Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

April 2009

Den europeiske språkdagen
Europarådet har besluttet å gjøre den 26. september til en årlig språkdag i Europa. Språkdagen markeres i over 40 europeiske land som en videreføring av Det europeiske språkåret 2001. Formålet med denne markeringen er å:

 • Vise allmennheten betydningen av å lære språk og å bidra til flerspråklighet i samfunnet
 • Øke bevisstheten om det språklige og kulturelle mangfoldet i Europa
 • Motivere europeiske innbyggere til å lære flere språk
 • Informere om språklæring
 • Støtte opp om og oppmuntre til livslang læring av språk
 • Synliggjøre mulighetene som ligger i flerspråklighet
 • Bidra til mobilitet i Europa

Informasjonsbrosjyrer om Språkdagen kan lastes ned fra ECMLs hjemmeside på engelsk, tysk, fransk og esperanto.

Les mer på Fremmedspråksenterets side om Språkdagen

Tolker søkes!
Språkavdelingen i Europakommisjonen har startet en kampanje for å få unge mennesker å sikte mot et språkyrke i EU. Kjernespråkene er engelsk, fransk og tysk. På YouTube finnes det allerede en film som skal informere om yrket som tolk: Interpreting for Europe ... into English. Det skal lages tilsvarende trailere også for fransk og tysk. Budskapet er at språkstudier kan være viktig for en fremtidig karriere og de europeiske institusjonene byr på dette området på et et stort mangfold av stillinger.
LES MER

Ønsker du et internasjonalt anerkjent språksertifikat i spansk, utstedt av spanske myndigheter?
Meld deg opp til eksamen for Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) ved Høgskolen i Ålesund!
Datoer for 2009:
fredag 15. mai -
oppmeldingsfrist 24. april
fredag 13. november -
oppmeldingsfrist 16. oktober
LES MER

Ledig stilling ved Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
Ved Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen er det ledig stilling som leder på åremål 4 år, i perioden 1.1.2010 til 31.12.2014. Den som tilsettes bør ha relevant forskningskompetanse og ledererfaring. Det er ønskelig med doktorgrad på aktuelt fagområde.
LES MER

Den europeiske språkprisen - European Label
Språkprisen European Label ble lansert av EU i 1998 for å utvikle og høyne nivået på undervisningen i fremmedspråk, regionale språk og minoritetsspråk. I Norge er Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) og Fremmedspråksenteret ansvarlige for tildeling av utmerkelsen. Hensikten med European Label er å vise betydningen av språkopplæring og språkkompetanse og å bidra til utvikling og nytenkning rundt språkopplæring i deltakerlandene innen EU og på Island og i Norge.

Utmerkelsen tildeles årlig til ett eller flere prosjekter med relevans for grunnopplæringen i form av reisestipend eller midler til videreføring eller informasjonsspredning knyttet til prosjektet. Skoler, institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner kan innstilles til prisen. Utmerkelsen tildeles av nasjonale juryer i henhold til felles europeiske og egne nasjonale kriterier.
OBS: frist i 2009 er 1. juni!
Utlysning
Søknadsskjema

Grunnleggende ferdigheter i engelsk og fremmedspråk
Heftet "Grunnleggende ferdigheter i engelsk og fremmedspråk" er en noe redigert versjon av et kompendium som opprinnelig ble utviklet i anledning Fremmedspråksenterets etter-
utdanningskurs i 2008. Heftet er inndelt i fem kapitler, og hvert kapittel behandler én av de fem grunnleggende ferdighetene som danner ledetråden i Læreplanverket for Kunnskapsløftet: å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy. Heftet kan bestilles gratis fra Fremmedspråksenteret eller lastes ned HER (pdf).

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

NYHETER

 • Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen?
  NIFU STEP har publisert en rapport som stiller følgende spørsmål: I hvilken grad samvarierer elevenes og skolenes læringsresultater med ulikheter i ressursbruk, læringsmiljø, skolebasert vurdering og hvordan det arbeides med kvalitetsutvikling?
  LES MER
 • Ny master i fremmedspråk
  Høsten 2009 starter det nye masterstudiet "Fremmedspråk i skolen". Studiet er i hovedsak nettbasert – og det passer meget godt for lærere som vil undervise i engelsk eller tysk i skolen. Høgskolen i Østfold har opprettet dette nye studietilbudet i samarbeid med Göteborgs universitet og Växjö universitet. Søknadsfristen er 15. april.
  LES MER
 • Lyttetekstene for eksamen 2009
  Det er nå mulig å bestille lyttetekster til muntlig eksamen i engelsk, tysk, fransk, spansk og russisk for 2009. Bestilling av lyttetekster må gjøres innen 20. april.
  LES MER
 • Stortingsmeldingen om læreren behandlet i Stortinget
  Stortinget har behandlet St.meld. nr. 11 (2008-2009) - om læreren, rollen og utdanningen. Stortinget går inn for at det innføres en ny og mer spesialisert grunnskolelærerutdanning og at det skal utvikles ny rammeplan for dette.
  LES MER

INTERNASJONALISERING

 • Ønsker du å jobbe i Europa?
  NAV EURES har samlet de viktigste internettadressene for deg når du skal søke jobb i Europa.
  LES MER
 • Spanske utdanningsmyndigheter tilbyr stipend til kurs for spansklærere i Madrid
  13.-24. juli. Søknadsfrist er 10. mai 2009.
  Kursbeskrivelse
  Stipend
 • Utenlandske grupper søker norske ungdommer for utveksling
  LES MER
 • Nybegynner på ungdomsutveksling? Meld deg på kurs nå!
  BTM er et kurs for deg med liten eller ingen erfaring med ungdomsutveksling. Over sommeren skal Aktiv Ungdom sende deltakere på to slike kurs, det ene på Malta og det andre i Norge. Søknadsfrist er 21. juni 2009.
  LES MER

ARRANGEMENTER

 • Internationale Deutschlehrertagung Jena-Weimar 2009
  Jena-Weimar, Tyskland, 3.-8. august
  LES MER
 • "Rendez-vous" med franske filmer
  Et utvalgt av nyere filmer som ikke tidligere er vist i Norge vises på Vika kino fra april til mai 2009 i originalversjon tekstet på engelsk. En film, to forestillinger, tirsdager kl.18.00 og lørdager kl. 15.00, hver uke.
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Ressurser for tysk fra Cornelsen Verlag
  LES MER
 • Le manuel franco-allemand
  LES MER 
 • Länkskafferiet
  Lenker om språk og skrift fra svenske Skolverkets hjemmeside.
  LES MER
 • BBC Languages
  Audio and video courses for beginners and intermediates in 36 languages.
  LES MER

Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
 Ta kontakt

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 14.04.2009 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret