Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Oktober 2007

To nye statsråder i Kunnskapsdepartementet
 
LES MER


Fremmedspråk og næringsliv

Fremmedspråk i norsk næringsliv - engelsk er ikke nok!
Forsker Glenn Ole Hellekjær har på oppdrag fra Fremmedspråksenteret undersøkt språkferdighetene i 664 bedrifter som eksporterer norske varer til utlandet og importerer varer til Norge. Rapporten viser at norske bedrifter taper kontrakter, mister salg og får feilleveranser på grunn av dårlige ferdigheter i fremmedspråk, også i engelsk.
 LAST NED

Resultatene stemmer overens med dem fra en større europeisk undersøkelse, ELAN: Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise, som ble gjennomført i 2006 på oppdrag av CILT.
 LAST NED

Språk og næringsliv var også tema for konferansen
"Conference on Business, Languages and Intercultural Skills" i Brussel 21. september 2007.
 LES MER


Acta Didactica Norge
- tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge

Første utgaven av Acta Didactica Norge har nettopp kommet ut.
Les mer på tidsskriftets nettsted www.adno.no

Faglige arrangementer

The language show London, 2.-4. november 2007
I London arrangeres det for første gang en stor språkmesse for alt fra elever til lingvister. En stor jobbmesse som fokuserer på språkkunnskaper, løper parallelt: The Language Recruitment Fair.
 LES MER

EDUCATICE Paris 21.-23. november 2007
Stor messe om bruk av IKT i undervisningen.
 LES MER

Online Educa Berlin, 28.-30. november 2007
Stor IKT-messe i Berlin.
 LES MER

BETT: London, 9.-12. januar 2008
Verdens største IKT-konferanse finner sted i London, 9.-12. januar.
 LES MER

Åbo 2008: Bidragsytere ønskes til konferanse
Det planlegges en tospråklig konferanse 26.-28. september 2008 ved Åbo universitet, Finland: Vivre, travailler et étudier dans une langue véhiculaire: Langue, discours, hybridité et identités / Living, working and studying in (a) vehicular language(s): Language, discourse, hybridity and identities.
Frist for å levere bidrag:
1. mars 2008.
 LES MER

Russisk språks år
  
Vi minner om våre arrangementer i forbindelse med Det russiske språks år og St. Petersburgdagene i Oslo.

Elevkonkurranse: Vinn en tur til St. Petersburg!
Utlysning

Læremiddelseminar
Program

Utstilling av læremidler
Akademika, Blindern, mandag 19. november

IKT og fremmedspråkundervisning

Lær om bruk av blogg i franskundervisningen
Centre Culturel Français inviterer til pedagogisk fagdag i seminarrekken Sémaphore. Lær hvordan du lager en blogg og bruker den i franskklassen.
Oslo: mandag 12. november 2007.
Tromsø: tirsdag 13. november 2007.
Stavanger: onsdag 14. november 2007.
 LES MER

Foreslår tiltak for økt IKT-kunnskap
I lys av flere rapporter og undersøkelser som varsler om dalende IKT-kunnskaper i Europa, har Kommisjonen lansert en ny IKT-agenda.
 LES MER

Vi søker eksempler på god praksis
Fremmedspråksenteret ønsker å utvikle veiledning for bruk av IKT i undervisningen for flere språk. I denne forbindelse søker vi eksempler på gode opplegg. Utvalgte prosjekter blir belønnet.
 LES MER
 
Mal for opplegg
 LES MER

Etterutdanning

Nasjonale etterutdanningskurs i fremmedspråk-
didaktikk for lærere
Kurset er et gratis tilbud til lærere i andre fremmedspråk enn engelsk, som ønsker å få høyere kompetanse innenfor
fremmedspråkdidaktikk og fordypet innsikt i Kunnskapsløftet.
 LES MER

Kursforslag
SiU inviterer institusjoner til å foreslå tema for å arrangere Pestalozzi-programmets seminar for etterutdanning av lærere og skoleledere for 2008. Kurset må holdes på fransk eller engelsk.
Frist: 1. desember 2007. Kontakt Gaëlle Bozec gaelle.bozec@siu.no
 LES MER


Det pedagogiske hjørne.
Denne måned, tysk!

Her vil vi gjerne gjøre oppmerksom på to nettsteder som vi mener tysklærere kan få mye glede av og som kan gjøre tyskundervisningen variert, oppdatert og spennende.

Deutsche Welle
Her kommer man rett inn i et arkiv med forholdsvis enkle artikler med tilhørende vokabular. Er det fortsatt ord man ikke skjønner, er det innlagt ordbok slik at man ved merking kan få opp en forklaring på ordet. Fin måte å få autentiske, oppdaterte tekster inn i klasserommet.
 LES MER

DEUTSCHLern.Net
For å få full glede av dette, må man registrere seg. Her er et vell av kilder og mange interaktive oppgaver for alle elever, fra begynnertrinn til avansert nivå. Her gis det en skikkelig sjanse til ”språkbading”.
 LES MER

Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
Ta kontakt

Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Louise Buckholm 19.10.2007 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret