Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Februar 2008

Månedens tema: Språkvalg 2008

På denne tiden av året er det prøvevalg ved mange skoler. Fremmedsenteret har utviklet en nettside, flere publikasjoner og brosjyrer som kan være til hjelp ved valget.

Nettsiden for Språkvalg har denne enkle adressen: www.fremmedspraksenteret.no/sprakvalg 
Dette er nettsidens hovedpunkter: Språk, fylke, yrke, valgmuligheter i K06 og nyttige lenker.

Språk: på denne siden finner du informasjon om engelsk, tysk, fransk, spansk og russisk. Vi har samlet informasjon som kan interessere ungdom om målspråklandene og vi skriver litt om hvilke muligheter man har med de forskjellige språkene. Vi presenterer også mennesker som har gjort karriere bl.a.ved hjelp av disse språkene.

Fylker: her finner du en oversikt over  bedrifter som har bruk for fremmedspråk i sin daglige drift. Bedriftene er inndelt fylkesvis, på denne måten kan man finne hvilke språk som er etterspurt i eget fylke. (Obs! denne siden er under utvikling)

Yrker: på denne siden står en oversikt over de mest populære yrkene. Vi har samlet uttalelser fra deres yrkesorganisasjoner om nytten av fremmedspråk når man for eksempel vil jobbe som flyger, sykepleier, eller arkitekt.

Valgmuligheter i K06: her kan du laste ned brosjyrer og informasjonsark om hvilke valgmuligheter elevene har i K06, både i ungdomsskolen og i videregående opplæring.

Nyttige lenker: eksterne lenker til informasjon om jobb og studier.Brosjyre og informasjonsark om språkvalg

Språkvalg på ungdomstrinnet på ungdomstrinnet: Brosjyre Foreldre/Foresatte
LAST NED


Språkvalg på ungdomstrinnet på ungdomstrinnet: Brosjyre Rådgivere
LAST NEDInformasjonsark - videregående opplæring: Brosjyre Foreldre/Foresatte 
Bokmål 
Nynorsk

Informasjonsark - videregående opplæring: Brosjyre Rådgivere
Bokmål
Nynorsk

Se også nettstedet ung.no:
Utdanning
Studier i utlandet
Jobb i utlandet

Mange muligheter med språk

For elever som har valgt språk finnes det mange muligheter til å kunne benytte dette i målspråklandet. YFU og SiU kan gi deg mer informasjon.

Youth For Understanding (YFU)
YFU er en ikke-kommersiell ungdomsutvekslingsorganisasjon. Formålet til YFU er å øke toleransen og redusere avstanden mellom mennesker ved å la dem utvikle seg i møte med en verden i stadig forandring.

Språkpresentasjoner for både 10. klasse og vg1. Her kan eleven snakke spansk med Daniel, tysk med Nora og engelsk med Katarina. Opplegget varer ca. en time. Ta kontakt: post@yfu.no

Grip sjansen! Gå et år på tysk skole eller et år på russisk skole

Tysklandsstipend: utdeles til elev som søker til Tyskland, beløpet er på 25 000. Bedømmelsen er på grunnlag av søknaden som sendes til YFU via deres nettsider på www.yfu.no


Senter for internasjonalisering i høyere utdanning (SiU)
SIU er eit kompetansesenter som skal fremme internasjonalisering, kulturell kommunikasjon og internasjonal mobilitet.

Student, lærar eller elev? Vil du til utlandet og praktisera framandspråk? Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) har ei rekkje ordningar som du kan dra nytte av enten du er student, lærar, elev, forskar eller koordinator. Kva med å bli lærarassistent i Spania, forelesa i Tsjekkia eller studera i Frankrike? Som annan kunnskap kan språk lærast og friskast opp gjennom heile livet.
Beherskar du fleire språk opnar det seg nye dører! LES MERSpråk i verden
De tre siste heftene i Fremmedspråksenterets serie Språk i verden kom ut i januar. Fra før finnes Fransk i verden og Russisk i verden. Heftene er er myntet på elever, rådgivere og foreldre som vil bli bedre kjent med språket. Lærere kan finne stoff og ideer til undervisningen i heftene.

Spansk i verden
Journalist og spanskstudent Øyunn Rishøi Hedemann tar oss med på en forrykende reise gjennom den spansktalende verden og dens historie med mange flotte bilder fra Spania og Latin-Amerika.

Tysk i verden
Her lokker tysk- og fagdidaktikkstudent Kathrine Antonsen Vadøy leseren med til tyskspråklige områder og frister med et spennede utvalg av musikk, litteratur og jobbmuligheter for den som lærer seg tysk.

Engelsk i verden (kommer)
Professor emerita Aud Marit Simensen trekker opp de store linjene i historien bak det engelske språkets verdensomspennende suksess. Hvilket forhold har Norge til den engelsktalende verden, og er vi så flinke i engelsk som vi tror?

Alle publikasjoner i serien Fokus på språk kan lastes ned fra Fremmedspråksenterets hjemmeside, eller bestilles gratis ved å sende en e-post til: info@fremmedspraksenteret.no 


SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

Ønsker du å motta nyhetsbrevet? Ta kontakt

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Louise Buckholm 08.02.2008 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret