Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Januar 2009Innføring av Den europeiske språkpermen (6-12) 
Et toårig innføringsprosjekt for Språkpermen (6-12) startet opp høsten 2008. Prosjektet gjennomføres i regi av Fremmed-
språksenteret i samarbeid med Telemarksforsking-Notodden. Det er satt sammen en "kjernegruppe" av lærere fra skoler i hele landet som skal bidra til innføringen. Det er mulig å ta kontakt med disse lærerne for mer informasjon om bruk av permen. Kontaktinformasjon til skoler og lærere finner du HER.

Ønsker din skole kurs i bruk av Den europeiske språkpermen (6-12)? Vi tilbyr gratis regionale kurs. For nærmere informasjon om disse kursene, se HER.

Står ikke din region på listen over kurssteder? Ta kontakt med prosjektleder Mette-Lise Mikalsen, tlf. 35026688

Ønsker du mer informasjon om Språkpermen (6-12) og Språkpermen (13-18)?Bestill gratis brosjyre hos oss. info@fremmedspraksenteret.no 

Valg av språk på videregående trinn -
La språk spille en rolle 
Brosjyrer som forteller om valgmulighetene man har når det gjelder fremmedspråk på videregående skole. Du finner brosjyrene på vår side for språkvalg.

Håndballandslagets kaptein Steinar Ege uttaler seg om nytten av språk-
kunnskaper i Universitetet i Agders studiekatalog.
LES MER

Nytt ved Høgskolen i Østfold - Masterstudium Fremmedspråk i skolen
Studiet retter seg først og fremst mot skandinaviske studenter som vil utvikle sin fagdidaktiske og praktiske kompetanse innenfor fremmedspråk og som ønsker seg en internasjonal profil på sin utdanning. Studiet vil være særlig relevant for lærere i skolen som underviser eller ønsker å undervise i fremmedspråk. Studentene kan velge mellom tysk eller engelsk som målspråk.
LES MER

Avskjedshilsen fra Gertrude Graetz, språkleder ved Goethe-Instituttet
Liebe Kollegen und Kolleginnen,
nach 2.5 Jahren werde ich Norwegen aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Diese Entscheidung ist mir mehr als schwer gefallen, nicht zuletzt deswegen, weil ich mit vielen hier in Norwegen konstruktiv und erfolgreich zusammen gearbeitet habe. Habt herzlichen Dank für Euer Vertrauen und Euren Respekt mir gegenüber. Euch, meiner Vertreterin Dr. Petra Biesalski und uns wünsche ich weiterhin eine gute Zusammenarbeit!
Mit herzlichen Grüßen
Trudi Graetz


Ledig stilling ved Fremmedspråksenteret
100% stilling - rådgiver(e) for russisk, fransk og spansk. Ved Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen vil det for studieåret 2009/2010 være behov for rådgiver(e) for russisk, fransk og spansk. Stillingen(e) kan til sammen utgjøre inntil 100%, men kan fordeles på inntil tre søkere i mindre prosentdeler. 
LES MER

Oppgang for tysk, nedgang for fransk

Elevtallene for skoleåret 2008-2009 viser at tysk øker på 8. trinn i ungdomsskolen. Samtidig går fransk ned. Oppgangen for tysk er den første etter mange års nedgang. Spansk holder seg stabilt og er fortsatt største språk på ungdomstrinnet.
LES MER

Språkpris til Kastellet skole
Vinner av språkdagkonkurransen 2008 var Kastellet skole og prisen ble utdelt av leder for Fremmedspråksenteret nå i januar. Les om prisutdelingen i pressen!
Nordstrand Blad
Utdanningsetaten i Oslos nettsider

Forskning og utvikling innen fremmedspråk
I serien Fokus på språk har vi nå publisert rapporten Grammatikken i spanskfaget, skrevet av Ingunn Hansejordet. Rapporten kan lastes ned HER eller bestilles hos Tina Buckholm, tlf. 69215830.

Grammatikk i språkfagene står også sentralt i vårt FoU-prosjekt Tverrfagleg grammatikk. Dette prosjektet har publisert en ny utgave av sitt grammatikkurs. Last ned HER.

Gunn Elin Heimark har avsluttet sitt FoU-prosjekt om praktisk tilnærming. Sluttrapporten har blitt publisert i siste nummer av online tidsskriftet Acta Didactica Norge - sammen med en rekke andre interessante artikler om språklæring. Tidsskriftet ligger HER.

UiA utvider Berlin-samarbeid
Universitetet i Agder tilbyr sine tyskstudenter et semesters påbygging ved Humboldt-universitetet i Berlin, etter at de har avlagt eksamen i årsstudiet.
LES MER

Oppnevning av nytt styre i NOKUT
Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye representanter til styret for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) fra januar 2009.
LES MER 

Tysk-fransk historiebok
Den 22. januar ble den andre tysk-franske historieboken fra forlagene Klett og Nathan lansert på Det franske kultursenteret. Hør presentasjon av boken på fransk og tysk.

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

NYHETER

 • Endrede opptaksregler til høyere utdanning 
  LES MER
 • Psykologi - nytt programfag
  LES MER
 • Utlysning av midler - særskilte behov
  Frist: 1. mars 2009
  LES MER
 • Nytt fra ECML
  European Language Gazette
  LES MER
 • Selected Proceedings of the 10th Hispanic Linguistics Symposium
  Abstracts og artikler nå tilgjengelig på nett
  LES MER
 • Papers from the Lancaster University Postgraduate Conference in Linguistics and Language Teaching
  LES MER
 • Novice Language Teachers
  Thomas S. C. Farrell
  LES MER
 • Konkurranse for franskklasser i ungdomsskolen
  Frist
  : 7. mars 2009
  LES MER

INTERNASJONALISERING

  Fransk lærer søker norsk klasse
  Anne Margolle fra Lycée polyvalent Emile Littré søker partnere til et Comenius-prosjekt. Hun leter etter en klasse med elever i alderen 15-18. Tema for prosjektet er ikke fastlagt, men hun ser for seg ett av følgende temaer: "Hva kan en fransk elev formidle til utenlandske elever", "Forbindelse hav/land" (skolen ligger nære havet), "Hester" (Normandie er et område med mye oppdrett av hester), "Broer mellom ulike sivilisasjoner" (skolen er bl.a. i kontakt med en tyrkisk skole). Du finner mer informasjon om skolen HER.

  Ta kontakt med Anne Margollé direkte dersom du har spørsmål vedrørende prosjektet: margolle.anne@free.fr

ARRANGEMENTER

 • Discourse Analysis, Ling & Literature, Philosophy of Lang/Norway
  LES MER
 • LMS Sverige - Upplev språk!
  LES MER
 • Language Learning & Teaching
  SIG The Manchester Metropolitan University - Institute of Education
  7. - 8. juli 2009
  LES MER
 • Fagdidaktik i bevægelse
  Middelfart, 13.-15. mai 2009
  LES MER
 • Festival der Sprachen
  Bremen, 17. september - 7. oktober 2009
  LES MER
 • NORDTERM 2009: Ontologier og taksonomier
  København, 9.-12. juni 2009
  LES MER
 • Ph.D. Research School in Linguistics and Philology
  Bergen, 16.-18. juni 2009
  LES MER
 • Sommerkurs arrangert av Det franske kultursenter
  LES MER
 • EUROCALL
  Gandia, Spania 9.-12. september 2009
  LES MER
 • 21st International Conference on Foreign and Second Language Acquisition
  Individual Learner Differences in Second Language Acquisition

  Szczyrk, Polen, 28.-30. mai 2009
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Le Petit Journal
  LES MER
 • Tyskspråklig skjønnlitteratur i norsk oversettelse
  Denne nettsiden omfatter en samling tyskspråklige forfattere som ble utgitt på norsk mellom 1980 og i dag.
  LES MER
 • Et litterært kart over Tyskland: moderne forfattere beskriver tyske byer
  LES MER


Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
Ta kontakt

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 23.01.2009 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret