Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Januar/Februar 2007

Revidert Strategisk plan for styrking av fremmedspråk i grunnopplæringen
Fremmedspråk
senteret er en av hovedaktørene i Strategisk plan, og har ansvaret for gjennom-føringen av flere tiltak i denne. I revidert Strategisk plan presen¬teres de viktigste satsningsområdene innen fremmedspråkopplæringen, hvem som har ansvaret for disse og hva som er blitt gjort til nå.
 LES MER

ECML
(European Centre for Modern Languages)

Nytt 4 års program lanseres ved det Europeiske fremmedspråksenteret (ECML /CELV) i Graz.
Senteret søker nå etter prosjekter og prosjektmedarbeidere i det nye programmet Empowering Language Professionals: Competences – Network – Impact – Quality / Valoriser les professionnels en langues: Compétences – Réseaux – Impact – Qualité for perioden 2008-2011. Enhver språkekspert som bor og arbeider i en ECML-stat, kan søke.
Frist for innsending av forslag er 1. mai 2007.
 LES MER

Spennende arbeidsseminar om bruk av BLOGS i fremmedspråksundervisningen.
Søk om plass til et 2 dagers arbeidsseminar om Web Journals in Language Education (BLOGS). Seminaret arrangeres i Graz (Österrike) i tiden 5.-6. juni 2007.
Søknadsfrist: 16. mars 2007.
 LES MER

INTERNASJONALISERING

Frister det med besøk fra Tsjekkia eller Malta?
Norge, Island og Liechtenstein har opprettet egne stipend- og opplæringsfond, EØS-ordningene, på ca. 230 millioner norske kroner. Disse midlene skal brukes til å styrke kontakten innen utdanning på alle nivå med EU-land i Sør-, Øst- og Sentral-Europa. Det er Senter for inter-
nasjonalisering av høyere utdanning – SIU – som er ansvarlig for å spre informasjon om ordningen i Norge og for å opprette databaser med norske samarbeidspartnere.
 LES MER

Ta kontakt med SIU hvis du vil legges inn i databasen over potensielle norske partnere.
Fyldig informasjon på engelsk finnes på EØS-ordningenes internasjonale hjemmeside.
 LES MER

Læremidler i fremmedspråkundervisningen – tyskfaget sett fra Praha
Vi har fått en konkret henvendelse fra en skole i Praha som søker en norsk samarbeidsskole omkring temaet Entwicklung der Lehrmaterialien für den Fremdsprachen-unterricht. Den tsjekkiske skolen vil søke om EØS-midler. Hvis en norsk ungdomsskole eller videregående skole er interessert, send en mail på tysk til Barbora Kutejová, <barbora.kutejova@seznam.cz
Hun arbeider ved Gymnasium, Mittelschule und Berufsmittelschule, Praha, Tsjekkia.
LES MER OM SKOLEN HER 
(NB! lang nedlastningstid)

Last ned dette nyhetsbrevet som
PDF-DOKUMENT

Ønsker du å motta nyhetsbrevet 
Ta kontakt

ARRANGEMENTER
(Aktuelle tilstelninger, kurs, seminarer)

Konferanse i Halden
5.-6.mars 2007. Kompetansemålene i Kunnskapsløftet:
Må vi tenke på nytt innen lærerutdanningen?
 LES MER

Österreichtage
Halden, 22.-23. mars 2007

Undervisningsdepartementet i Østerrike (Wien) tilbyr et to-dagers seminar (22.-23. mars 2007) i kunnskap om Østerrike for norske lærere på ungdomstrinnet og i den videregående skolen.
 LES MER


Haugesund, 27. - 29. mars 2007
Den 7. nasjonale skolekonferansen:
Slik møter vi Kunnskapsløftet.
Landskonferansen 2007 er den sjuende konferansen som Pedagogisk Psykologisk Senter i Karmøy arrangerer. Årets konferanse vil inneholde mange foredrag om Kunnskapsløftet og de enkelte fagene.
 LES MER

Berlin, 29. mars - 6. april 2007
Kurs for tysklærere i Berlin, Berlin Aktuell.
 LES MER

Oslo, 14.-16. mai 2007
Nordisk forskningskonferanse:
Fagdidaktikk mellom skole og lærerutdanning. Konferansen er primært rettet inn mot lærer-
utdannere. Frist for å sende inn bidrag:
23. februar 2007.
 LES MER

Konkurranse for franskelever
på ungdomsskolen og videregående skole

I anledning Frankofoniuken som finner sted fra 10. til 20. mars 2007 og Frankofonifestivalen organisert av fransktalende land i Norge, arrangerer Det franske kultursenter, i samarbeid med TV5, en konkurranse for franskklasser i ungdomsskolen og den videregående skolen.
 LES MER

Det russiske språks år
Det er offentliggjort på diverse russiske nettsider at Vladimir Putin har erklært at 2007 skal være Det russiske språkåret. Det gjelder ikke bare i Russland, men det skal også gis informasjon til UNESCO, og det skal planlegges aktiviteter i forskjellige land. Det skal i løpet av to måneder opprettes en organisasjonskomité som skal planlegge arrangementer innen kultur, vitenskap og utdanning og angi finansiering.
 LES MER

Bli med og spill språkspill!
Lær språk på kafé i Oslo og Bergen!
Hver tirsdag kl. 19.00 er det språkkafé i
Bergen: Vamoose, Håkonsgt. 27 og i Oslo: Club Cliché, Fridtjof Nansensplass 8. Tilbudet er gratis og åpent for alle, i perioden januar-april og september-desember. Det spilles på fransk, spansk, italiensk, tysk, engelsk og norsk. Språkkafeene ¡NewAmigosVille! ble lansert første gang i Oslo høsten 2002. Folk med forskjellige morsmål møtes for å spille språkspillet og lære språk av hverandre. Det er morsomt, sosialt og en effektiv måte å lære språk på.
 LES MER

To nye ansatte på Fremmedspråksenteret!
Fra 01.01.2007 har Fremmed-
språksenteret to nye ansatte. Beate Trandem, prosjektkoordinator og Gerard Doetjes, FoU-koordinator. Beate og Gerard har i fellesskap ansvar for senterets FoU-prosjekter samt kontakten mot universiteter og høgskoler.
 LES MER

Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Louise Buckholm 23.11.2007 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret