og av elever med annen språkbakgrunn. Elevene måtte også lære om hensikten med
Den europeiske språkdagen. Skolen sørget for god pressedekning på selve dagen, slik at
lokalsamfunnet kunne få en smakebit av aktivitetene som foregikk.
Gratulerer!

Et gjennomgående moment i de innsendte bidragene var at denne type innslag i hverdagen var
motiverende. Vi kommer etter hvert til å publisere ulike forslag til markering av Språkdagen
på våre nettsider.


ECML (European Centre for Modern Languages)

Det europeiske fremmedspråksenteret i Graz lyser ut plasser for to arbeidsseminarer på nyåret.
Søknadsfristen er 18.12.06 og søknaden sendes digitalt til info@fremmedspraksenteret.no

Alt du trenger å vite om seminarene samt søknadsskjema finner du HER

SØKERPROFIL:
”Language Case Studies“, Graz, 15.-17.2.07.

Mulige søkere  er fremmedspråklærere innen videregående opplæring eller lærerutdannere ved høgskoler og universitet. Vedkommende bør ha erfaring fra denne type opplæring og/eller ha vært med på å utvikle moduler/program i feltet og ha interesse for ”case studies”. Arbeidsspråket er engelsk eller fransk, men lærere innen tysk og italiensk kan også søke.

”ELP implementation support”, Graz, 29.-31.3.07.
Mulige søkere har eller vil få nasjonalt(del- )ansvar for planlegging, gjennomføring og /eller rapportering av Den europeiske språkpermen. Arbeidsspråket er engelsk eller fransk.

Spørsmål om begge seminarene kan rettes til: steinar.nybole@fremmedspraksenteret.no 

PUBLIKASJONER

Rubdy, Saraceni (Eds) (2006)
"English in the World"
Continuum International Publishing Group Ltd
 LES MER

ARRANGEMENTER (Aktuelle tilstelninger, kurs, seminarer)

Bergen (ev.Oslo), 16. - 17.Mars 2007
Kurs i fagoversettelse i teori og praksis - norsk-tysk/ tysk-norsk
Kurset er beregnet på personer som forbereder seg til translatøreksamen, praktiserende translatører og studenter i de aktuelle fremmedspråkene med interesse for fagoversettelse.

Bergen (ev. Oslo), 16. - 17. mars 2007
Kurs i fagoversettelse − norsk-fransk / fransk-norsk
Kurset er beregnet på personer som forbereder seg til translatøreksamen, praktiserende translatører og studenter i de aktuelle fremmedspråkene med interesse for fagoversettelse.

Last ned dette nyhetsbrevet som WORD-DOKUMENT
Ønsker du å motta nyhetsbrevet på mail: Ta kontakt

Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Louise Buckholm 23.11.2007 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret