Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Desember 2008


Kastellet skole vinner av årets Språkdag-konkurranse!
Fremmedspråksenteret er svært fornøyd med å kåre Kastellet skole som vinner av konkurransen om markeringen av Den europeiske språkdagen 2008. Årets markering ved Kastellet skole tok sikte på å engasjere alle elevene i en form for språklig aktivitet. Det var også et poeng at aktivitetene skulle være elevstyrte og at elevene skulle reflektere over hva det er å lære seg noe på et språk.
Du kan lese rapporten fra Kastellet HER 
Husk: Språkdagen feires hvert år!
LES MER Elevenes Kommunikative Språk PERformanse

EKSPER-prosjektet er et resultat av et samarbeid mellom ungdomsskolelærere og lærere i videregående skole i Rogaland og Institutt for kultur og språkvitenskap ved UiS. EKSPER er en konkretisering av den nye læreplanen (L06) for fremmedspråk i form av konkrete og kommunikative performansemål. Progresjonen i EKSPER tar utgangspunkt i den nye læreplanen (LK06) og i Det felles europeiske rammeverket for språk som er en nivåskala med seks nivå (A1–C2).
LES MER

The CLIL Cascade Network - CCN is organizing a pilot course on CLIL Materials Production in Eichstätt, Germany , 1-4 April 2009. The course is jointly planned and organized by Lapin kesäyliopisto, University of Jyväskylä and Bayerisches Staatsministerium für Unterricht and Kultus.

The principal course facilitators will be David Marsh and Peeter Mehisto.

The course is targeted at primary and secondary level CLIL teachers with interest and experience in CLIL materials production. The materials enriched and produced during the course will be uploaded on the CCN Platform as examples of high quality CLIL materials.
LES MER

ÅRETS JULEGAVE

 

Fremmedspråksenteret har gleden av å gi spansklærere og spanskmiljøet ved deres skole en pakke med magasiner, musikk og lesehefter til inspirasjon og variasjon i spanskundervisningen. I pakken ligger også informasjon fra Fremmedspråksenteret, SIU, Cervantes, YFU.

Etterutdanning?
Søk stipend fra SIU!
Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) deler ut en lang rekke stipend til kurs, konferanser og hospitantopphold i andre europeiske land. Stipendordningen er for deg som jobber i barnehage, grunnskole, videregående skole, i voksenopplæring eller ved en lærerutdanning.

Målet med stipendene er å bidra til kvalitetsforbedring i utdanning og opplæring. Ved å møte kolleger som representerer forskjellige tradisjoner og kulturer kan du få bedre kjennskap til utdanningssystemene i Europa, og mulighet til å opprette flernasjonale, faglige nettverk.

Første søknadsfrist er 16. januar 2009.
LES MER 

Pestalozzi
Oppgaveporteføljen knyttet til Pestalozzi-programmet, tidligere Europarådskurs, ble i august 2006 overført til SIU (Senter for internasjonalisering av høgre utdanning). Norges bidrag til programmet er ett årlig kurs knyttet til Europarådets satsingsområder. Invitasjon til å foreslå tema for kurset som skal holdes i 2009, finner du HER.
NB! Fristen er 7. januar 2009. For ytterligere opplysninger, besøk SIUs nettsider: www.siu.no eller kontakt SIU v/Arne Aarseth arne.aarseth@siu.no eller Gaëlle Bozec gaelle.bozec@siu.no.

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

NYHETER

 • Toppmøte om utdanning i Oslo 
  LES MER
 • Forberedt på framtida - stortingsmelding om kompetanse
  LES MER 
 • Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2008 Edition
  LES MER
  Elevar i EU lærer framandspråk tidlegare
  LES MER
 • Ny publikasjon fra Europarådet med bl.a. Anne-Lise Arnesen fra Norge som bidragsyter: "Policies and practices for teaching socio-cultural diversity"
  LES MER
 • Lexin får Rosings språkpris 2008
  I år går språkprisen til et spennende produkt som er et verktøy i språkopplæring og –forståelse. Lexin er nettbaserte ordbøker for innvandrere utviklet av Avdeling for kultur, språk og informasjonsteknologi (Aksis), en avdeling i Universitetsforskning Bergen (Unifob AS)
  LES MER

ARRANGEMENTER

 • Language, Literacy and Learning
  Stockholm, 14.-16. mai 2009
  LES MER
 • Fagdidaktik i bevægelse: Forskning – Praksis – Politik
  Den anden Nordiske Fagdidaktikkonference

  (NOFA 2) 13.-15. mai 2009 i Middelfart (Danmark)
  LES MER
 • Nytt om kurs fra Österreichzentrum Skövde 
  Wien - Budapest: Metropolen an der Donau
  Informasjon om internasjonal etter- og videreutdanning for lærere
  Informationsblatt
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Le Petit Journal
  LES MER
 • Coups de Coeur 2008 - 2009 Antenne culturelle – Niedersachsen - Une sélection de livres de jeunesse en coopération avec l’Institut français de Mayence
  LES MER
 • Coups de Coeur Exposition 2008 de livres de jeunesse - Une sélection du Bureau du livre de jeunesse à Francfort/Main
  LES MER

Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
Ta kontakt

Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.01.2009 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret