Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

September 2007

Evaluering og vurdering i høyere utdanning

Interkulturell kompetanse i høyere utdanning
Fremmedspråksenteret var tilstede under konferansen Assessing language and (inter-)cultural competences in Higher Education i Turku. Konferansen tok opp spørsmålet om hvordan det er mulig å måle (inter-)kulturell kompetanse. Interkulturell kompetanse er en ferdighet det legges stadig mer vekt på i utdanningsløpet, særlig i språkundervisningen.
Les rapport fra konferansen HER

Designing assessment to support student learning
Dette var tittelen på foredraget Graham Gibbs holdt på Høgskolen i Østfold 14.09.2007. Les rapport fra foredraget HER

Flere rapporter fra konferanser der Fremmedspråksenteret har deltatt, finnes HER

Den europeiske språkprisen - European Language Label
Språkprisen er en oppmuntring til prosjekter som viser nye måter å lære språk på, og som dermed bidrar til å åpne nye muligheter for kommunikasjon og kulturforståelse og bedre muligheter for utdannelse og arbeid. I 2007 er SIU, i samarbeid med Fremmedspråksenteret og Utdanningsdirektoratet, ansvarlige for tildelingen i Norge.
Skoler, institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner som driver med opplæring i fremmedspråk, både innen formelle og uformelle læringsarenaer, oppfordres til å søke
 Utlysning
 Søknadsskjema


Kunnskapsløftet i praksis
Vi minner om vår konferanse som finner sted i Oslo 25.-26. oktober. Påmeldingsfristen nærmer seg!
 LES MER


Markering av Russisk språks år
2007 er Russisk språks år. Mer informasjon på den offisielle hjemmesiden. Fremmedspråksenteret markerer året med seminar for lærere, bokutstilling og konkurranse for elever. Disse markeringene knyttes opp mot St. Petersburgdagene som feires 19. -21. november i Oslo. For mer informasjon følg med på våre hjemmesider.

Læremiddelseminar for russisklærere
I samarbeid med Den russiske føderasjons ambassade arrangerer Fremmedspråksenteret et læremiddelseminar for alle som underviser i russisk. Dette finner sted i Oslo 19.-20. november.
 Program

Bokutstilling på Akademika, Blindern
I forbindelse med læremiddelseminaret vil det mandag 19. november være en utstilling av russiskbøker fra forlaget Zlatoust. Det vil bli mulig å bestille bøkene, selv om det ikke er en salgsutstilling.

Elevkonkurranse
I samarbeid med Den russiske føderasjons ambassade i Norge, St. Petersburgs regjering og Oslo kommune utlyser Fremmedspråksenteret en konkurranse for skoleelever med russisk som fremmedspråk i skolen. Temaet er St. Petersburgs historie, og vinnerne vil bli annonsert under St. Petersburgdagene i Oslo 19. november. Premien er en reise til St. Petersburg!
 LES MER

Språkdagen
Språkdagen markeres den 26. september over hele landet. For å få en oversikt over arrangementene, se på ECMLs nettsider.


Nye publikasjoner

Karen Risager
Language and Culture Pedagogy
From a National to a Transnational
Paradigm
 LES MER

Internasjonalisering

Søk om EU-millioner
Bo gratis i et europeisk land, jobb og lær deg språk. Ung i Europa gir flere millioner til norske ungdomsprosjekter, organiserer utveksling og har opplæringstilbud for deg som jobber med ungdom.
 LES MER

Gruppeutveksling
Ungdomsgrupper får støtte til å ta imot eller besøke ungdomsgrupper i andre europeiske land. Dere blir kjent, gjør aktiviteter sammen og lærer om hverandres land og kulturer.
 LES MER
 
Tysk-norsk ungdomsforum
Aktiv ungdom inviterer til Tysk-norsk ungdomsforum i Essen, 16.-18. oktober i anledning kongeparets statsbesøk i Tyskland.
 LES MER


Database over ressurspersoner

Fremmedspråksenteret har en ressursbase med fagpersoner fra hele landet, som har kompetanse innen språkundervisning. Ta gjerne kontakt med oss om du skal arrangere kurs el.l. og trenger fagpersoner.Gi oss gjerne tips om personer som bør være i ressursbasen! For mer informasjon, kontakt:
 Berit Hope Olaussen


Diverse nytt om språk

I love språk!
I 17 programmer høsten 2007 kommer språkspørsmål til å stå i fokus i den nye serien på svensk TV1 I love språk. Hvorfor er det så få som velger språk? Hva er læremidler? Hvilken rolle spiller læreren? Og rekker det ikke egentlig med engelsk?  Disse spørsmålene diskuteres på SVT1 søndager kl 14.55 og mandager kl 09.30.

Klassenprojektwettbewerb
Konkurranse for barne- og ungdomsskoler arrangeres av Goethe-Institut og Tyskforum.
Påmelding innen 15. oktober 2007.
 LES MER

Kongens Gullmedalje for tyskspråklig doktoravhandling
Helge Jordheim fikk overrakt H. M. Kongens Gullmedalje for doktoravhandlingen sin på UiOs årsfest 3. september.
 LES MER

Seminarserien Tankens uavhengighet
Filosofen Michael Onfray: "Comment peut-on être athée?"
Mandag 24. september kl.17.00.
Mer om seminaret samt andre aktiviteter ved Det franske kultursenter i september:
 LES MER


Ønsker du å motta nyhetsbrevet på mail:  Ta kontakt

Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Louise Buckholm 23.11.2007 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret