Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Juni 2008

Konferanse for Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk
Kreativitet, profesjonalitet og forskning i språklærerutdanningen var tittelen på årets konferanse for Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråklærere. Dette nettverket er et kompetansenettverk for universitet- og høyskolelærere som alle arbeider med grunn-, etter- og videreutdanning av språklærere. Et av de viktigste målene med nettverket er å heve kompetansen på den språklærerutdanningen som tilbys.

Se kort referat HER og programmet med forelesernes presentasjoner HER.


Nordstrand vgs. i eksklusivt nettverk
"Mine språklige grenser begrenser min verden", skrev filosofen Wittgenstein. Tysklands ambassadør til Norge, Roland Mauch, brukte hans ord da han fredag 6. juni gav Nordstrand videregående skole i oppgave å utvide grensene til sine elever ytterligere. Den tyske utenriksministeren vil støtte arbeidet med å styrke kjennskapen til tysk språk og kultur ved 1000 skoler i verden gjennom å bygge et langvarig nettverk. Den eneste norske skolen som er utvalgt til dette ærefulle nettverket ligger på Nordstrand i Oslo. Tilstede under utdelingen var flere representanter fra Den tyske ambassaden, Goethe-instituttet og Fremmedspråksenteret.
LES MER


Den europeiske språkprisen
Språkprisen European Label ble lansert av EU i 1998 for å utvikle og høyne nivået på undervisningen i fremmedspråk, regionale språk og minoritetsspråk. Utmerkelsen tildeles årlig til ett eller flere prosjekter med relevans for grunnopplæringen i form av reisestipend eller midler til videreføring eller informasjonsspredning knyttet til prosjektet. Skoler, institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner kan innstilles til prisen. Ny frist: 15. september.
LES MER

Prisvinner 2007 var Vennesla videregående skole.
LES MER


ECML - European Centre for Modern Languages

Resultater fra og informasjon om det europeiske språksenterets forrige og kommende prosjektrunde er tilgjengelig på nett. I hver runde gjennomføres prosjekter med språkundervisning som hovedtema og rapportene kan bestilles gratis fra senteret.

Prosjektperioden 2004-2007 med 21 avsluttede prosjekt.
LES MER

Prosjektperioden 2008-2011 med 20 nye prosjekt, bl.a. om Young Language Learners og CLIL (Content and Language Integrated Learning).
LES MER

OBS! Utlysning for ledige plasser ved ECML-workshop med søknadsfrist 27. juni 2008 - følg med på våre nettsider!

Publikasjoner fra ECML

Vårens nyhetsbrev
LES MED

Training teachers to use the ELP?
LES MER

European Portfolio for Student Teachers of Languages - A reflection tool for language teacher education.
LES MER

Språk bygger broer - ny stortingsmelding om språk
"Språk byggjer bruer til kunnskap og mellom menneske lokalt og globalt. Noreg treng språk-
kompetanse i framtida, derfor må vi sikre rekrutteringa til språkfaga." Med dette som innledning la Kunnskaps-
ministeren fram den nye stortingsmeldingen.
LES MER


Fremmedspråkdidaktikk i fokus
Vi minner om Fremmedspråk-
senterets etterutdanningskurs med de grunnleggende ferdighetene i fokus.

Sted Dato Påmelding
Oslo 22.-24. sept. Fullt
Bergen 27.-29. okt. 12. sept.
Tromsø 24.-26. nov. 21. sept.


For påmelding og mer informasjon:
LES MER

Tre nye publikasjoner fra Fremmedspsråksenteret

1. Deutsch als Fremdsprache

Den tyske skole i Oslo (Max Tau) har skrevet en rapport om tysk som fremmedspråk. Rapporten, som inneholder mange praktiske eksempler for tyskundervisningen, er resultat av et prosjekt som ble støttet av Fremmedspråksenteret. Du finner rapporten HER.

2. Veiledet lesing i engelsk
Maridalen skole i Oslo har oppnådd gode resultater med veiledet lesing i engelsk. Veiledet lesing er en metode som kommer fra New Zealand og som har blitt prøvd ut ved skolen med økonomisk og faglig støtte fra Fremmedspråksenteret. Prosjektets sluttrapport kan lastes ned HER.

3. Barne- og ungdomslitteratur
Også Marnar ungdomsskole og Øyslebø skole jobber intensivt med lesing i engelsk. Skolenes mål er å gi barne- og ungdomslitteratur en fast plass i engelsktimene. Prosjektet går over to år og blir støttet av Fremmedspråksenteret. Midtveisrapporten med erfaringer fra første året, praktiske eksempler og boktips finner du HER.


Konkurranse for språkelever som lærer russisk i norsk skole
Fremmedspråksenteret utlyste i samarbeid med Den russiske føderasjons ambassade i Norge, St. Petersburgs regjering og Oslo kommune en konkurranse for skoleelever med russisk som fremmedspråk i skolen. Oppgaven var å lage en tekst eller en presentasjon med tema fra St. Petersburgs historie eller kultur. Det kom inn 24 bidrag fra 45 elever, og fire bidrag ble plukket ut til premiering. Bidragene finner du HER. Premien var en reise til St. Petersburg, der vinnerne var gjester hos byregjeringen i St. Petersburg. Elevene er nå kommet tilbake og flere har allerede laget en reisebeskrivelse:
Berlevåg skole
Steinerskolen Nøtterøy

Hvorfor lære russisk?
LES MER

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

NYHETER

 • Nytt om språklæring: Muttersprache liegt in einer speziellen Gehirnregion.
  LES MER
 • Europeisk ministerkonferanse i Oslo
  Europas kunnskapsministre var samlet til konferanse i Oslo 5.-6. juni 2008.
  LES MER

ARRANGEMENTER

 • Nasjonal strategiplankonferanse:
  Likeverdig opplæring i praksis - språklig mangfold og likeverd
  17.-18. september 2008 ved Universitetet i Agder, Kristiansand.
  LES MER
 • Gratis seminar for språklærere
  Language Teacher Development: realities and priorities
  25.-27. august 2008 i Vilnius (Litauen).
  LES MER

PUBLIKASJONER

 • Lær engelsk med Teddy!
  Teddy har nå fått sin egen hjemmeside.
  LES MER
 • Koden til det russiske hodet
  Ny bok for alle som er interessert i Russland.
  LES MER

INTERNASJONALISERING

 • Deutsch-Norwegisches Jugendforum inviterer til kulturelt mangfold
  Ungdommer fra Tyskland og Norge samles 18.-21. september 2008 i Stavanger.
  LES MER
 • Comenius etterutdanningsstipend
  Søknadsfristen for å søke Comenius etterutdanningsstipend for lærere er 30. juni og gjelder for kurs i perioden 1. oktober til 31. desember 2008.
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Euro2008: virtuelle Reise Österreich-Schweiz
  Deutsch lernen und die deutschsprachigen Länder kennen lernen - virtuelle Reisen für Deutsch als Fremdsprache.
  LES MER
 • Sveits fra A-Z
  ZDF presenterer Sveits.
  LES MER
 • Østerrike fra A-Z
  ZDF presenterer Østerrike.
  LES MER
 • Nyheter fra alle landtysk, engelsk og fransk
 • Taaltrotters Abroad
  Nederlandsk nettside med ideer til språkundervisningen, bl.a. med personlig språknettverk og filmtrailere på finsk, tysk og svensk.
  LES MER
 • Litkarta - ny nettside om litteratur
  Her finner du forfattere fra hele Russland, informasjon om litterære priser, om tidsskrifter, om prosjekter, med blogg og fotoreportasjer.
  LES MER

Ønsker du å motta nyhetsbrevet? Ta kontakt

Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Louise Buckholm 18.06.2008 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret