Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Juni 2009

Konkurranse!
I år lyser Fremmed-
språksenteret ut tre konkurranser som et ledd i markeringen av Den europeiske språkdagen. Premiene er alt fra et pengestipend til signert fotballtrøye! Ta når som helst kontakt ved spørsmål!
info@fremmedspraksenteret.no

1) Markering av Den europeiske språkdagen
Markerer organisasjonen, skolen eller klassen din Den europeiske språkdagen? Send oss dokumentasjon! NB - når dere sender inn bilder av elever, tenk på at bidragene skal publiseres på nett.

2) Hvorfor lære språk?
Dette er en konkurranse for klasser, elevgrupper eller enkeltelever: under veiledning av lærer skal eleven(e) lage et produkt som svarer på spørsmålet 'Hvorfor lære språk'? Dette kan være gjennom et foto, en bildecollage, eller gjennom en kort filmsnutt. Vi oppfordrer lærere til å utnytte denne muligheten til å trekke inn pedagogisk bruk av IKT i språkundervisningen og samtidig lære elevene godt nettvett. Bruk gjerne nettstedet "Du bestemmer" i arbeidet.

3) Programfagprisen
Prisen gis til organisasjoner, skoler, lærere, elever eller andre som på en inspirerende og nyskapende måte har bidratt til å øke rekrutteringen til programfag innen fremmedspråk. Hensikten med utmerkelsen vil være å vise betydningen av økt språkkompetanse, og å bidra til nytenkning og økt rekruttering til fremmedspråk som programfag. Universiteter og høgskoler oppfordres også til å delta! Bidragene sendes Fremmedspråksenteret innen 20. oktober 2009.


Del og bruk (d & b)
Dette er et forholdsvis nytt nettsted som vi tror at fremmedspråklærere i fremtiden kan få mye glede av. Her sender lærere inn kommentarer til deres lærerhverdag og mange tips og opplegg blir diskutert. Gå inn på hovedsiden http://delogbruk.ning.com, gå deretter til grupper (vis alle) og velg den gruppen som måtte interessere deg, om det nå gjelder "engelsk", "fremmedspråk", "e-twinning" eller for eksempel "tilpasset opplæring". Det koster ingenting å delta, og du har mulighet til å få gjennomdiskutert et emne og få god feedback.

Du bestemmer!
"Du bestemmer" er et samarbeid mellom Teknologirådet, Datatilsynet og Utdanningsdirektoratet. Målet er å øke ungdoms kunnskap om personvern og heve deres bevissthet om valg man gjør når man bruker digitale medier som internett og mobiltelefon.
LES MER 

Vi vil samtidig minne om Datatilsynets publikasjon "I beste mening - et veiledningshefte om bilder av barn på nett". Datatilsynet har laget denne veilederen for å gi noen innspill til håndteringen av bilder av barn på nett. Et spørsmål er hva som faktisk er lov eller ikke, men fordi om det er lov - er det nødvendigvis lurt?
LES MER 

Den europeiske språkprisen European Language Label deles hvert år ut til nyskapende prosjekter som har bidratt til å fremme læring av fremmedspråk.

SIU er i samarbeid med Fremmedspråksenteret ansvarlig for tildelingen av prisen i Norge.

Utmerkelsen tildeles årlig til ett eller flere prosjekter med relevans for grunnopplæringen i form av reisestipend eller midler til videreføring eller informasjonsspredning knyttet til prosjektet. Skoler, institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner kan innstilles til prisen.
OBS: Frist i 2009 er 15. september!
Utlysning
Søknadsskjema
LES MER

Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk
Fremmedspråksenteret har fått i oppdrag å lage en tiltaksplan for å øke rekrutteringen til programfag innen fremmedspråk. Planen er nå publisert LAST NED, og vi inviterer alle til å komme med innspill. Ta kontakt med oss hvis du har lyst til å bidra til ett eller flere av tiltakene.

Vi vil bruke anledningen til å rette deres oppmerksomhet mot noen utvalgte tiltak. Mer informasjon om disse tiltakene får du hos Gerard Doetjes, tlf. 69215836 eller gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no.

1) Lokalt og regionalt samarbeid om fremmedspråk (tiltak 5 og 7)
Vi vil gjerne komme i kontakt med ungdomsskoler og videregående skoler som jobber sammen om rekruttering, faginnhold/læreplan eller fagtilbud. Vi er også interessert i å komme i kontakt med videregående skoler som samarbeider om å tilby programfag innen fremmedspråk, eller skoler som har planer om et slikt samarbeid.

2) Ekspertgrupper for programfag fransk, russisk, spansk og tysk (tiltak 11)
Som et ledd i planen vil vi etter sommeren opprette fire ekspertgrupper som skal jobbe med programfagenes innhold. Arbeidet tar utgangspunkt i læreplanens kompetansemål. Ekspertgruppene får i oppdrag å samle og kvalitetsvurdere undervisningsopplegg. Gruppene koordineres av Fremmedspråksenteret og organiseres etter språk. Vil du være med i en av ekspertgruppene? Ta kontakt for mer informasjon.

3) Nye prosjektmidler for IKT-prosjekter på nivå II og III (tiltak 12)
Vi gir faglig og økonomisk støtte til opptil tre FoU-prosjekter for å prøve ut forskjellige former for pedagogisk bruk av IKT i programfagene på nivå II og III.
Søknadsfristen er 20. oktober 2009.

4) Programfagpris 2009 (tiltak 18)
Prisen gis til organisasjoner, skoler, lærere, elever eller andre som på en inspirerende og nyskapende måte har bidratt til å øke rekrutteringen til programfag innen fremmedspråk. Hensikten med utmerkelsen vil være å vise betydningen av økt språkkompetanse, og å bidra til nytenkning og økt rekruttering til fremmedspråk som programfag. Organisasjoner, universiteter og høgskoler oppfordres også til å delta! Bidragene sendes Fremmedspråksenteret innen 20. oktober 2009.


Ledige plasser ved arbeidsseminar i Graz 
22.-24. september 2009 arrangerer Det europeiske fremmedspråksenteret i Graz (ECML) et arbeidssminar om kvalitetssikring. Seminaret (WS 4/2009) er del av prosjektet "QualiTraning", og vil sette fokus på forskjellige aspekter innen kvalitetssikring i fremmedspråksopplæringen. Målgruppen for seminaret er lærere, lærerutdanner eller medlemmer av nasjonalt nettverk for fremmedspråk, som arbeider eller er interesserte i kvalitetetssikring. Søknadsfrist er 2. juli 2009.
LES MER

22.-23. oktober 2009 finner det sted nok et seminar ved Det europeiske fremmedspråksenteret i Graz (ECML). Denne gangen (WS 5/2009) tematiserer man hvordan man kan utvikle kurs- og læreplaner innen CLIL (i Norge ofte kalt "bilingual undervisning"). Målgruppen for seminaret er lærere på alle utdanningstrinn, lærerutdannere og andre som arbeider med utvikling av CLIL og kurs- og læreplaner.
Søknadsfrist er 30. august 2009.
LES MER

Doktorgradsprosjekt om barns språkutvikling 
Er du en mamma eller pappa som vil forstå mer av og følge mer med på ditt barns språkutvikling? Ta kontakt med Sindre Bjørnar Norås. Han skriver sin doktoravhandling om norske barns tilegnelse av språk og trenger informanter han kan følge i språkutviklingen. Dere er med i prosjektet ved å delta på enkle og morsomme eksperimenter ved språklaben på NTNU Dragvoll totalt fire ganger i løpet av en periode på 22 måneder.
LES MER

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

NYHETER

 • Acta Didactica Norge
  - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge
  Les Vol 3, Nr 1 (2009)
 • Det Europeiske Wergelandsenteret er offisielt åpnet
  Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) er et internasjonalt ressurssenter som skal arbeide med utdanning innenfor menneskerettigheter og interkulturell forståelse.
  LES MER
 • Resultater fra TALIS 2008
  Norske skoleledere gir lærerne lite konkret tilbakemelding på deres undervisningspraksis. Lærerne har stort behov for profesjonell utvikling. Samtidig er norske lærere i særklasse når det gjelder trivsel og tiltro til at de bidrar til elevenes læring med sin undervisning.
  LES MER
 • Veiledninger til læreplaner i Kunnskapsløftet
  Nå lanseres veiledning til læreplanen i matematikk og veiledning til lokalt arbeid med læreplaner på skolenettet.no/veiledninger. Læreplan for engelsk og læreplan for fremmedspråk får veiledninger i 2010.
  LES MER
 • Utdanningsspeilet 2008 - analyse av grunnopplæringa
  Læringsresultata frå grunnskulen og heimebakgrunnen til elevane er dei viktigaste årsakene til at mange elevar og lærlingar fell ut av vidaregåande opplæring. Dette kjem fram i Utdanningsspeilet 2008, som gir ei samla framstilling av aktuell statistikk, forsking og analysar om grunnopplæringa i Noreg.
  LES MER
 • Senter for IKT i utdanninga til Tromsø
  Regjeringa har fastsett at hovudkontoret for Senter for IKT i utdanninga som no blir planlagt, skal plasserast i Tromsø. Det nye senteret skal arbeide for å styrkje kunnskapen om IKT i læringsprosessane og med formidling av denne kunnskapen. Ved oppstarten rundt årsskiftet 2009-2010 vil senteret ha mellom 40 og 50 tilsette.
  LES MER 
 • Utdanningslinja - et solidarisk kunnskapssamfunn
  Regjeringen har lagt fram en stortingsmelding om kompetanseutvikling i skolen. I meldingen varsles bl.a. utprøving av et nytt fag i ungdomsskolen, arbeidslivsfag. Læreplanene i fellesfag skal gjennomgåes og det vurderes endringer i eksamen i engelsk.
  LES MER

INTERNASJONALISERING

 • En dypere forståelse av Europa
  Mari Tønsberg Passas fra Strømmen vgs. forteller om internasjonalisering.
  LES MER
 • Norwegen-Stunden in Norddeutschland vom 8.-14. November 2009
  Die Deutsche Auslandsgesellschaft und das Nordkolleg in Rendsburg bieten mit Unterstützung der Norwegischen Botschaft Berlin vom 8.-14.11.2009 ein neuartiges Projekt an, das sich an aktive und zukünftige Deutschlehrkräfte der ungdomsskole und der videregående skole richtet.
  LES MER 

ARRANGEMENTER

 • Etterutdanningskurs i fremmedspråkdidaktikk
  Fremmedspråksenteret gjennomfører kortere, praksisnære etterutdanningskurs i fremmedspråkdidaktikk med de grunnleggende ferdighetene i fokus. Kursene vil bli gjennomført i Alta, Bodø, Trondheim og Hamar.
  LES MER
 • Dagsseminar: Vurdering for læring i Kunnskapsløftet
  Dagsseminaret retter seg mot ansatte i lærerutdanningen, og tar for seg elev- og lærlingvurdering i fagene norsk, engelsk og fremmedspråk. Fem nasjonale sentre har gått sammen om å tilby dette seminaret: Lesesenteret, NAFO, Nynorsksenteret, Skrivesenteret og Fremmedspråksenteret.
  Sted: Høgskolen i Oslo
  Dato: 10. september 2009
  LES MER 
 • LMS arrangerer felles språklærerdag på Blindern 
  Sted: Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap, Georg Sverdrups hus, Moltke Moes vei 39, Oslo 
  Dato: 21. november 2009
  LES MER 
 • Festival der Sprachen
  Sted: Bremen, Tyskland
  Dato: 17. september - 7. oktober 2009
  LES MER 
 • Jobb og utdanning i Europa: verktøykasse for rådgivere
  Sted: Hotell Bristol, Kristian IV's gate 7, Oslo
  Dato: 20. oktober 2009
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Verdens land på deres egne språk og skrift
  Med offisielle navn, hovedsteder, flagg, våpenskjold, administrative inndelinger, nasjonalsanger, og oversettelser av land og hovedsteder til mange språk.
  LES MER 

Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
 Ta kontakt

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 25.08.2009 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret