Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

September 2008
Den europeiske språkdagen
Språkdagen feires den 26. september hvert år i hele Europa. Bakgrunnen for denne dagen er et ønske fra Europarådet om å synliggjøre det språklige og kulturelle mangfoldet i Europa.
LES MER

Språkdagkonkurranse
Fremmedspråksenteret lyser ut to konkurranser i forbindelse med årets markering av Språkdagen.
LES MER

Noen av arrangemententene på Språkdagen:
Alta
Foredrag om amerikansk og meksikansk litteratur og om russisk kunst i klasserommet
Bergen Performance med tyskstudenter og tyskelever, kneipekveld med program
Halden Bokutstilling på HiØ, foredrag med Stewart Clark
Hovdebygda Årstale nr. 8 om tilstanden for nynorsk skriftkultur, open høyring om språkmeldingane frå regjeringa, Wergeland-kveld
Knarvik Stand i kjøpesenteret
Mo i Rana Bokutstilling
Oslo Språkopplæring på Kastellet skole med lek og spill, audiovisuelle virkemidler, lesekrok, smaksprøver m.m. Kulturvandring i språklabyrint med YFU, bokutstilling og innlegg av Janne Bondi Johannessen og Rolf Theill ved Akademika, mangfoldskvelder med AFS og Multikulti, utstilling om de romanske språkene ved Universitetsbiblioteket
Skjeberg Skolebesøk fra Fremmedspråksenteret ved Hornes og Ullerøy skoler
Steinkjer Besøk på vgs. av ungdomsskole med ulike aktiviteter: foredrag, film, internasjonal mat, stands, språklab
Trondheim
Foredrag ved NTNU for studenter og ansatte om bruk av digital teknologi i språkundervisning, samt om Den europeiske språkpermen.

Hele oversikten finner du på våre nettsider.
LES MER

Les mer om Språkdagen på våre nettsider:
www.fremmedspraksenteret.no/edl


Høring – forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning
I tråd med forslag i St.meld. nr. 23 (2007–2008) om språkopplæring foreslås en forskriftsendring som vil gi søkere til høyere utdanning tilleggspoeng for programfag i andre fremmedspråk enn engelsk fra og med opptak til studieåret 2011–2012. Høringen er nå lukket, men høringsuttalelsene kan du lese HER

Nasjonalt kompetansenettverk for engelsk og fremmedspråk søker i samarbeid med Fremmedspråksenteret forfatter(e)
Med bakgrunn i Kompetansenettverkets ansvar i Strategiplanen ”Språk åpner dører” lyses det herved ut et arbeidsstipend til forfatter(e) av et hefte med tittelen ”Hvorfor bli språklærer?”.
LES MER

Abgar Barsom - fotballspiller
Abgar Barsom er fotballspiller i Fredrikstad fotballklubb til daglig. Han har i løpet av skolegang og karriere tilegnet seg brede språkkunnskaper. I tillegg til sitt morsmål syriansk (moderne arameisk) behersker han svensk, engelsk, italiensk, hollandsk, tysk og arabisk.
Les mer om hva språk betyr for ham HER

Les også:
les mer Fredrikstad Blad 26.04.08

Skal lære tysk på nett 15 elever fra fem videregående skoler i Østfold går i disse dager løs på faget Tysk III. Undervisningen er nesten utelukkende nettbasert. Uten denne løsningen hadde elevene neppe fått noe tilbud.
LES MER

Springboard
Et program over ett til fire år som tilbyr en introduksjon til fremmedspråk via Esperanto.
Les mer om prosjektet HER

Les sammendraget av den første rapporten HER

Amerikanske gjesteforelesere til norske skoler - Fulbright Roving Scholars
Ordningen består i at amerikanske gjesteforelesere, roving scholars, foreleser for lærere og besøker klasser i hele landet. Besøket kan inspirere og motivere til videre språklæring, og ordningen er gratis for skolene. I år har roverne bl.a. følgende som spesialtema: U.S. teens speak, U.S. presidential inaugurations, An introduction to American Indian literature, Short story literature discussions, trackstar/webquest, m.m.
LES MER

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

NYHETER

 • Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment
  LES MER
 • Aktiv Ungdom - prosjektmidler igjen!
  LES MER
 • Forskning på dagsordenen
  LES MER
 • Nytt veiledingsmateriell om lesing
  LES MER
 • OECD med søkelys på norsk utdanning
  LES MER
 • Store behov for kunnskapsinvesteringer fram mot 2025
  LES MER

ARRANGEMENTER/ HVA SKJER

 • Ledige plasser ved arbeidsseminar i Graz:
  Workshop 5 om Det europeiske rammeverket (20.-21. november)
  Workshop 6 om nettbasert undervisning (4.-5. desember)
  LES MER
 • Norske tysklærerdager ved Goethe-Institut
  23.-25.10.2008
  LES MER
 • Fagdidaktikk og lærerutdanning
  Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) inviterer i samarbeid med ADNO til fagdidaktisk samling og konferanse 8. og torsdag 9. oktober 2008
  LES MER
 • LLP temaseminar: Språklæring gjennom internasjonalt samarbeid
  LES MER
 • Fremmedspråkdidaktikk i fokus
  Etterutdanningskurs i fremmedspråkdidaktikk i Tromsø - 24.-26. november
  LES MER
 • De romanske språkene ved Universitetsbiblioteket i Oslo
  LES MER
 • International CLIL Conference
  Tallinn, Estonia, 24.-25. oktober 2008
  LES MER

INTERNASJONALISERING

 • Får full pott ved å studere utenlands
  Norske studenter som tar deler av utdannelsen utenfor landets grenser, synes å få både i pose og sekk.
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • MAGAZINES PLUS: Mary Glasgows nye interaktive nettside for engelsk. Her kan elevene lese aktuelle artikler og historier redigert for deres eget nivå. De kan chatte med andre elever på engelsk i andre land. Lærerne kan logge seg på separat og få tilgang til nedlastbare ressurser og fagartikler om engelskfaget.
  LES MER
 • RFI - nyheter på fransk med mange tilleggsressurser
  LES MER
 • TV5 - langue franςaise
  LES MER
 • Dictionnaire MEDIADICO - Le dictionnaire multifonctions
  LES MER

Ønsker du å motta nyhetsbrevet? Ta kontakt

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.09.2008 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret