Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Februar 2009

Konkurranser for fransk og tysk!

Concours de la francophonie pour les précoces
I anledning Frankofonifestivalen og Frankofoniuken som finner sted fra 23. til 28. mars 2009, arrangerer Det franske kultursenter en konkurranse for franskklasser i barneskolen. Konkurransen arrangeres i samarbeid med fransktalende land og TV5Monde. Det er enkelt å delta! Lag en plakat for et av de landene som er med i den internasjonale frankofoniorganisasjonen. Send plakaten til CCF – Plakat «Francophonie 2009 » - BCLE - Holtegaten 29 – 0355 Oslo.
Frist 7. mars 2009. LES MER

Festival de la Francophonie 2009 Carnet de voyage
Tu es collégien ou lycéen? Tu apprends le français ? Alors participe avec ta classe au concours de la francophonie 2009 «carnet de voyage»
Frist: 7. mars 2009. LES MER

Diktkonkurranse for tyskelever!
Schülerwettbewerb für Dichter mit Klasse
Schreibt ein Gedicht und nehmt an unserem monatlichen Wettbewerb teil. Den Jahresgewinnern winken ein Sprachkurs und ein Lyrikworkshop in Berlin! LES MER

Ditt bilde av det moderne Tyskland
Hva er ditt bilde av det moderne Tyskland? Tokio Hotel kanskje, fotball, biler, eventyrslott - eller noe helt annet? Vi inviterer alle skoleelever i Norge til å skrive en kort tekst på norsk eller tysk om hva du forbinder med dagens Tyskland. De beste tekstene blir trykket i Aftenpostens "Tysklandsbilag" sammen med et fotografi av tekstforfatterne og deres navn. Tysklandsbilaget vil bli utgitt som en del av Aftenposten den 20. mai 2009 og vinnerne vil få en bok i premie.
Frist 15.3.2009. LES MER 

Europass får toppkarakter
Europass er et verktøy for alle som har behov for å synliggjøre sin Europasskompetanse og sine ferdigheter. Det er en mappe bestående av fem ulike dokumenter som kan bidra til at dine kvalifikasjoner, kunnskaper og ferdigheter blir bedre forstått i Europa. Ved å bruke Europass skal det bli lettere for enkeltpersoner å få arbeid eller studieplass i andre europeiske land.
– En arbeidsgiver kan enkelt sammenlikne og identifisere ønsket kompetanse, mens for arbeidssøker er Europass en hjelp til å få frem kompetansen sin på en god måte, sier Kristin Amundsen ved SIU, ansvarlig for Europass i Norge. Europakommisjonen har hatt en ekstern evaluering av Europass og her kommer Europass CV og språkpasset særlig godt ut. Amundsen er glad for den positive rapporten.
– Dette bekrefter at Europass er et veldig bra tilbud som flere burde benytte seg av. CV-en kan sies å være kjernen blant Europass-dokumentene og er veldig enkel å bruke for alle parter, mens språkpasset gjør det enklere å formidle språkkunnskaper på en forståelig måte.

Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) har ansvar for Europass i Norge. Ønsker du mer informasjon kan du lese mer på SIUs nettsider eller sende en e-post til europass@siu.no


Lista de instituciones de investigación noruegas que trabajan en temas relacionados con América Latina
Norlarnet está elaborando una lista de instituciones de investigación noruegas que trabajan en temas relacionados con América Latina. Invitamos a todos los investigadores basados en Noruega a comprobar la lista provisional e informarnos si falta incluir alguna institución relevante (correo electrónico a norlarnet@sum.uio.no).
También puede acceder a la lista aquí: LES MER

Festival de la Francophonie
20 février – 4 avril 2009
Qu’est-ce que la Francophonie ? C’est d’abord le fait d’avoir la langue française en partage. Le français est parlé dans près d’un tiers des pays du monde. La Francophonie est également une organisation politique, qui utilise le français comme vecteur de solidarité, dépassant le clivage nord-sud.  Elle mène une action en faveur de la paix, de la démocratie et des droits de l'Homme. L’Organisation Internationale de la Francophonie, regroupe aujourd’hui 56 Etats et gouvernements membres, 3 Etats membres associés et 14 observateurs. A Oslo, le Festival de la Francophonie présente chaque année une programmation riche et variée, fidèle à cet esprit.
LES MER 

God praksis i undervisningen
Fremmedspråksenteret ønsker å samle eksempler på god praksis innen noen utvalgte fag og trinn. Vi tar i mot alle tips og ideer med takk! Lærere som bidrar til eksempelsamlingen vår, får en liten pakke i posten. Vi ønsker tips og ideer for følgende fag:

Antikkens språk og kultur - alle nivåer
Reiseliv og språk - alle nivåer
Fremmedspråk - nivå III
Tidlig start - Fremmedspråk på trinnene 1 - 7
Sendes til karin.hals@fremmedspraksenteret.no

Ikke-europeiske språk som fremmedspråk
På Fremmedspråksenteret ønsker vi å samle informasjon om og øke kompetansen i mange forskjellige fremmedspråk. I de kommende månedene vil vi slå et slag for noen utvalgte ikke-europeiske språk, kinesisk og arabisk. Dette er to språk som har økt sterkt i popularitet ved universiteter i inn- og utland, men som undervises lite i norsk skole. Vi ønsker med dette å komme i kontakt med skoler som underviser disse språkene som fremmedspråk, eller som planlegger å gjøre det.
Ta kontakt! info@fremmedspraksenteret.no

Grip sjansen! Ta et år på kinesisk videregående skole!
Du vil bo hos en lokal kinesisk familie og gå på kinesisk videregående skole. Gjennom året ditt vil du delta på en 6-ukers samling, midtårssamling og avreise-samling, i tillegg kan du velge valgfrie kulturreiser. Tar du sjansen? Søknadsfrist 1. mars. LES MER

Hedmark og Oppland sammen om CLIL-prosjekt
Vinstra ungdomsskole i Oppland og Nord-Odal ungdomsskole i Hedmark har gått sammen om å utarbeide en modell for et treårig CLIL-tilbud i engelsk for sine elever. Undervisningen i samfunnsfag skal delvis foregå på engelsk. Samfunnsfag egner seg spesielt godt siden det dekker mange områder og har overføringsverdi til flere fag.

Les artikler i media om fornøyde elever ved Vinstra ungdomsskole:
Vinstra er en skolepioner 
Først ut i Norge - Store språkvisjoner på Vinstra

Se også delrapport fra CLIL-prosjektet Samfunnsfag på engelsk på 7. trinn ved Kastellet skole, Oslo. LES MER 

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

NYHETER

 • Stor satsing på videreutdanning av lærere
  Fra høsten vil det være 1600 nye plasser for etter- og videreutdanning av lærere ved landets universitet og høyskoler. Kunnskapsdepartementet vil bruke 117 millioner kroner på dette i 2009, og i disse dager får institusjonene beskjed om hvor mange plasser de får tilskudd til å etablere innen prioriterte fag. Her er engelsk ett av de prioriterte fagene.
  LES MER
 • Utdanning.no med nye nettsider
  LES MER
 • Eksempeloppgaver i fremmedspråk nivå III
  Det har nå kommet eksempeloppgaver i fremmedspråk nivå III (tysk, fransk og spansk). Det er nødvendig med passord for å få tilgang til oppgavene.
  LES MER 
 • Stortingsmelding om ny lærerutdanning
  Gjennom mer spesialisering, et nytt og utvidet pedagogikkfag og bedre veiledning og oppfølging av nye lærere skal flere bli bedre rustet til å gjøre jobben i klasserommene.  Det er hovedmålet og de viktigste endringene i regjeringens stortingsmelding om ny lærerutdanning. 
  LES MER
 • GNIST- den store lærersatsingen
  Kunnskapsdepartementet og de viktigste samfunnsaktørene innen skole og utdanning går sammen om en bred satsning for å sikre økt status og bedre rekruttering til læreryrket.
  LES MER
  Se video fra lanseringen
 • Innspill til forskningsmeldingen 2009
  Fredag 19. september 2008 kunngjorde regjeringen at det skal legges frem en ny stortingsmelding om forskning i 2009. Sentralt i arbeidet med den nye forskningsmeldingen står et overordnet mål om å øke den norske forskningsevnen slik at vi står best mulig rustet til å møte globale utfordringer, øke verdiskapningen og øke vår felles velferd og helse. Statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland inviterte alle interesserte - personer, institusjoner, organisasjoner og bedrifter -  til å komme med innspill til det pågående meldingsarbeidet.
  Les innspill HER
 • EUNIC Norway
  Nytt nettverk som består av forskjellige europeiske kulturinstitusjoner
  LES MER
 • Changing times for languages as survey shows halt in secondary decline
  LES MER
 • Norsk teiknspråk – eit levande minoritetsspråk
  LES MER
 • Language Blog Toplist
  En liste over 250 blogger for språk, utdanning og læring
  LES MER

INTERNASJONALISERING

 • Ønsker mer internasjonalisering av utdanningen – ny stortingsmelding
  Norske høyskoler og universiteter må gjøre seg mer attraktive for utenlandske studenter og institusjoner, og norske studenter må bli motivert til i større grad å velge utenlandske institusjoner av høy kvalitet. Det er noen av hovedpunktene i stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning, som forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland presenterte fredag 13. februar.
  LES MER
 • Tyrkiske skoler søker partnere i Norge!
  Comenius partnership: Kamil Ocak Primary School, Ankara
  LES MER
  European Union Project: LES MER
 • Sommerkurs om ortodoks kultur
  Les program på russisk og engelsk. Søknadsskjema finner du HER.
  Søknadsfrist 1. mars
 • 2009 Summer Institutes for Outstanding European Students
  The Summer Institute for Outstanding European Students is a five-week program for students between 18-22. The program is held in the United States. Up to six students from Norway will be able to participate. All costs are covered.
  Application deadline: April 15, 2009
  LES MER 
 • Vil du bli lærerassistent?
  Har du lyst til å bli bedre kjent med et annet lands språk, kultur og utdanningssystem? Da kan du bli lærerassistent ved en europeisk skole i tre til ti måneder! En lærerassistent deltar i skolens regulære undervisning, og er i tillegg formidler av norsk språk og kultur.
  LES MER
 • Utveksling til høsten
  Norges største utvekslingsorganisasjon for ungdom, AFS Norge, har fremdeles ledige plasser på høstens programmer. Vi oppfordrer alle lærere til å informere om muligheten til sine elever. Land med ledige plasser er: Brasil, Kina, Sveits, Thailand, Tyskland og Østerrike.
  LES MER
 • Fokus på tysktalende land
  AFS Norge har sett en sterk nedgang i søkere til tysktalende land. Følg linken for å laste ned materiell for å promotere Tyskland til aktuelle elever som ønsker å dra på utveksling.
  Last ned HER

ARRANGEMENTER

 • Dagsseminar: Vurdering for læring i Kunnskapsløftet
  Oslo, 10. september 2009
  Dagsseminaret retter seg mot ansatte i lærerutdanningen, og tar for seg elev- og lærlingvurdering i fagene norsk og engelsk/ fremmedspråk. Fem nasjonale sentre har gått sammen om å tilby dette seminaret: Fremmedspråksenteret, Lesesenteret, NAFO, Nynorsksenteret og Skrivesenteret.
  Mer informasjon kommer - hold av dagen!
 • Etterutdanning for tysklærere
  Trenger du mer kunnskap om Østerrike? I samarbeid med det østerrikske utdanningsdepartementet og Senter for østerrikestudier (Skövde, Sverige) tilbyr NTNU et to dagers gratiskurs for tysklærere. Kurset holdes i Trondheim 7. og 8. mai 2009. Sentrum for Østerrikestudier i Skövde, Sverige er en institusjon som arbeider med etterutdanning for lærere i tysk og kulturutveksling mellom Østerrike, Skandinavia og Baltikum. Program og abstract nederst på NTNU/PLUs side:
  LES MER
 • Frokostmøte: Tyskland og Norge: En sammenligning av det usammenlignbare.
  Filosof og samfunnsteoretiker Helge Høibraaten nærmer seg slutten av sitt Henrik Steffens-professorat ved Nordeuropa-Institut, Humboldt-Universität zu Berlin, og han har i den anledning tilbudt seg å holde en oppsummerende forelesning på "Frokost med Bernt" 12. mars 2009 08:15 - 10:00 Aud 7, Eilert Sundts hus.
  LES MER 
 • Russian in Contrast
  Universitetet i Oslo, 17.-19. september 2009
  LES MER
 • The 8th Conference on Languages & International Business Communication
  Düsseldorf, 17.-19. juni 2009
  LES MER
 • First International Seminar on Languages for Business
  Spania, 5.-6. juni 2009
  LES MER
 • EUROCALL
  Spania, 9.-12. september 2009
  LES MER
 • Third Language Acquisition and Multilingualism
  Free University of Bozen-Bolzano, 10.-12. september 2009
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Deutsch lernen macht Spaß!
  Interaktive Übungen für Anfänger und Fortgeschrittene
  LES MER
 • Deutsch macht Spaß! (German Can Be Fun!)
  A light-hearted introduction to German language, history, and culture designed to encourage interactivity among upper elementary students.
  LES MER 
 • L'ESSENTIEL
  LES MER 
 • Nettstedet som åpner Nordvest Russland
  Nytt nettsted fra Barentsforlaget
  LES MER 

Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
Ta kontakt

Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 19.02.2009 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret