Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Oktober 2006

Utlysning av forskningsmidler til prosjekter innen fremmedspråk/fremmedspråkdidaktikk
Fremmedspråksenteret lyser ut midler til skolerettet forsknings-, forsøks og utviklingsarbeid/ prosjekter for studieåret 2006/2007. Lærere og studenter som er i gang med eller har konkrete planer for forsknings-, forsøks- og utviklingsarbeid på feltet «fremmedspråk i opplæringen» kan søke om støtte til gjennomføring og dokumentasjon av arbeidet. Søknadsfrist 1. november.
Finn mer informasjon her: http://www.hiof.no/index.php?ID=11044

European Language Label 2006
Utmerkelsen European Label tildeles nyskapende prosjekter innenfor språkopplæringen i europeiske land.  Den skal også bidra til utvikling og nytenkning rundt opplæring i fremmedspråk og andrespråk i europeiske land. Hvert år gis det utmerkelser til prosjekter som kan være til inspirasjon for andre. Søknadsfrist 20. oktober Finn mer informasjon her: http://www.hiof.no/index.php?ID=11053  

Pestalozzi - programmet
Norske lærere inviteres til å søke om stipend for å delta i etterutdanningsprogram tilknyttet Pestalozzi -programmet. Mer informasjon og invitasjon finnes på våre hjemmesider http://www.fremmedspraksenteret.no/

ECML (European Centre for Modern Languages)

Test dine språk- og geografikunnskaper!
Finn mer informasjon her: http://www.ecml.at/edl/game/talktome.html

PUBLIKASJONER

Britta Hufeisen, Gerhard Neuner (2005)
Mehrsprachigkeitskonzept - Tertiärsprachenlernen - Deutsch nach Englisch
European Centre for Modern Languages
Du finner boken på ECMLs nettsider på engelsk, fransk og tysk.
http://www.ecml.at/doccentre/researchdetail.asp?rg=1

Den tyske utgaven kan bestilles kostnadsfritt fra Fremmedspråksenteret: info@fremmedspraksenteret.no
NB! Britta Hufeisen holder innlegg under Fremmedspråksenterets konferanse i november
(se arrangementer).
 
ARRANGEMENTER (Aktuelle tilstelninger, kurs, seminarer)

Konferanse ved Fremmedspråksenteret
Vi inviterer lærere, lærerutdannere og studenter til å delta på vår konferanse
"Språk åpner dører", 9. - 10. november 2006 i Halden.
Fortsatt noen plasser igjen!
Finn mer informasjon her: http://www.hiof.no/index.php?ID=10995

Langue et éducation Journées pédagogiques "SEMAPHORE"
Lundi 16 octobre 2006 de 8h45 -15h45 au Centre culturel français,
Holtegaten 29, Oslo. tel: 23203060.

Fransktesten TEF - lørdag 11. november 2006 på HiØ
Sjekk ditt fransknivå med TEF, og få bevis på ditt fransknivå.
Påmelding på eget skjema innen 20.10.06 hos Emerentze Bergsland. Pris kr. 800.
Ytterligere opplysninger fås hos E. Bergsland tel 69 21 52 57.
Finn mer informasjon her: http://www.hiof.no/index.php?ID=6393&lang=nor

Last ned dette nyhetsbrevet som WORD-DOKUMENT
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Louise Buckholm 23.11.2007 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret