Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Mars

Fokus på språk
Fremmedspråksenteret har gleden av å presentere første nummer av vår fokus pa spraknye serie Fokus på språk. I denne serien vil du etter hvert finne rapporter fra forsøk i fremmedspråk-
undervisningen, undersøkelser, eksempler på god praksis og temanumre om hvert av språkene vi har ansvar for. I første nummer av serien undersøker Kåre Solfjeld, førsteamanuensis ved Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk ved Høgskolen i Østfold, holdningene til andre fremmedspråk hos et utvalg lærere i faget på ungdomstrinnet.
 LES MER

Påsken nærmer seg
Nettressurser om påske på engelsk, tysk, fransk, spansk og russisk.
 LES MER

Kjenner du til eTwinning?
Nettbasert internasjonalt samarbeid kan bidra til et motiverende læremiljø og samtidig konkretisere en rekke av læreplanens mål. Gjennom arbeid med faglige tema kan man integrere utvikling av digital kompetanse, kulturforståelse og en praktisk tilnærming til språklæringen. eTwinning innebærer enkelt, nettbasert samarbeid med partnerskoler i andre europeiske land. Over 20.000 skoler i 28 europeiske land er til nå registrert i eTwinning. Det er åpent for alle skoler å registrere seg og søke etter en partnerskole. Varighet, omfang, tema og arbeidsmåter for samarbeidet er opp til skolene. Veiledning og nettbaserte samarbeidsverktøy er gratis tilgjengelig.
 
eTwinning på Skolenettet
 LES MER

Den europeiske eTwinning-portalen:
 LES MER
 eller på fransk
 LES MER
 
Kontakt: etwinning@skolenettet.no

Fremmedspråk i media
Følg debatten om fremmedspråkenes stilling i skolen og høyere utdanning på Fremmedspråksenterets nettsider.
 LES MER

Språkvalg 2007
Last ned Fremmedspråksenterets brosjyrer om språkvalg i 8. klasse!
For rådgivere:
 LAST NED
For foreldre:
 LAST NED
Disse kan også bestilles gratis fra senteret.

Konsekvensene av dårlige språkkunnskaper i europeiske bedrifter CiLT (Nasjonalt senter for fremmedspråk i Storbritannia) har gransket språk- og kultur-kunnskapene i det europeiske næringslivet, inkl. Norge. Undersøkelsen viser at manglende fremmedspråkkunnskaper kan ha en vesentlig effekt på eksportbedrifters inntjeningsmuligheter.
 LES MER
 
Se også Hellekjær/Kvams foreløpige rapport om behov for språkkunnskaper i norsk næringsliv.
 LES MER 

ECML
(European Centre for Modern Languages)

Ledig plass ved arbeidsseminar i Graz, 28.-30.06.07
Seminaret “Across Languages and Cultures” (ACL) har som mål å arbeide fram et rammeverk for forskjellige kompetanser man trenger innen flerspråklighet og flerkulturalitet. Kurset retter seg spesielt imot lærerutdannere, lærebok-forfattere og personer som arbeider med lære- og kursplaner.
 LES MER

Søknadsfrist: 30. mars 2007

pliljer

KURS OG STIPEND 

Stipend til norske tysklærere
Underviser du i tysk? Trenger du litt inspirasjon?
Den norsk-tyske Willy Brandt Stiftelse har i samarbeid med Goethe-Institut Oslo og Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen opprettet en stipendordning for norske tysklærere. Stiftelsen tilbyr ti stipend til norske tysklærere for et 14-dagers opphold i Berlin i tiden 14. – 27. oktober 2007. Under oppholdet vil den enkelte tysklærer være forpliktet til å følge et intensivkurs i tysk, tilpasset det nivå vedkommende har ved begynnelsen av kurset. Lærerne skal også delta i et kulturprogram som gir hver enkelt deltaker muligheten til å oppdatere sine kunnskaper om tysk kunst, kultur, historie, m.m.
 LES MER

Kurs i Frankrike for fransklærere i ungdomsskolen og den videregående skolen
Trenger du å friske opp kunnskapene dine om fransk politisk, sosial, kulturell og språklig utvikling? Ønsker du inspirasjon til å bruke aktuelt samfunnsstoff i franskundervisningen? Har du behov for å variere og styrke pedagogisk praksis? - Meld deg på kurs ved Centre d’Approches Vivantes des Langues et des Médias i Vichy 15.10. - 27.10.2007. Kurset koster € 559. Reise og overnatting kommer i tillegg. Du kan velge mellom innkvartering i vertsfamilie eller på hotell. Søknadsfrist er 24.08.2007. Husk at du kan søke om Trollstipend, frist 1. april. 
 LES MER

Sommeruniversitet for fransklærere på Røros 25. - 28. juni 2007
Påmeldingsfrist 13. april 2007. Du finner mer informasjon under det franske flagget på nyhetssiden til Fremmedspråksenteret.
 LES MER

Frankofonifestival: 17.-24. mars i Oslo og 17. mars i Trondheim

Belgia, Canada, Egypt, Frankrike, Marokko, Romania, Sveits, Tunisia og Senter for Afrikansk Kulturformidling inviterer til feiring av det franske språket. Film, konserter og mat fra den frankofone verden. Les mer om programmet på Det franske kultursenterets nettsider
 LES MER

Stipend til sommerkurs for spansklærere
Temaet for kurset er kreativitet i spansktimen. Søknadsfrist 20.april 2007. Du finner stipendutlysning, kursbeskrivelse og søknadsskjema på nettsidene til Fremmedspråksenteret.
 LES MER

 

Bilder: Multimediabasen

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Louise Buckholm 23.11.2007 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret