Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

April 2008

Månedens tema: Språkvalg

Fremmedspråk i Norden

Denne måned ser vi litt nærmere på fremmedspråk i skolene i Danmark, Sverige og Finland. Vi lenker også til språklærerforeningene i våre naboland.

Danmark

Elevene i den danske folkeskolen begynner senere med engelsk enn norske elever. De har faget fra 3. trinn og oppover. Loven stiller i tillegg krav om at elevene skal få tilbud om tysk på 7.-9. trinn. Noen skoler tilbyr både tysk og fransk (særlig i storbyene), mens spansk er nærmest fraværende i folkeskolen. Tysk eller fransk er opptakskrav til gymnasiet, og tilbudsfaget er derfor en selvfølge for størsteparten av folkeskoleelevene. Elevene kan bli trukket til eksamen. På gymnasiet fortsetter alle elever som tar studenteksamen eller høyere handelseksamen med fremmedspråk – enten med språket de hadde på folkeskolen, eller med et nytt språk. Utover dette obligatoriske faget kan elevene velge et tredje fremmedspråk som studieretningsfag. Andelen elever som tar studentereksamen med tre fremmedspråk har siden gymnasie-
reformen i 2005 falt fra 41% til 7%.

Kilde: Undervisningsministeriet

Den danske Sproglærerforeningen finner du HER.

Sverige

I Sverige har kommunene og skolene større frihet med hensyn til timeplanen enn i Norge. Elevene på grundskolan skal sammenlagt få 480 engelsktimer, men det er opp til den enkelte kommunen å bestemme hvordan disse blir fordelt på årstrinnene. Myndighetene har satt opp mål for hva eleven skal kunne etter 5. trinn. Når det gjelder fremmedspråk må hver skole tilby minst to av språkene fransk, spansk eller tysk. Om lag 70% av elevene velger et av disse språkene, mens resten velger et annet fremmedspråk, morsmålsundervisning eller fordypning i svensk eller engelsk. Fremmedspråk er ikke krav for å komme inn på gymnasieskolan. Språkinteresserte elever har mulighet til å velge fremmedspråk innenfor den naturvitenskaplige og den samfunnsvitenskaplige linjen. Sistnevnte linje har fire valgmuligheter, deriblant en språklig retning som har ca. 2500 elever. Fremmedspråk kan gi merittpoeng ved inntak til høgskoler eller universitet.

Kilde: Skolverket

Den svenske språklærerforeningen, Lärarna i moderna språk (LMS), finner du HER.Finland

En direkte sammenligning mellom Norge og Finland er ikke mulig. Finland har to offisielle språk – finsk og svensk – og majoritetsspråket finsk er språklig sett bare en ytterst fjern slektning til engelsk. Dette i motsetning til norsk, som er veldig nær engelsk. Disse to særfinske forhold preger språkundervisningen ved de finske skolene. Elevene i den grundläggande utbildningen får undervisning i skolspråket (mest finsk, i noen få tilfelle svensk) fra 1.-9. trinn. På 3. trinn begynner engelskundervisningen og fra 7. trinn får elevene undervisning i det andre landsspråket (mest svensk). Finsk og svensk fortsetter som obligatoriske fag på gymnasiet. I tillegg er det mulig å velge et annet fremmedspråk på forskjellige tidspunkter i skoleløpet (på 4. eller 5. trinn, på 8. trinn eller i 1. gymnasieklasse). Tysk er mest populær, men interessen for fremmedspråk som tilvalgsfag går for tiden ned.

Kilde: Utbildningsstyrelsen og Dr. Kim Haataja v/ OPEKO i Tammerfors

De finske språklæreres samarbeidsnettverk SUKOL finner du HER.

Språkvalg i Norge

Fremmedspråksenteret har i likhet med i 2007 undersøkt hvilke programområder og programfag Vg1-elever ønsker seg til neste skoleår. Resultatet vil publiseres i neste nyhetsbrev.

Den norske språklærerforeningen, Landslaget moderne språk, finner du HER.Konferanserapport fra den svenske språklærerforeningens årskonferanse

Fremmedspråksenteret har deltatt på LMS' årskonferanse 5. og 6. april på Gotland. Rapporten kan lastes ned HER.Statistikk over skole og utdanning

Fremmedspråksenteret får mange henvendelser om statistikk. Vi har nå lagt ut en samleside med lenker til undersøkelser som vi selv har gjennomført samt til en rekke relevante eksterne talldatabaser og statistikksider med informasjon fra grunnskolen, videregående opplæring og høyere utdanning.

LES MER 

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

DIVERSE NYHETER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

INTERNASJONALISERING

 • Kurs i Østerrike og Sveits under EM 2008
  I forbindelse med EM 2008 tilbyr Østerrikes Ambassade til Norge et kursstipend for én tysklærer eller tysklærerstudent til juni-seminaret Österreich : Schweiz – ein Zusammenspiel. Stipendet dekker kursgebyr, overnatting og kost. Fremmedspråksenteret dekker flyreise til og fra kursstedene. Seminaret finner sted i Innsbruck og Zürich 9.-20. juni 2008. Dette er en storslagen mulighet til å lære mer om disse tyskspråklige områdene samt til å få frisket opp tysken litt.
  Utlysning
  Søknadsfrist: 30. april 2008
 • Stipend for Berlinopphold
  Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen utlyser i samarbeid med Tyskforum og Fremmedspråksenteret opptil 15 stipend for et etterutdanningsseminar i Berlin til høsten.
  Søknadsfrist: 30. april 2008
 • 40 stipender til norske deltakere for studiebesøk i Europa
  Målgruppene for studiebesøksprogrammet er personer i administrativ og pedagogisk ledelse i grunnskolen, videregående opplæring og voksenopplæringen. Rådgivere, forskere, ansatte i lærerutdanningen samt ved opplæringsmyndighetene på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, kan også delta.
  Søknadsfrist: 30. april 2008
 • Lyst på et praksisopphold ved en ungarsk skole?
  Ungarerne satser sterkt på å øke sin fremmedspråkskompetanse. Derfor søker de utenlandske lærerstudenter eller ferdige lærere som ønsker å undervise forskjellige fag (ikke språkfag!) på engelsk eller tysk ved en ungarsk skole.
  Søknadsskjema på engelsk/tysk
  Søknadsfrist: 9. mai 2008
 • Den europeiske språkprisen - European Language Label
  Den europeiske språkprisen European Language Label deles hvert år ut til nyskapende prosjekter som har bidratt til å fremme læring av fremmedspråk. SIU er i samarbeid med Fremmedspråksenteret ansvarlige for tildelingen i Norge.
  Utlysning
  Søknadsfrist: 15. juni 2008

NYE PUBLIKASJONER

Ønsker du å motta nyhetsbrevet? Ta kontakt

Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Louise Buckholm 18.04.2008 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret