Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Juli/August 2009

Leseveiledningen i engelsk er her!
Fremmedspråksenteret har utviklet READING IN ENGLISH – A TEACHER’S GUIDE, som er et hjelpemiddel for lærere og lærerstudenter som vil vite mer om hvordan de kan forbedre elevenes leseferdigheter i engelsk. Veiledningen inneholder teori, metodeeksempler, forslag til egnet litteratur og materiell samt sider som tar for seg vurdering og differensiering. Se for eksempel veiledningens forslag til bruk av tegneserier og flerkulturell litteratur i undervisningen, råd om differensiering og dysleksi eller de mange eksemplene på undervisningopplegg som er utarbeidet for trinn 1-10.

www.fremmedspraksenteret.no/leseveiledning 

What is reading?, Reading in English - a basic skill, Reading in English - methods, Reading beyond the textbook, Choice of texts, Text types, Differentiated learning, Assessment of English reading, Lesson plans, Book lists

Veiledningen er nettbasert og vil bli oppdatert, og vi oppfordrer derfor alle til å tipse oss om eksempler på gode artikler og undervisningsopplegg.

Vi takker alle forskere, lærerutdannere, lærere og andre som har bidratt til leseveiledningen! 

Forfattere som har bidratt til lærerveiledningen:
Anna Birketveit, Høgskolen i Bergen
Barbara Joan Blair, Høgskolen i Bergen
Ion Drew, Universitetet i Stavanger
Anne-Brit Fenner, Universitetet i Bergen
Mona Flognfeldt, Høgskolen i Oslo
Angela Hasselgreen, Det norske studiesenter i York
Turid Helland, Universitetet i Bergen
Glenn Ole Hellekjær , ILS, Universitetet i Oslo
Hæge Hestnes, PLU/NTNU, Trondheim
Sissel Melby, former teacher of English at Grefsen Upper Secondary School, Oslo
Frøydis Morken, student, Universitetet i Bergen
Astrid Roe, ILS, Universitetet i Oslo
Marianne Ruud, lektor, Nannestad videregående skole
Øyvind Naterstad, Student, Faculty of Teacher Education, Bergen University College
Signe Mari Wiland, Universitetet i Agder
Dr Jennifer Lee Wilson, College of Education at University of South Carolina 


Kurs i fremmedspråkdidaktikk.
Fokus: de grunnleggende ferdighetene

Høstens kursrekke finner sted i
Alta (september)- først ute!
Bodø (oktober)
Trondheim (november)
Hamar (november)

Ingen kursavgift!

For mer informasjon og påmelding:
http://www.fremmedspraksenteret.no/ek09


Gratis innføring i Den europeiske språkpermen 6-12 år for språklærere i barneskolen
I forbindelse med implementeringen av Den europeiske språkpermen for barnetrinnet (6-12 år) tilbys gratis kurs i hvert fylke til alle lærere som underviser i engelsk og/eller fremmedspråk på barnetrinnet.
LES MER


Den europeiske språkprisen
Den europeiske språkprisen European Language Label deles hvert år ut til nyskapende prosjekter som har bidratt til å fremme læring av fremmedspråk. Språkprisen 2009 deles ut under Fremmedspråksenterets konferanse "Språk åpner dører", som arrangeres på Grand Hotel i Oslo 26.-27. november 2009.

Hvem kan søke?
Skoler, institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner som driver med opplæring i fremmedspråk, både innen formelle og uformelle læringsarenaer, kan søke. Søknadsfristen er 15. september.
LES MER


Tysklærerdagene i Gøteborg
Inbjudan från Tysklärarkommitten i Göteborg till våra norska kollegor att delta i de årliga Tysklärardagarna/Deutschlehrertage i Göteborg som denna höst äger rum lördag och söndag den 17-18 oktober.

Tysklärardagarna börjar i år i universitetsaulan vid Vasaparken och fortsätter sedan på Humanisten. Som första programpunkt uppträder den kända improvisationsteatern 'The Masters of the Ceremonies' från Wien.

Årets föreläsare är Dr Alexander Bareis (Lunds universitet), Sybille Gentin (Goethe-Institut Schweden), Dr Dagmar Giersberg (publicist i Bonn), Dr Heidrun Sprado (docent för tyska som främmande språk i Hamburg) samt de svenska lärarna Katja Sardella och Gun Skärbäck.

Varmt välkommen!

Ladda ner pdf-filen där du hittar program, presentation av föreläsarna + anmälningsformulär till höstens Tysklärardagar i Göteborg.
LES MER


EXMARaLDA - gratis verktøy for språkforskere
Thomas Schmidt ved Universitetet i Hamburg har utviklet EXMARaLDA, et software for å lage, bearbeide, analysere og spre muntlige språkdata.
LES MER 


”Policies and practices for teaching sociocultural diversity” - et prosjekt i regi av  Council of Europe (ED-DS)
Prosjektet startet i 2006, med medlemmer fra 18 land. Det er primært rettet mot grunnutdanning av lærere. Prosjektet er delt inn i tre faser, og det foreligger rapporter fra de to første fasene.
Rapport 1
Rapport 2

Den europeiske språkdagen 26. september
Språkdagen markeres i over 40 europeiske land som en videreføring av Det europeiske språkåret 2001. Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen oppfordrer skolene til å markere Språkdagen med lokale tilstelninger og arrangementer.
http://www.fremmedspraksenteret.no/edl

Bestill materiell til språkdagen!
Fremmedspråksenteret deler ut gratis plakater, postkort, klistremerker m.m. Ta kontakt! info@fremmedspraksenteret.no

Konkurranse - store vinnersjanser!

I år lyser Fremmedspråksenteret ut tre konkurranser som et ledd i markeringen av Den europeiske språkdagen:

1) Markering av Den europeiske språkdagen
Markerer organisasjonen, skolen eller klassen din Den europeiske språkdagen? Send oss dokumentasjon og dere kan vinne en språkpris.

2) Hvorfor lære språk?
Dette er en konkurranse for klasser, elevgrupper eller enkeltelever: under veiledning av lærer skal eleven(e) lage et produkt som svarer på spørsmålet "Hvorfor lære språk"? Dette kan være gjennom foto, billedcollage, eller gjennom en kort filmsnutt. Vi oppfordrer læreren til å utnytte denne muligheten til å trekke inn pedagogisk bruk av IKT i språkundervisningen og samtidig lære eleven godt nettvett. Bruk gjerne nettstedet "Du bestemmer" i arbeidet: http://www.dubestemmer.no  

3) Programfagprisen
Prisen gis til organisasjoner, skoler, lærere, elever eller andre som på en inspirerende og nyskapende måte har bidratt til å øke rekrutteringen til programfag innen fremmedspråk. Hensikten med utmerkelsen eller prisen er å vise betydningen av økt språkkompetanse, og å bidra til nytenkning og økt rekruttering til fremmedspråk som programfag.

Organisasjoner, universiteter og høgskoler oppfordres også til å delta! Bidragene sendes Fremmedspråksenteret innen 20. oktober 2009. NB - om dere sender inn bilder av elever, tenk på at bidragene kan publiseres på nett.
Ta når som helst kontakt ved spørsmål! info@fremmedspraksenteret.no


TILTAKSPLAN FOR PROGRAMFAG INNEN FREMMEDSPRÅK
Fremmedspråksenteret har utarbeidet en tiltaksplan for å øke rekrutteringen til programfag innen fremmedspråk. Tiltaksplanen består av 18 tiltak og senteret har nå satt i gang med gjennomføring av disse tiltakene. Planen er publisert på senterets nettside:
http://www.fremmedspraksenteret.no

Vi trenger skoler og lærere
Vi ønsker å komme i kontakt med videregående skoler som
• tilbyr ett eller flere fremmedspråk som programfag
• ønsker å tilby fremmedspråk som programfag, men som ikke ser mulighet til å sette i gang tilbudet
• tidligere har tilbudt fremmedspråk som programfag, men som har sluttet med tilbudet

I tillegg ønsker vi å bruke ekspertisen fra erfarne fremmedspråklærere aktivt i arbeidet med tiltaksplanen, og vil derfor opprette ekspertgrupper for tysk, fransk, spansk og russisk. Gruppene skal arbeide med fagenes innhold. I denne forbindelse søker vi lærere som underviser i fremmedspråk som programfag og som har lyst til å delta i arbeidet i en av disse gruppene. Første møte vil finne sted i november 2009, reise og opphold dekkes.

Vi utlyser midler
Fremmedspråksenteret utlyser midler til skoler som ønsker å sette i gang rekrutteringsaksjoner høsten 2009 for å øke rekrutteringen til fremmedspråk som programfag. Skoler kan søke om opptil kr 25 000 i støtte.
Frist: 10. september 2009.

Vi gir også faglig og økonomisk støtte til skoler som ønsker å sette i gang FoU-prosjekter for å prøve ut nye metoder for pedagogisk bruk av IKT i programfag fremmedspråk på nivå II og III. Skoler kan søke om opptil kr 100 000 i støtte fordelt over to år.
Frist: 10. september 2009.

Senteret har satt i gang et omfattende prosjekt for videregående skoler som tilbyr bilingval undervisning (engelsk i andre fag/CLIL) innenfor studieforberedende utdanningsprogram. Vi har fortsatt plass til skoler som ønsker å delta i dette prosjektet. Skolene får kr 40 000 i støtte fordelt over to år. I tillegg får skolene faglig veiledning og anledning til å delta i etterutdanningstiltak.
Frist: 10. september 2009.

Ta kontakt
Ta kontakt med Fremmedspråksenteret v/ Gerard Doetjes (FoU-koordinator) på tlf. 69215836 / 45295435 eller send en
e-post til gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no.


Intervju med Juriy Prokhorov, rektor av Statens institutt for russisk språk i "Russkiy mir" bladet.
Russisk er etterspurt i verden igjen («Русский язык вновь востребован в мире»). Russisk språk har gått ned 2-3 plasser i rangeringen av verdens mest talte språk, mens antall mennesker som lærer russisk stadig øker. Bladet "Russkiy mir" har bedt Juriy Prokhorov, rektor av Statens institutt for russisk språk, å forklare denne motsetningen. (Artikkelen er på russisk)
LES MER

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

NYHETER

 • Nytt nasjonalt skrivesenter
  Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell åpnet fredag 21. august det nye nasjonale senteret for skriveopplæring og skriveforskning i Trondheim. Senteret er lagt til Høgskolen i Sør-Trøndelag, som har markert seg som et sterkt fagmiljø på feltet.
  LES MER
 • Dette er nytt ved inngangen til et nytt skoleår
  LES MER 
 • Rapport om spesialundervisning
  Et offentlig utvalg som har gjennomgått organisering, ressursbruk og resultater av spesialundervisning og det statlige spesialpedagogiske støttesystemet, leverte 2. juli sin innstilling NOU 2009:18 Rett til læring til kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell. Utvalget har blant annet vurdert i hvilken grad vi har et system som sikrer tidlig innsats til førskolebarn, elever og lærlinger med særlige opplæringsbehov.
  LES MER 
  Utvalgets forslag er nå ute på høring - høringsfrist er 27. november.
  LES MER 
 • Elevlister er offentlege dokument
  Justisdepartementet har avklara at elevlister er offentlege dokument, omfatta av hovudregelen om innsynsrett etter offentleglova. Grunna reell risiko for at personopplysingar kjem på avvegar, tilrår Datatilsynet at skulane vurderer behovet for elevlister.
  LES MER 
 • Mandarin language learning research study: Final report
  CILT conducted a survey from January to April 2007 with the aim of identifying current trends in Mandarin Chinese language learning in schools across England. The final report of that survery is now published.
  LES MER 

INTERNASJONALISERING

 • Kontaktseminar - Veien til internasjonalt samarbeid
  Kontaktseminarene er for mange læringsinstitusjoner første steget på veien til et internasjonalt samarbeid. Hvert år arrangeres det en rekke kontaktseminar rundt i Europa. Både Grundtvig-, Leonardo da Vinci- og Comenius-programmene arrangerer seminarer.
  LES MER
 • Gledelig økning i antall utenlandsstudenter
  LES MER

ARRANGEMENTER

 • Fremmedspråksenteret deltar på Kunnskapsdepartementets og Utdanningsdirektoratets landskonferanse "Framtiden sitter på skolebenken"
  Kanskje vi ses der?
  LES MER
 • Blended Learning (BL) - en ny vei til bedre tyskkunnskaper
  Kurstilbud fra Goethe-instituttet fra skoleåret 2010
  Fortbildung für Lehrer, die Deutsch an der Ungdomsskole unterrichten
  LES MER
 • Conference on early language learning
  Brussels 24-25 September 2009
  This conference is the launching event of a campaign on early language learning.
  LES MER
 • Prinsesse Märtha Louise åpner nordisk tegnspråkkonferanse
  8.-9. september arrangeres en stor, nordisk tegnspråkonferanse i Trondheim, og prinsesse Märtha Louise vil stå for den offisielle åpningen. Prinsessen er Norges Døveforbunds høye beskytter, og har gjennom mange år vist et stort engasjement for de døves sak.
  LES MER
 • Ledige plasser ved arbeidsseminar i Graz
  22.-23. oktober 2009 arrangeres det et seminar ved Det europeiske fremmedspråksenteret i Graz (ECML). Denne gangen (WS 5/2009) tematiserer man hvordan man kan utvikle kurs- og læreplaner innen CLIL (i Norge ofte kalt "bilingual undervisning"). Målgruppen for seminaret er lærere på alle utdanningstrinn, lærerutdannere og andre som arbeider med utvikling av CLIL og kurs- og læreplaner.
  Søknadsfrist er 30. august 2009.
  LES MER
 • Ledige plasser ved arbeidsseminar i Graz
  5.-7. november finner det sted nok et seminar ved Det europeiske fremmedspråksenteret i Graz. Tema denne gang (WS 6/2009) er "tidlig start" med fremmedspråk med en innholdmessig orientering. Målgruppen er i første rekke lærerutdannere og fremmedspråkslærere som interesserer seg for "tidlig start" i barneskolen (6-11 år). Arbeidsspråket er fransk og tysk.
  Søknadsfrist er 7. september 2009.
  LES MER 
 • Konferanse om undervisning og læring i et mangfoldig fellesskap
  Nettverk for tilpasset opplæring arrangerer en nasjonal konferanse om undervisning og læring i et mangfoldig fellesskap på Høgskolen i Hedmark (Hamar) 26.-27. oktober. Vi anbefaler konferansen til alle som er opptatt av tilpasset opplæring i engelsk og fremmedspråk.
  LES MER
 • Willkommen! Bienvenue!
  Tysk og fransk - sentrale europeiske språkfag i tilbakegang. Hva nå? Tysk og fransk er begge er sentrale europeiske språkfag. Dessverre er de i tilbakegang som universitetsfag. De siste årene har vært preget av nedgang i studentrekrutteringen. Ved de fleste universitetene er forskningspubliseringen under gjennomsnittet for språkfagene totalt sett. Dette gir utfordringer. Universitetene i Agder og Stavanger inviterer til konferanse i Stavanger tirsdag 13. oktober for å belyse situasjonen og drøfte tiltak.
  LES MER
 • Dagskurs "Motivere elevene" for fransklærere
  Det franske kultursenter i Oslo, med støtte fra Utdanningsdirektoratet, har gleden av å invitere til kurs for fransklærere mandag 14. september 2009 kl. 09 - 16. Samme kurs arrangeres tirsdag 15.september 2009 kl.09-16 i Trondheim.
  LES MER 
 • Kodifisering av moderne russisk språk: resultater og problemstillinger
  Senter "Zlatoust" (Sankt-Petersburg) inviterer dere til å delta på Den andre russiske konferansen "Kodifisering av moderne russisk språk: resultater og problemstillinger" 14.- 17.oktober 2009 i Sankt-Peterburg. Konferansen arrangeres til forlagets 20-årsjubileum med støtte fra Det russiske humanistiske vitenskapelige fondet.
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Der deutsche Hueber-Verlag bietet Materialien für den frühen Fremdsprachenunterricht an
  LES MER 
 • New Comparative Grammar of Greek and Latin
  LES MER 
 • Nettsted om arabisk språk, alfabetet, ord og setninger
  LES MER
 • Ressources didactiques sur Internet
  Nettsted med oppgaver i fransk grammatikk og ordforråd, samt mange nyttige lenker om kultur, utdanning og samfunnsliv
  LES MER
 • Damm og Gyldendal har nyttige sider med interaktive øvelser i fremmedspråk, inndelt etter nivå
 • Online-tidsskrift om språklæring og teknologi
  Michigan State University gir ut tidsskriftet Language Teaching & Technology. Alle artikler er tilgjengelige på nett
  LES MER  
 • Dansk nettsted for russisk litteratur
  LES MER

Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
 Ta kontakt

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 24.09.2009 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret