Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

KALENDER

TILTAKSPLAN FOR PROGRAMFAG
INNEN FREMMEDSPRÅK

Ny nettside for tiltaksplanen

Vi har opprettet en egen nettside med informasjon om tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk. Siden finner du HER.

Tre skoler får rekrutteringsmidler
Vi har gitt midler til tre skoler for rekruttering til programfag innen fremmedspråk: Porsgrunn vgs., Sandefjord vgs. og Volda vgs. Tidligere har vi tildelt midler til ni skoler og institusjoner. Erfaringene fra skolenes rekrutteringsaktiviteter vil bli samlet i et idéhefte som publiseres i løpet av skoleåret. Mer informasjon finnes HER.

Første ekspertgruppemøte for programfag fremmedspråk
Mandag 7. desember møtes 16 erfarne fremmedspråklærere fra videregående skoler i hele landet og fem representanter for Fremmedspråksenteret i Oslo for å starte opp arbeidet i ekspertgruppene for tysk, fransk, spansk og russisk. Gruppene etableres som ledd i oppfølgingen av tiltaksplanen for programfag innen fremmedspråk. Mer informasjon finnes HER.

Nytt IKT-prosjekt på nivå III
Stavanger katedralskole har fått tildelt midler til å prøve ut nye metoder til pedagogisk bruk av IKT i programfag fremmedspråk i 2009-10 og 2010-11. Skolen har fransk, spansk og tysk på nivå III. Mer informasjon finnes HER.

Kartlegging av elevens valg (gjentatt utlysning)
Vi ønsker å kartlegge informasjons- og rådgivningsprosessen i forbindelse med valg av fremmedspråk som fellesfag og programfag i videregående opplæring. Undersøkelsen er en oppfølging av kartleggingen som vi har gjennomført for ungdomstrinnet. Kartleggingen skal omfatte spørreskjemaundersøkelser og intervjuer av utvalgte grupper av elever, lærere, rådgivere og rektorer. Prosjektet har et budsjett på kr 100 000. Interesserte kan ta kontakt med
gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no
eller 45295435. Frist: 2. desember. Mer informasjon finnes HER.

Den europeiske språkpermen
Barnepermen (6-12) kan man få gratis tilsendt i to eksemplarer per skole. I tillegg sender vi det antall klassesett med "startpakker" (= forside, innholdsfortegnelse og skilleark) man måtte trenge til elevene. Permen kan også lastes ned fra Fremmedspråksenterets nettside eller bestilles HER.
LES MER

For Ungdomspermen (13-18) er innføringsprosjektet over. Denne kan fortsatt lastes ned gratis fra Fremmedspråksenterets nettside -http://www.fremmedspraksenteret.no/elp - eller bestilles HER

Lærerhåndbøkene for begge permene finnes kun til nedlasting.

SPRÅKVALG

Valg av fremmedspråk på Vg2 og Vg3: gratis materiell

Snart skal elevene velge programområde og programfag til Vg2 og Vg3. Fremmedspråksenteret gir ut en rekke brosjyrer om fagvalg (til elever eller rådgivere), informasjonshefter om forskjellige språk (engelsk, fransk, spansk, russisk, tysk) og annet informasjonsmateriale (plakater, løpesedler, postkort, osv.). Materiell kan bestilles gratis hos Tina Buckholm (info@fremmedspraksenteret.no, tlf. 69215830).

Powerpoint-presentasjoner om valg av fremmedspråk på vgs.
Fremmedspråksenteret har utarbeidet to power-point-presentasjoner om valg av fremmedspråk som fellesfag og som programfag. Presentasjonene kan lastes ned og brukes av lærere og rådgivere i videregående skole i forbindelse med informasjon om språkvalg. Presentasjonene må tilpasses den enkelte skoles tilbud.
Fellesfag
Programfag

Tilleggspoeng for valg av programfag
Elever som velger programfag innen fremmedspråk til neste skoleår, får tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning året etter. Antall poeng er avhengig av nivået eleven velger: Nivå I og II gir 0,5 tilleggspoeng, nivå III gir 1,0 poeng.

Ny bok: DDR - Det det var
(Øst-tysk kultur- og hverdagshistorie)LES MER

Figuren Sandmann - kjent som Jon Blund i Norge - fyller 50 år!
Se reportasje

Pressemelding fra Det europeiske språksenteret ECML
Graz, 22. oktober 2009: "Samla sett ser vi stadig fleire teikn til at einspråklege har klare ulemper i vår moderne tid, og at dersom vi verkeleg vil byggje eit sterkt og framgangsrikt Europa som kan konkurrere med nye, veksande økonomiske gigantar i Asia og andre stader, må vi sørgje for brei tilgang til god språkopplæring," seier prosjektkoordinator María Jesús Frigols Martin i European Centre for Modern Languages. Les pressemeldingen på bokmålnynorsk og samisk

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

NYHETER

 • Samisk videregående skole vant Comeniusprisen 2009
  LES MER
 • Frankrike ønsker økt samarbeid med Norden
  Statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland deltok 17.11. på et seminar for representanter fra franske og norske utdanningsinstitusjoner.
  - Frankrike er en av våre viktigste samarbeidsland innfor høyere utdanning og forskning. Det er viktig å styrke samarbeidet med Frankrike både bilateralt og innenfor EUs rammeprogram for forskning, sa Aasland i sin innledning.
  LES MER
 • Språkrådets språkpris til Stephen Walton og Rita Hvistendahl
  Forfattar Stephen Walton har fått Språkprisen 2009 for framifrå nynorsk i sakprosa. Bokprosjektet Flerspråklighet i skolen ved redaktøren, Rita Hvistendahl, fikk Språkprisen 2009 for framifrå bokmål i sakprosa.
  LES MER
 • Utdanning 2009 - læringsutbytte og kompetanse Konjunktursvingninger har stor betydning for rekruttering til læreryrket i Norge. Dette er et av funnene som kommer fram i analysepublikasjonen "Utdanning 2009 - læringsutbytte og kompetanse", som Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte 29.10.2009.
  LES MER 
 • Rammeplan for ny grunnskolelærerutdanning på høring
  Kunnskapsdepartementet sender nå på høring forslag til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. - 7. trinn og 5. - 10. trinn. Dermed er en ny milepæl nådd i arbeidet med å utforme innhold og oppbygging i ny lærerutdanning for grunnskolen. Høringsfrist er onsdag 20. januar 2010
  LES MER

ARRANGEMENTER

 • Seminar om Tyskland
  Lørdag 28. november 10:30-16:00
  Sted: DogA Norsk Design- og Arkitektursenter, Hausmannsgate 16, Oslo.
  Pris: Reiseutgifter, seminaret og lunsj dekkes av arrangør.
  Hvem kan delta: Ungdom mellom 15 og 18 år.
  LES MER 
 • Fotoutstilling ved Goethe-Institut - Mauerbilder
  11.11-30.11.2009
  LES MER 
 • Alliance française de Rouen
  Programme culturel 2010
  LES MER
 • Internationale LehrerInnenfortbildung
  für Deutsch als Fremdsprache 2010 in Österreich

  LES MER
 • Semaphore
 • Verbenes vidunderlige verden og deres bøyningskarusell
  Onsdag 18. november 2009, kl. 9 - 16, Trondheim, (NTNU)
  Torsdag 19. november 2009, kl. 9 – 16, Tromsø, Kongsbakken vgs
  Fredag 20. november 2009, kl. 9 – 16, Oslo, Det franske kultursenter, Holtegaten 29
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Språk i fokus ved hjelp av lyd og video i undervisningen
  Teachers TV
  LES MER
  Skolfront (Sveriges Utbildningsradio, f.eks Nyheter på fire språk)
  LES MER
  NRK skole
  (flest ressurser for samisk)
  LES MER
 • Advent og jul i undervisningen
  Se lenker for mange språk HER

Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
Ta kontakt

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 17.12.2009 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret