Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Juni/ juli 2007

Fremmedspråksenteret 2 år

21.06. var det nøyaktig to år siden Fremmed-
språksenteret ble offisielt åpnet av daværende Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.
 Les pressemeldning

Fra Kunnskapsdepartementet

Stortingsmelding om språkopplæring:
Språkopplæringen må styrkes
 LES MER

Publikasjoner

Nytt nummer i Fremmedspråk-
senterets serie Fokus på språk: Magne Dypedahl (Høgskolen i Østfold) skriver om "Interkulturell kompetanse i de nye læreplanene", Fokus på språk nr 2, juni 2006.
 Les rapporten (pdf)

Konkurranse

Ein Wettbewerb der Initiative Deutsche Sprache und der Stiftung Lesen:
Der schönste erste Satz
 LES MER

Fremmedspråksenteret er delvis stengt i juli grunnet ferieavvikling

Ved behov, ta kontakt via e-mail:
info@fremmedspraksenteret.no

Kurs, studier, konferanser

Fremmedspråksenteret arrangerer konferanse 25. og 26. oktober 2007
Foreløpig program er nå tilgjengelig.
 program

Tittel: WELT – SPRACHEN PROGRAMM
Unterstützungsprogramm für Schulpraktika von werdenden und angehenden Fachlehrern in Ungarn 2007
 LES MER

Tittel: Assessing language and (inter-)cultural competences in Higher Education. International bilingual conference (French and English)
Sted og dato: Turku, Finnland, 30.08. - 1.9.2007
 LES MER 

Tittel: Fifth International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism
Sted og dato: University of Stirling, Scotland, UK, 3 - 5 September 2007
 LES MER 

Tittel: Ordkalotten - Tromsø internasjonale litteraturfestival
Når nord blir sentrum. Tema: Russland
Sted og dato: 26.09-01.10.2007
 LES MER

 

Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Louise Buckholm 23.11.2007 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret