Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

November 2008

Den europeiske språkprisen 2008
Språkprisen European Label ble lansert av EU i 1998 for å utvikle og høyne nivået på undervisningen i fremmedspråk, regionale språk og minoritetsspråk. I Norge er Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) og Fremmedspråksenteret ansvarlige for tildeling av utmerkelsen.


I år ble språkprisen fordelt på to vinnere, Hemne videregående skole og Ungt entreprenørskap, som begge mottok et diplom og en sjekk på 25 000 kroner. Mens Hemne vgs fra Sør-Trøndelag får prisen for sitt samarbeid med ungdommer blant annet i Belgia og Marokko gjennom nettportalen Medtwinning, får Ungt entreprenørskap prisen for å ”…stimulere ungdom til aktivt å bruke et fremmedspråk i reelle situasjoner i et kreativt, internasjonalt miljø”, ifølge  juryen.


Sportsjournalist Dag Erik Pedersen ble tildelt prisen som norsk ambassadør for fremmedspråk. Pedersen kommuniserer med sine intervjuobjekter på engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk, og er dermed et levende eksempel på at språk hjelper deg videre, nesten uansett hvilket yrke du velger. Dette gjør ham til et inspirerende forbilde og en meget god ambassadør for fremmedspråk.
LES MER

NRK Sport 
Dag Erik Pedersen tildelt språkpris
Østlands Posten 
Dag Erik Pedersen fikk gjev språkpris
NRKTrøndelag 
Språkpris til Hemne vgs
Søvesten 
Europeisk språkpris til HVS
Utdanning 
Sportsjournalist - årets språkambassadør

Språkmøter - internasjonalt utdanningssamarbeid som arena for å lære språk
Prisen ble delt ut under SIUs konferanse den 20. november 2008. Temaet for konferansen er hvordan deltagelse i internasjonalt samarbeid kan være et verktøy til å lære språk. 
LES MER

Året for interkulturell dialog går mot slutten
600 deltakere er samlet i Paris på konferansen "Nye perspektiver for interkulturell dialog i Europa", for å evaluere Det europeiske året for interkulturell dialog 2008. Gjennom hundrevis av aktiviteter og prosjekter i 2008 har kampanjen fokusert på viktigheten og fordelene med slik dialog
LES MER

Second Language Learning and Language Teaching Fourth Edition av Vivian Cook
En oppdatert utgave av en av klassikerne innen fremmedspråksundervisning. Boka tar for seg blant annet språklærings-
modeller, læringsstiler og flerspråklighet og vektlegger spesielt prolembasert og prosjektbasert undervisning. Cook drøfter også hva det innebærer at man har språkkompetanse tilnærmet morsmål som målsetting i fremmedspråksundervisningen 
LES MER 

Norsk-engelsk ordbok for utdanningssektoren
Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet har publisert en norsk-engelsk ordbok for utdanningssektoren. Boken inneholder engelsk oversettelse av sentrale ord, navn og begreper innenfor utdanningssektoren. Ordboken blir etter planen utvidet med et tillegg bestående av fagbetegnelser, skoleeksamener, vitnemål og høgskoleutdanninger.
LES MER 

RuN-prosjektet: en ny innfallsvinkel til norsk-russiske studier
I RuN-prosjektet 'Der russisk møter norsk – i språkets grenseland' er fokuset på kontrastive studier i russisk og norsk, en tilnærming forskerne tror vil avdekke interessante funn om språkinnlæring og grammatikkforståelse. Prosjektet skiller seg fra vanlige forskningsprosjekter gjennom et tettere forhold mellom forskning og undervisning. Forskerne tror at nettopp kontrastive studier kan bygge bro mellom språkforskning og fremmedspråkundervisning.
LES MER
Se også prosjektets engelske nettside 

Interkulturelle Wirtschafts-
kommunikation Norwegen - Deutschland

En Masteroppgave av Stian Aske
LES MER
Oppgaven er nå oversatt til norsk, for mer informasjon ta kontakt med Stian Aske

Utlysning av prosjektmidler
Høsten 2007 publiserte Fremmedspråksenteret undersøkelsen 'Fremmedspråk i norsk næringsliv – engelsk er ikke nok!' Vi ønsker nå en oppfølgings-
undersøkelse som tar for seg bruk av og behov for fremmedspråk i offentlig sektor. Prosjektet har forankring i tiltaksplanen Språk åpner dører, tiltak 4.4.1. 'Dokumentere verdien av kompetanse i fremmedspråk i arbeids-, kultur- og næringsliv'. Undersøkelsen gjennomføres i første halvdel av 2009, resultatene publiseres september 2009.
Budsjettramme: inntil 200 000.
Søknadsfrist: 15. desember 2008
For spørsmål: ta kontakt med Gerard Doetjes eller Johanne Ostad

Oppfordring til engelsklærere på ungdomstrinnet om å være med i Skolefagundersøkelsen 2008
Norsk skole blir hyppig debattert. Bruken av IKT får skylda for både gode og dårlige resultater. Noe av grunnen til de motstridende signalene kan være at en ikke har tatt nok hensyn til hvert fags unike kjennetegn når en har undersøkt effekten av IKT. Selv innen ett og samme fag kan det finnes områder hvor IKT har overveiende positiv effekt og tilsvarende negativ effekt.

Et av hovedmålene med Skolefagundersøkelsen 2008 er å systematisk kartlegge læreres holdninger og erfaringer med bruk av IKT for bedre å forstå samspillet mellom IKT og ulike skolefag. Alle engelsklærere på ungdomstrinnet oppfordres herved til å gjennomføre undersøkelsen, og dermed bidra til at det kan utarbeides en tiltaksliste om bruk av IKT i skolefaget. Gjør gjerne kollegaer som underviser i fagene samfunnsfag, naturfag, kroppsøving, musikk, kunst og håndverk, norsk, eller matematikk også oppmerksom på undersøkelsen!
LES MER

Undersøkelse av FFAO
Forskergruppen i Fremmed- og AndrespråksOpplæring (FFAO) ved UiS er i gang med en nasjonal og omfattende undersøkelse i samarbeidet med TNS Gallup om "INNFØRING AV KUNNSKAPSLØFTET I SPRÅKFAGENE - En undersøkelse av språklærernes holdninger i Norge". Invitasjon er sendt til over 1500 skoler rundt omkring i Norge.
Se invitasjonsbrevet her

Språkvalg
Tiden for prøvevalg nærmer seg ved mange skoler. For elever som velger språk, finnes det mange muligheter til å praktisere språkkunnskapene. ANSA, AFS og YFU er organisasjoner som alle kan hjelpe eleven, hhv. studenten, til å få et spennende opphold i utlandet.


AFS Norge Internasjonal Utveksling

AFS er verdens eldste og største utvekslingsorganisasjon. Organisasjonen har fred som formål, og ønsker å oppnå dette gjennom å legge til rette for større forståelse og mer kunnskap om andre kulturer. Hvert år utveksler AFS Norge over 500 ungdommer til og fra norske skoler. AFS har kontor i over 50 land i hele verden, og Norge sender per i dag utvekslingselever til 90% av disse.
Egne sider for skoler. Som Norges største utvekslingsorganisasjon jobber vi med over 300 forskjellige skoler hvert år. For å støtte skolene i dette arbeidet har vi lansert egne websider for lærere og veiledere. På sidene kan dere finne nyttig informasjon om både det å sende ut og ta i mot utvekslingselever. Ta kontakt for å få brukernavn og passord.
Informasjonsbesøk. AFS-frivillige rundt omkring i landet gjennomfører årlig mange informasjonsbesøk på skoler. Er din skole interessert? Ta kontakt med oss!
Ikke nøy deg med å vite det alle andre vet om verden. Tenk alternativt.

YFU - Youth for understanding
YFU hjelper deg som vil ta et år på videregående skole i utlandet. I tillegg tilbyr organisasjonen skolebesøk fra elever som er på utvekslingsopphold i Norge, slik som tyske Rabea.

Stor interesse for tysk i norsk skole
I høst har Youth For Understandings tyske praktikant Rabea (20) besøkt over 40 klasser i hele Norge.

Mit meiner Präsentation versuche ich das Interesse der Schüler für Deutschland zu wecken und sie neugierig zu machen. Es ist von allem etwas dabei: Geschichtliche Themen, das Leben der Jugendlichen heute, das Schulsystem, Freizeitaktivitäten und Musik. Dabei versuche ich die Schüler die interaktiv mit einzubeziehen und ihre Aufmerksamkeit mit kurzen Videos und Spielen zu halten.

I følge lærerne var Rabeas undervisningsopplegg et verdifullt bidrag til undervisningen og elevene synes det var gøy å møte en sprell levende tysk ungdom. Ønsker din skole å møte Rabea kan hun kontaktes på post@yfu.no eller se www.yfu.no

ANSA - Association of Norwegian Students Abroad
ANSA ivaretar utenlandsstudentenes interesser, og kan hjelpe deg som har lyst til å studere i utlandet før du drar ut. På nettsidene finner du informasjon om utdanning i utlandet, veiledning om hvordan søke og finansiere studieoppholdet og råd om hvordan du skal velge studieopphold.
LES MER

Hvorfor studere i utlandet?
Artikkel fra ANSA-Nytt 3/2008
LES MER

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

NYHETER

 • I beste mening - et veiledningshefte om bilder av barn på nett
  LES MER
  Last ned eller bestill heftet her
 • Aasland ønsker innspill til forskningsmeldingen 2009
  LES MER
 • Engelsk-norsk økonomisk-juridisk ordbok
  LES MER 
 • The Use of English in Institutional and Business Settings
  LES MER
 • Siste nytt fra Nasjonalt Nettverk for Latin-Amerika-forsking (NORLARNET)
  Seminarer, norske forskeres meninger i media, forskning som utmerker seg, forskningsnettverkets kommentarer, nyheter fra Latin-Amerika og nye publikasjoner
  LES MER
 • Program for skolebibliotekutvikling
  LES MER

ARRANGEMENTER

 • Ledig plass ved workshop i Graz
  26.-28. februar 2009 arrangerer European Centre for Modern Languages et arbeidsseminar med tittelen "Exploring cutting edge applications of networked technologies in Vocationally Oriented Language Learning" (E-VOLLution). Språklærere (spesielt innenfor yrkesopplæring og livslang læring) med gode IKT-kunnskaper oppfordres til å søke.
  Arbeidsspråk: engelsk og tysk.
  Søknadsfrist: 2. januar 2009
  LES MER
 • Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur i Wien tilbyr etterutdanningskurs for tysklærere i 2009
  LES MER
 • XVII Encuentro Práctico de Profesores ELE
  Barcelona, 19-20 diciembre 2008
  LES MER
 • IATEFL
  (International Association of Teachers of English as a Foreign
  Language) Annual Conference & Exhibition
  Cardiff 31.03.- 4.4.2009
  LES MER

INTERNASJONALISERING

 • Slik blir du utvekslingselev - VG 20.11.2008
  LES MER
 • Europass får toppkarakter
  LES MER 
 • Oppdag Tyskland!
  E.ON Ruhrgas gir stipend til studenter, doktorgradsstudenter og forskere
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Der Baader Meinhof Komplex
  Lenke til siden om filmen, her finner du også undervisningsmateriell
  LES MER
 • Aktuelle tekster på tysk med norsk ordliste
  Om mote, Tokio Hotel, m.m. Tekstene har en kort innføring på norsk
  LES MER
 • Barack Obamas nyopprettede nettside
  LES MER
 • NOCA Teacher Exchange
  A blog to connect Norway and California English teachers
  En blogg av årets Roving Scholar for videregående skole, Kathee Godfrey
  LES MER
 • National Advisory Centre on Early Language Learning
  The Intercultural Understanding Dimension
  LES MER
 • Meet the Germans - was ist so typisch an den Deutschen?
  Rory MacLeans blogg fra Berlin
  LES MER
 • Gramota.ru
  Statsfinansiert, gratis russisk samleside om russisk språk med svært omfattende ordbokssøk, spill, tekstsamlinger, språklig svartjeneste, undervisningsopplegg og nyheter
  LES MER
 • Julen nærmer seg!
  LES MER
 • Julehilsener fra hele verden
  LES MER

Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
Ta kontakt

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 26.11.2008 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret