Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Desember 2009

Ny leder på Fremmedspråk-
senteret

Fra og med 1.1.2010 tar Steinar Nybøle over som ny leder på
Fremmedspråk
senteret. Nybøle har de siste årene jobbet som internasjonal koordinator ved senteret. Han er Cand.philol. fra universitetet i Oslo og dr.phil. fra universitetet i Kiel med avhandling innen tysk. Han har hatt flere verv, bl.a. som leder for Nasjonalt fagråd i tysk.

Fremmedspråksenterets konferanse
26. og 27. november markerte Fremmedspråksenteret fire års arbeid med strategiplanen Språk åpner dører, og 150 lærere og andre fagpersoner var samlet på Grand hotel i Oslo. De overordnede målene for denne strategien var følgende: Bedre ferdigheter i flere fremmedspråk hos elever, lærlinger og lærere i grunnskole og videregående opplæring og økt interesse og motivasjon for språkopplæring. I plenum og i parallellsesjoner presenterte strategiens aktører sitt arbeid de siste fire årene. En oversikt over innleggene med ppt-presentasjoner finner du HER.

Utdeling av Den europeiske språkprisen
Et ledd i oppfølgningen av strategiplanen er den årlige utdelingen av en prestisjetung europeisk språkpris. Den europeiske språkprisen, European Language Label, ble lansert av Europakommisjonen i 1998 og deles hvert år ut til nyskapende prosjekter som har bidratt til å fremme læring av språk. 31 europeiske land har nasjonal tildeling i 2009. I Norge er Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) i samarbeid med
Fremmedspråksenteret ansvarlige for tildelingen av prisen. Den europeiske språkprisen består av et diplom og 50 000 kroner. Den europeiske språkprisen går i år til Sogn videregående skole for prosjektet ”Euro Catering Language Training”.  Dette er et gratis, nettbasert språkkurs for å øve opp muntlig fagspråk innen restaurant og matfag.  Sju europeiske land har samarbeidet om prosjektet som er utviklet med støtte fra Leonardo-programmet, Europakommisjonens program for fag og yrkesopplæring. Språkkurset finnes foreløpig på engelsk, fransk, spansk, galisisk, nederlandsk, norsk og slovensk. Prisen ble delt ut på konferansen av statssekretær Lisbeth Rugtvedt.
LES MER

Utnevnelse av årets språk-
ambassa-
dører

Migrapolis-redaksjonen ble utnevnt til årets språkambassadører fordi de på en forbilledlig måte viser hvordan fler-
språklighet og flerkulturell kompetanse er en verdifull ressurs i journalistisk arbeid. Utnevnelsen ble foretatt av vinneren for 2008, Dag Erik Pedersen.
LES MER

Programfagpris til
Asker videregående skole
Årets programfagpris går til Asker videregående skole. Skolen har en helhetlig satsing på fremmedspråk og internasjonalisering, og har på en inspirerende og nyskapende måte bidratt til å rekruttere elever til programfag innen fremmedspråk. Prisen er på kr. 100.000,-
LES MER
Les også artikkel i Budstikka 

Praktisk tilnærming til fremmedspråk
Den 21. november ble det arrangert felles språklærerdag ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Presentasjonene fra konferansen ligger nå på nett.
LES MER

Evaluering av strategi for fremmedspråk
Flere elever på ungdomstrinnet velger fremmedspråk og et flertall av ungdomsskolene har fått bredere tilbud innenfor fremmedspråkopplæring. Dette viser kartleggingen av strategiplanen ”Språk åpner dører. Strategi for styrking av fremmedspråk i grunnopplæringen 2005-2009”. Mål for strategien har vært bedre ferdigheter i flere fremmedspråk hos elever, lærlinger og lærere, og økt interesse og motivasjon for språklæring.
LES MER

Språkglede på film
Et filmteam har nylig reist rundt i flere byer og besøkt klasserom. Resultatet har blitt 19 kortfilmer som viser undervisningsopplegg i engelsk, fransk, russisk, spansk og tysk. Ressurspakken med DVD og teksthefte blir sendt ut gratis til alle ungdomsskoler og videregående skoler i midten av desember. I tillegg ligger alle filmene fritt tilgjengelig på skoleipraksis.no. Det er Fremmedspråksenteret og Snøball film som står bak prosjektet.
Se trailer

Nye språk på Fremmedspråksenteret
Som et ledd i oppfølgningen av strategiplanen Språk åpner dører, har Fremmedspråksenteret økt sin satsing på ikke-europeiske språk. Vi støtter prosjekter med kinesisk som fremmedspråk, og ønsker å utvide med arabisk. I den sammenheng lager vi i disse dager to nye spesialhefter i vår publikasjonsserie Fokus på språk. Heftene kan bestilles gratis fra senteret på nyåret. Vi har også opprettet språkvalgsider for disse to språkene:
fremmedspraksenteret.no/sprakvalg_kinesisk
fremmedspraksenteret.no/sprakvalg_arabisk

Satsingen videreføres med forankring i vår nye tiltaksplan og vi tar gjerne imot tips og innspill!

I tillegg har vi satset på klassiske fag. Fremmedspråksenteret har som oppgave fra 2009 av å støtte fagene Antikkens kultur og latin. For de klassiske fagene oppretter vi en ressursside og en språkvalgside, begge vil annonseres i neste nyhetsbrev. Følg med!

Her har vi fått god hjelp av det nyeste medlemmet i vårt ekspertpanel, Gjert Vestrheim. Vestrheim er ansatt som førsteamanuensis i gresk ved Universitetet i Bergen og er medlem i ekspertpanelet på vegne av Nasjonalt fagråd for gresk og latin.

Før jul publiseres heftet Antikkens språk i verden - gresk og latin - som er skrevet av Øivind Andersen og Mathilde Skoie. Øivind Andersen er professor i klassisk filologi, især gresk, ved Universitetet i Oslo. Mathilde Skoie er førsteamanuensis i latin ved
Universitetet i Bergen og instituttleder ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo.

Julegaver
Også i år deler Fremmedspråksenteret ut julegaver til skoler i hele landet. Tidligere har vi gitt gave til skoler som tilbyr tysk, fransk, spansk og russisk. Julen 2009 er det skoler som tilbyr eller ønsker å tilby russisk, antikkens kultur og latin som får en gave. Ta kontakt dersom deres skole ikke mottar pakke.
info@fremmedspraksenteret.no

Ekspertgrupper for fransk, russisk, spansk og tysk
Fremmedspråksenteret har opprettet fire ekspertgrupper som skal samle undervisningsopplegg som kan brukes på nivå III. Gruppene hadde sitt første møte mandag 7. desember i Oslo. Neste møte finner sted i april/mai. Ta kontakt med Gerard Doetjes for mer informasjon.
(gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no).

Fransk som programfag på nivå III
I samarbeid Centre Culturel Français har Fremmedspråksenteret engasjert en ny reiselektor for fransk: Florence Mandelik. Florence reiser rundt til skoler som tilbyr fransk som programfag på nivå III og informerer elevene om fordelene med å kunne fransk på et høyt nivå. Besøkene finner sted i januar og februar 2010. Ta kontakt med Gerard Doetjes (gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no) for mer informasjon om reiserute og ledige dager i reiselektorens kalender.

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

NYHETER

 • Ny grunnskolelærerutdanning tar form – fordeling av studieplasser
  Læreren er den viktigste forutsetningen for elevenes læring. De to nye lærerutdanningene skal gi lærerne solid kompetanse til å undervise på ulike trinn i skolen. Dette sier Tora Aasland i forbindelse med at Kunnskapsdepartementet nå sender ut et rundskriv om lærerutdanningene som skal tilbys fra høsten 2010.
  LES MER 

INTERNASJONALISERING

 • Sommerinstitutt for lærere
  Benytt sjansen til å få bedre kjennskap til amerikansk kultur og samfunnsliv. Fulbright‐kontoret gir hvert år opp til fire stipendier til "Summer Institutes in American Studies" Stipendiet dekker alle kostnader i forbindelse med oppholdet, inkludert reise.
  Søknadsfrist: 15. Januar 2010
  LES MER
 • Etterutdanningsstipend for lærere i antikkens språk og kultur
  Et etterutdanningsstipend dekker reiseutgifter, kursavgift og gir tilskudd til opphold etter faste satser. Søknadsfristene i 2010 er 15. januar, 30. april og15. september. Merk at sommerkursene (1.mai-1. september) har søknadsfrist allerede 15. januar 2010.
  LES MER
 • Fransk skole søker norsk partner
  Small secondary school in the south-west of France, close to the "Forêt des Landes", seeks partners in Norway for a Comenius project which would begin now and end in 2012. Pupils : presently aged 10-12. Languages used : French and English. Chosen topic : love and know our european forests. Please contact : Agnès Lachkar, agnes.lachkar@gmail.com.
 • LES MER

ARRANGEMENTER

 • 8-week Latin and Greek Summer School
  LES MER 
 • Liker du å lese?
  Glad i barne- og ungdomslitteratur?
  Interessert i å øke tyskkunnskapene dine?
  Da burde du fortsette å lese – se vedlegg.
 • Praktisk kurs: Spanskundervisning på ungdomstrinnet
  Lillestrøm vgs. 29-30. januar 2010.
  Arrangører: Den norske spansklærerforeningen, Det spanske utdanningsdepartementet og Lillestrøm vgs
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • CCCP TB - SSSR TV
  CCCP TB er et samarbeidsprosjekt med Uravo Group og Gosteleradio (Det statlige tele- og radioarkiv). Her finner dere barne-, sport-, humor- og kulturprogrammer fra Sovjet perioden. Hvis dere går gjennom en rask og enkel registrering, så får dere også tilgang til både russiske/sovjetiske og utenlandske filmer på Uravo.tv 
 • Rojdestvo - paskha
  Internett portal hvor dere finner informasjon om ortodoks Jul og Påske og andre kristelige høytider i Russland. Mange fine bilder og lyd- og videofiler samt barneportal med video, quiz, puslespill, barnefortellinger osv.
  LES MER
 • Le Petit Journal
  LES MER
 • Tyskspråklig skjønnlitteratur i norsk oversettelse
  Denne nettsiden omfatter en samling tyskspråklige forfattere som ble utgitt på norsk fra 1980 og fram til i dag.
  LES MER
 • Et litterært kart over Tyskland: moderne forfattere beskriver tyske byer
  LES MER

Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
Ta kontakt

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.12.2009 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret