Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Mai 2007

Utlysning av FoU-midler

Fremmedspråksenteret lyser ut midler til skole-rettede FoU-prosjekter innen fremmedspråk / fremmedspråkdidaktikk. Et prosjekt kan gjerne omfatte flere språk, men det er ikke et krav. Vi kommer til å prioritere søknader som er knyttet til følgende kjerneområder:
Utvikling av elevers delferdigheter innenfor fremmedspråk i grunnskolen, f. eks. gjennom styrking av muntlige ferdigheter i fransk, spansk, tysk og / eller russisk.
Utvikling av elevers lese- og skriveferdigheter i engelsk.
Bruk av digitale hjelpemidler, f. eks. prosjekter som bruker eTwinning.
Prosjekter som tar utgangspunkt i Det europeiske året for interkulturell dialog i 2008. Les mer om året for interkulturell dialog.
Empirisk eller teoretisk forskning innen fremmedspråk / fremmedspråkdidaktikk.
Lærere, studenter, universitets- og høgskole-ansatte kan søke om støtte til gjennomføring og dokumentasjon av arbeidet.
 LES MER

Kurs, studier og konferanser

Tittel: Die Macht der Sprache.
Sted og dato: Berlin, 14.-16. juni.
 LES MER

Tittel: GIG-Tagung: Wie kann man vom 'Deutschen' leben? Zur Praxisrelevanz der Interkulturellen Germanistik. An den Universitäten Tampere und Jyväskylä.
Sted og dato: Finland, 22.-26. august 2007.
 LES MER

Tittel: 5th EST Congress (The European Society for Translation Studies):
Why Translation Studies matters.
Sted og dato: Ljubljana, Slovenia, 3.-5. september 2007.
 LES MER

Tittel: 25e Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (XXVe CILPR).
Sted og dato: Innsbruck, Østerrike, 3.- 8. september 2007.
 LES MER

Tittel: Curriculum Linguae 2007: international conference on modern languages.
Sted og dato: Tampere, 20.-22. september 2007.
 LES MER

Tittel: Translatørdagen
Sted og dato: Oslo, 27. oktober 2007.
 LES MER

Oversetterutdanning i Paris på
masternivå
Søknaddsfrist: 10. juni 2007.
 LES MER

Publikasjoner

Simensen, Aud Marit
Teaching a foreign language
Principles and Procedures

Fagbokforlaget

Boken, som handler om undervisning av fremmedspråk, er nå kommet ut i ny, revidert utgave.
Første del av boken tar for seg det teoretiske grunnlaget og den historiske utviklingen, mens andre del er mer praktisk orientert.
 LES MER

Internasjonalisering

Fremmedspråksenteret har fått en ny knapp på hjemmesidene, der vi har samlet informasjon om ulike innfallsporter til internasjonalisering for skoler og lærere.
 LES MER

Europeisk undersøkelse om språkkunnskaper

Europakommisjonen har besluttet at det skal gjennomføres en undersøkelse av 14-16 år gamle elevers kunnskaper i første og andre fremmedspråk i 2009. Undersøkelsen vil blant annet vise i hvilken grad man nærmer seg målet om å gjøre EUs befolkning mer flerspråklig ved å innføre undervisning i minst to fremmedspråk fra ung alder.
 LES MER

Språkinnlæring hos små barn - ny EU-studie

Det kan være en stor fordel for barn å lære seg flere språk tidlig i livet, viser en ny EU-studie.
 LES MER

Se også: How to learn? Early and often.
 LES MER

Samordna opptak 2007

Fremmedspråksenteret har sett
nærmere på tallene fra samordna opptak 2007. Årets tall viser at færre søker høyere utdanning i språk.
 LES MER

Russisk musikk i Oslo: Andrey Makarevich and creole tango orchestra

Andrey Makarevich er grunnlegger og leder for Time Machine, Russlands kanskje fremste rockeband gjennom tidene. Nå kommer han til Oslo med jazzbandet Creole Tango Orchestra. Musikken er en blanding av bardesang, folkemusikk og ballader, alt med innslag av jazz. Lørdag 26.05.07, Sentrum Scene.
 LES MER

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Louise Buckholm 23.11.2007 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret