Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Januar 2008

MÅNEDENS TEMA
CLIL (bilingval undervisning) & LESING


Lesing er en grunnleggende ferdighet i Læreplan 2006, noe som innebærer at leseferdigheter skal utvikles i alle fag. Regjeringen ønsker å styrke lesekompetansen ytterligere og har avsatt 30 millioner til dette formålet (pressemelding). I dette nyhetsbrevet vil vi informere om prosjekter og utviklingsarbeid Fremmedspråksenteret har igangsatt, der målet er å bedre språkkompetansen og leseferdighetene hos elever i den norske skolen.
Mer om lesing på Lesesenterets hjemmesider.

Mye av forskningen knyttet til bilingval undervisning og CLIL-metoden viser en sammenheng mellom lesemengde og lesestrategier på den ene siden, og lesekompetanse og språkferdigheter på den andre siden. Resultatene viser at CLIL i kombinasjon med økt mengdelesning kan bidra til å bedre leseferdighetene hos elevene. Undersøkelsene tyder også på at det er et behov for å utvide eller supplere tradisjonell språkundervisning med metoder som i større grad legger opp til mengdelesning.

Et utvalg artikler om og definisjoner av CLIL finnes på Fremmedspråksenterets sider.
LES MERProsjekter i bilingval undervisning

Utprøving med integrering av fremmedspråk i opplæringen i andre fag
Fremmedspråksenteret er involvert i disse utvalgte CLIL-prosjektene: Et større samarbeid mellom skolene Nattland i Bergen, Kastellet skole i Oslo og Den tyske skole i Oslo (Max Tau), et enkeltprosjekt på 9. og 10. trinn ved Kastellet samt utvikling av en kartleggingstest som skal brukes i evalueringen av CLIL-prosjektene.

Bilingval undervisning (CLIL) i historie på engelsk og tysk i 6. klasse
Den Tyske skole i Oslo (Max Tau) tilbyr bilingval historie tysk/engelsk fra 6. klasse med gradvis økning i mengden undervisning på fremmedspråket t.o.m 12. klasse. Sluttrapport for skoleåret 2006/2007 finner du HER

Samfunnsfag på engelsk på 9. trinn
Et konkret eksempel fra Kastellet skole på hvordan man ved å integrere fremmedspråk i andre fag kan legge opp til en undervisning med mer variert bruk av kilder og IKT der målet er å bidra til bedre språk- og lesekompetanse hos elevene.
LES MER

Kartleggingstest av lese- og lytteferdigheter
Fremmedspråksenteret og Aksis i Bergen samarbeider om å utvikle en test som skal kartlegge elevers lese- og lytteferdigheter. Testen skal brukes i evalueringen av CLIL-prosjektene.
LES MER

Skoler som tilbyr CLIL
Vi vil gjerne oppdatere kartleggingen vår fra 2005 over norske skoler som tilbyr CLIL-undervisning. Ta kontakt med Britt W. Svenhard dersom du vet om skoler som har CLIL, men som ikke står oppført på listen.CLIL-seminar
2.-4. april 2008
Den tyske skole i Oslo (Max Tau) arrangerer CLIL-seminar. Kurset vil foregå på engelsk. Det er tre ledige plasser igjen. Hvis du er interessert eller ønsker å delta, ta kontakt med Kristian B. Stensgård på tlf: 99643528.Litteratur

The Acid Test
: Does Upper Secondary EFL Instruction Effectively Prepare Norwegian Students for the Reading of English Textbooks at Colleges and Universities?
(Glenn Ole Hellekjær, 2005)
Doktoravhandlingen viser at norske avgangselever i den videregående skole har dårlige ferdigheter i å lese engelsk. Videre viser avhandlingen at mens fullført fordypningskurs i engelsk ikke nødvendigvis fører til bedring, skårer elever som har bilingval undervisning eller som leser engelsk i fritiden klart høyere, en fordel som vedvarer i høyere utdanning.
LES MER

Windows on CLIL
Ny bok om CLIL i Europa (2007), med norsk bidrag av Svenhard, Servant, Hellekjær og Bøhn.
LES MERCurriculum Linguae 2007
Les rapporten fra  CLIL-konferansen i Tampere HER.

Fremmedspråksenterets leseprosjekter
Utvikling av gode leseferdigheter i fremmedspråk kan bidra til bedre resultater også i andre språkfag, og Fremmedspråksenteret har derfor initiert flere FoU-prosjekter/ leseprosjekter rundt omkring i landet. Vi støtter to større projekter på Maridalen skole i Oslo og på Øyslebø skole/Marnar ungdomsskole i Marnardal i Vest-Agder.

Maridalen skole (1-7) har hatt gode erfaringer med veiledet lesing i
norsktimen, resultatene i norskprøver har økt betydelig. Skolen har fått
støtte fra Fremmedspråksenteret for å komme igang med metoden, som
opprinnelig kommer fra New Zealand, i engelskundervisningen. Prosjektet har begynt i 2007 og vil bli avsluttet i år, og resultatene er lovende. Erfaringene fra prosjektet vil bli spredd på regionale møter. Første møte finner sted i Trondheim den 27. mars.
LES MER

Skolene i Marnardal (1-10) ønsker også å satse på lesing i engelsk, og har derfor søkt Fremmedspråk-
senteret om støtte for et prosjekt som vil forankre autentisk barne- og ungdomslitteratur i engelskfaget.
Universitetet i Agder v/ litteratur- og didaktikkforsker Signe Mari Wiland
er også involvert i prosjektet, som varer fra 2007 til 2009.
LES MER

Ny publikasjon om lesing og litteraturens plass i språkfagene
Fremmedspråksenteret vil i 2008 publisere et hefte om litteratur-
didaktikk i fremmedspråk-
undervisningen, skrevet av litteratur-
professor og rektor ved Høgskolen i Østfold, Elin Nesje Vestli. Heftet setter søkelyset på litteratur og språkundervisning og er en kortfattet oversikt over litteraturundervisning og sentrale litteraturdidaktiske tema relatert til språkundervisning. Det følger med en oversikt over hva som hører hjemme i språklærerens verktøykasse når hun eller han skal jobbe med litteratur. Målgrupper er språkstudenter og språklærere.

Hvordan bruke litteratur i franskundervisningen?
Centre Culturel Français inviterer lærere til et nytt seminar i serien Sémaphore. Abdellah Baida, som underviser i FLE ved l’Ecole Normale Supérieure de Rabat, vil snakke om "la littérature maghrébine de langue française" og gi eksempler på tekster som kan brukes i franskundervisningen.
Oslo: 28. januar 2008
Trondheim: 1. februar 2008.
Påmeldingsfrist: 24. januar 2008. Skjema er tilgjengelig HER


SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

 • Nytt fra Utdanningsdirektoratet
  Presisering av forskrifter om underveis- og sluttvurdering
  Trekkordning ved eksamen i Kunnskapsløftet
 • Kinesisk (mandarin) Malakoff videregående skole i Moss tilbyr fra høsten 2007 kinesisk som programfag. I den forbindelse ønsker skolen å komme i kontakt med personer som underviser i mandarin eller som er av kinesisk opprinnelse. De er interessert i å danne et nettverk for samarbeid og faglige diskusjoner. Utveksling av erfaringer mht opplegg, lærebøker, undervisningsmateriell og vurderingsformer er også svært aktuelt. Flere opplysninger om skolen på deres hjemmeside: www.malakoff.vgs.no
  Interesserte kan ta kontakt med fagleder Marit Aaberg Wiik, marwii@malakoff.vgs.no.
 • Nytt internasjonalt språktidsskrift: Arena Romanistica
  Journalen skal formidle forskningsresultater innen språk, litteratur og
  kulturstudier. Ved å slippe til andre språk enn engelsk, ønsker
  redaktørene å utfordre den angloamerikanske språkdominansen i akademia.
  Tidsskriftets hjemmeside
  LES MER
 • Deutsch-Norwegische Freundschaftsgesellschaft e.V. blir 20 år i år! Selskapet støtter alle former for tysk-norske forbindelser og utgir medlemsheftet DNF-Magazin seks ganger i året.  I årets første utgave ble Fremmedspråksenteret presentert: LES MER
 • Stipend til sommerinstitutt i "American Studies" 2008
  Søknadsfrist: 25. januar 2008 LES MER
 • Comenius etterutdanning: søknadsfrist 31. januar 2008 for kurs i perioden 1. april - 30. juni 2008 LES MER
 • Segundo congreso internacional: una lengua, muchas culturas (FIAPE), fant sted i Granada i september, og alle plenunmsforedrag, innlegg, innhold i workshops, kommunikeer og video fra rundebordskonferanser finner du HER
 • TEF testen - Test for utlendinger som vil se hvilket nivå de har i muntlig og skriftlig fransk. Påmeldingsfrist 15. februar LES MER
 • Europeiske kunst- og kulturfestivaler støtter
  Det europeiske året for interkulturell dialog

Ønsker du å motta nyhetsbrevet? Ta kontakt

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Louise Buckholm 15.01.2008 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret