Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

November 2006

KONFERANSE VED FREMMEDSPRÅKSENTERET
Halden, 9.-10.11.2006


(Foto: Jacky Billeau)
120 lærere, lærerstudenter og lærerutdannere deltok ved konferansen som ble åpnet av Kunnskapsminister Øystein Djupedal 9.11.2006.
Konferansen tok utgangspunkt i de nye læreplanene for engelsk og fremmedspråk. Den ble derfor delt opp i tre temablokker: 1) språklæring, 2) nye medier i undervisningen og 3) interkulturell kommunikasjon. Viktige temaer ble diskutert, og spørsmål ble reist i forbindelse med Kunnskapsløftet.

Se også Fremmedspråksenterets sider om konferansen: http://www.hiof.no/index.php?ID=10992 
Alle innleggene fra konferansen er tilgjengelige på våre nettsider: http://www.hiof.no/index.php?ID=11502 
Fra statsråd Djupedals åpningstale:
http://www.hiof.no/index.php?ID=610&lang=nor&displayitem=1013&module=news
 
Vinnere av European Language Label 2006 er kåret!


(Foto: Tina Buckholm)
Europeisk utmerkelse til nyskapende prosjekter innenfor språkopplæringen. Prisen ble i år tildelt bidraget:

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er/sie was erzählen“
Kompendium og digitalt spill av Kåre Solfjeld (bilde t.v), R. Steinar Nybøle (bilde t.h.) og Manfred Blaimauer.
I spillet foretar man en virtuell reise gjennom Berlin, hvor man underveis bl.a. må lytte til lydopptak og løse oppgaver.

Prisen ble utdelt under Fremmedspråksenterets konferanse 09.11.2006 av Terje Bryne Krokfjord fra Utdanningsdirektoratet.

Prøv ut spillet : http://www.hiof.no/index.php?ID=610&lang=nor&displayitem=1022&module=news 
Les juryens begrunnelse: http://www.hiof.no/index.php?ID=11053
 

Vinnere av idédugnaden er kåret!
Fremmedspråksenteret har kåret to vinnere av Idédugnaden. To lærere fra Vardal ungdomsskole (Lillehammer) og en lærer fra St. Olav vgs. (Sarpsborg) presenterte på konferansen sine vinnerbidrag.  Presentasjon av deres prosjekter og av prosjektlederne selv ligger nå ute på våre nettsider: http://www.hiof.no/index.php?ID=11260 

Tildeling av midler til prosjekter innen fremmedspråk og fremmedspråkdidaktikk
Fremmedspråksenteret har lyst ut midler til skolerettet forsknings-, forsøks og utviklingsarbeid/ prosjekter for studieåret 2006/2007. Vinnere fra den første runden er kåret og presentasjon av prosjektene og prosjektledere ligger nå ute på senterets nettsider: http://www.hiof.no/index.php?ID=10171 

Fremmedspråksenteret representert på internasjonalt forum for russisklærere
Førstelektor Marit Bjerkeng, russiskansvarlig på Fremmedspråksenteret, har vært på Internasjonalt vitenskapelig forum for russisklærere i Nord-Europa i Helsinki. Hun presenter her en rapport om konferansen: http://www.hifm.no/index.php?ID=1153&lang=nor&displayitem=347&module=news 

Fremmedspråksenteret medarrangør ved workshop i Oslo
Digital kompetanse i engelskundervisningen – hvordan konkretisere kompetansemålene?

Fremmedspråksenteret samarbeider med ITU (Forsknings- og kompetansenettverket for IT i utdanning) om å utvikle en veiledning som skal hjelpe lærere til å konkretisere digital kompetanse i engelsk. I første omgang arbeider vi med grunnskoletrinnene.

Lærere fra flere skoler rundt omkring i landet var samlet til workshop i Oslo den 30. oktober. Etter en kort innledningsrunde der noen aktører viste prosjekter hvor iPod, mobiltelefon, dataspill og bilde/lydprogrammer var i bruk, arbeidet deltakerne i grupper og lagde opplegg for de forskjellige trinnene. Her var det stor kreativitet og aktivitet! Det ferdige resultatet vil bli lagt ut på Fremmedspråksenterets hjemmesider. NKUL (Konferansen om utdanning og læring) har også bedt om at arbeidet presenteres på konferansen i mai 2007.

ITUs nettsider: http://www.itu.no/ 

ARRANGEMENTER (Aktuelle tilstelninger, kurs, seminarer)

Upplands Väsby,  26. - 28. januar 2007
International Conference on Education, Diversity and Excellence "Under de tre konferensdagarna kommer forskare och verksam skolpersonal från USA, Australien och Europa att mötas för att berätta om de senaste vetenskapliga rönen inom skolforskningen i de olika världsdelarna, samt om de erfarenheter som gjorts i skolor som lyckas stödja sina elever, så att dessa når en optimal kunskapsutveckling".

Østerrikedagene 22.- 23. mars i Halden Tysklærere i ungdomsskole og videregående skole:
Sett av disse datoene! (Program kommer senere)

Last ned dette nyhetsbrevet som WORD-DOKUMENT
Ønsker du å motta nyhetsbrevet på mail: Ta kontakt

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Louise Buckholm 23.11.2007 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret