Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

April 2007

IKT i engelsk - en veiledning for lærere
Forsknings-og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) og Fremmedspråksenteret har i
samarbeid med lærere utviklet en veiledning som skal hjelpe læreren til å konkretisere læreplanmålene i engelsk. Med utgangspunkt i
noen av kompetansemålene i læreplanen gir veiledningen ideer til og eksempler på hvordan vi
kan arbeide med faget engelsk samtidig som vi også utvikler elevenes digitale kompetanse.
De fleste av forslagene kan lett tilpasses andre språkfag. Veiledningen skal bygges ut over tid,
og vi mottar gjerne forslag til undervisningsopplegg der bruk av IKT inngår. Forslag som blir brukt, vil bli honorert.
 LES MER

Prøvevalg i videregående skole våren 2007 til Vg2 2007/08, studie- forberedende utdanningsprogram
Fremmedspråksenteret har gjennomført en undersøkelse basert på elevenes prøvevalg i videregående skoler i hele landet. Av ndersøkelsen
fremgår det at under 6% av elevene på studieforberedende utdanningsprogram ønsker programområde for språk.
 LES MER

Fremmedspråksenterets konferanse
25.-26. oktober arrangerer Fremmedspråksenteret konferanse i Oslo.
Hold av datoene!

Hjelp til valg av lærebok
Lærebøker for videregående skole vil for kommende skoleår bli gratis for elever i Vg2. Det vil derfor være svært viktig for skolene å velge det
læreverket som passer best for akkurat deres elever. Fremmedspråksenteret har utarbeidet et skjema som kan være til god hjelp når fremmedspråklærere skal evaluere de ulike verkene.
 LES MER

 LES MER

Læringsressurs: Teachers TV
Kjenner du denne ressurssiden for lærere i engelsk? Her finner du videoklipp organisert etter skoleslag, fag/tema og rolle (elev/lærer). I noen videoer diskuteres aktuelle skolespørsmål, men mange er små dokumentarfilmer der unge mennesker er skuespillere. I videokuttet følger vi også lærere som sammen med sine elever gir oss eksempler på hvordan de bruker filmen i undervisningen. En god kilde til autentisk språk!
 LES MER

ECML

Invitasjon til stor avslutnings-konferanse i Graz den 27.-29.9.07 – ”Language for Social Cohesion/ Les langues pour la cohésion sociale/
Sprachen für sozialen Zusammenhalt”. Call for papers. For å markere at det 2. arbeids-programmet ved Det europeiske språksenteret i Graz avsluttes, arrangeres det en konferanse i
Graz den 27.-29. september 2007. I tillegg til foredrag fra de prosjektinterne åpner senteret
også for at eksterne foredrags-holdere kan bidra med arbeid relatert til samme tema.
 LES MER

Internasjonalisering

SIU (Senter for internasjonalisering av høyere utdanning) har opprettet eget nettsted for ComeniusNytt. ComeniusNytt nr. 6/mars 2007
med to vedlegg står å lese på:
http://siu.no/comenius

Internasjonale Stipend

Internasjonale Stipend tilbyr stipender til personer som ønsker et faglig opphold i utlandet.
Akkurat nå kan du søke:
- Stipend til viderekomne studier eller forskning i Japan. Søkeren må ha bachelorgrad eller tilsvarende, fra universitet eller høgskole, og være villig til å lære seg japansk språk.
Søknadsfrist: 1. mai 2007.
- Statsstipend til Mexico. Kandidatene må ha avlagt bachelor-, master- eller doktorgraden, avhengig av hvilke studier de søker seg til.
Søknadsfrist: 1. mai 2007.
 LES MER

Fremmedspråksenteret søker forfattere
I anledning Det europeiske året for interkulturell dialog (2008) ønsker Fremmedspråksenteret å
publisere 5 nye hefter i sin serie Fokus på språk:
Engelsk i verden, Fransk i verden, Russisk i verden, Spansk i verden, Tysk i verden. Vi søker forfattere som har gode kunnskaper i og om
språket de skriver om, og som har erfaring med å skrive på norsk for et bredere publikum.
 LES MER

Det europeiske året for interkulturell dialog
 LES MER

Michael Clyne foreleser i Halden
Professor i lingvistikk Michael Clyne fra Melbourne, Australia er et kjent navn innen flerspråklighetsforskning og har publisert bl. a om kodeveksling og høflighet. Han er invitert av Fremmedspråksenteret og Høgskolen i Østfold til å holde foredrag om 'Pluricentric languages'
den 22. mai. Foredraget holdes på engelsk og finner sted i Audimax på Høgskolen i Østfold,
Remmen, Halden. Tid: kl 1800-1930.
 LES MER

Nasjonalt nettverk for engelsk og 2. fremmedspråk
Kjenner du til Nasjonalt nettverk for engelsk og 2. fremmedspråk? Nettverket er ett av 18 nettverk
som inngår i Nettverk for kompetanseutvikling. Hensikten med nettverket er å skape et møtested
for universiteter og høgskoler og bidra til kompetanseutvikling og informasjonsspredning innenfor et fag/område og på tvers av fag/
områder. Nasjonalt nettverk for engelsk og andre fremmedspråk blir koordinert av Nasjonalt senter
for fremmedspråk i opplæringen i samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane og Program
for lærerutvikling NTNU. Nettverket arrangerte en konferanse i mars med tittelen Kompetansemålene i Kunnskapsløftet: Må vi tenke på nytt innen lærerutdanningen?
 LES MER

Kurs og stipend

Ti stipend til tysklærere
Vi minner om stipend til tysklærere

Videreutdanningsseminarer 2007 i Østerrike
"Deutsch als Fremdsprache"
 LES MER

Tilbud om kurs for russisklærere
I forbindelse med det russiske språks år 2007 har vi samlet utvalgte tilbud til russisklærere.
LENKE 1
LENKE 2

Nye muligheter for samarbeid mellom Russland og Norge
Den norske regjeringens nordområdestrategi er en viktig retningsgiver for det nye Samarbeidsprogrammet
med Russland innen høyere
utdanning og forskning. Samarbeidsprogrammet dekker perioden 2007-2010, og har som mål å styrke samarbeidet mellom Russland og Norge innen høyere utdanning og forskning.
 LES MER

Utlysning av midler innen det nye russlandsprogrammet
 LES MER

Journée pédagogique Sémaphore
Det franske kultursenteret inviterer til pedagogisk fagdag i Bergen torsdag 10. mai og i Oslo fredag
11. mai 2007. Jacques Redoux fra Centre Universitaire d'Etudes Françaises de Grenoble snakker om "Civilisation française ontemporaine". En analyse av det pågående franske presidentvalget blir et naturlig innslag. Gratis påmelding t.o.m. mandag 7. mai til Neige Lambert, lambert@france.no.
 LES MER

Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Louise Buckholm 23.11.2007 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret