Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Oktober 2009

Om valg av programfag
Snart skal elevene på Vg1 velge hvilket programområde og hvilke programfag de ønsker å ha på Vg2. Elevene på Vg2 velger programfag til Vg3. Mange skoler tilbyr programfag innen engelsk og fremmedspråk (nivå I, II eller III). Vi har laget to brosjyrer om språkvalg - en for elever og en for rådgivere. Brosjyrene kan lastes ned på vår nettside eller bestilles hos Tina Buckholm, info@fremmedspraksenteret.no
eller tlf. 69215830.
LES MER

Nytt rundskriv
Utdanningsdirektoratet har publisert et nytt rundskriv om fag- og
timefordeling for grunnopplæringen og tilbudsstrukturen i videregående opplæring. Rundskrivet erstatter rundskriv F-012-08 fra Kunnskapsdepartementet. Rundskriv Udir-8-2009 kan lastes ned HER

Fremmedspråk i praksis
I november lanserer Fremmedspråksenteret resultatet av et samarbeid med filmselskapet Snøball: 20 filmer som viser god praksis i fremmedspråkundervisningen gjennom konkrete undervisningsopplegg i enten engelsk, fransk, russisk, spansk eller tysk. Filmene vil bli gjort tilgjengelige på nettstedet "ipraksis" (http://www.skoleipraksis.no/) og i tillegg sender vi ut en DVD med filmhefte til alle landets ungdomsskoler, videregående skoler, universitet og høgskoler.

ECML-prosjekt om Den europeiske språkpermen
Det løpende fireårs programmet til det Europeiske fremmedspråksenteret (ECML) i Graz heter ”Empowering Language Professionals: Competences – Network – Impact – Quality” og gjelder for perioden 2008-2011.

Prosjektet: Training Teachers to use the European Language Portfolio 2 (ELP-TT 2), med undertittelen "Dissemination of training materials", er en oppfølger av tilsvarende prosjekt under ECMLs forrige langtidsprogram (2004-2007).

Prosjektets netttside byr på informasjon, materiell og tips for
lærerutdanningen.
LES MER 

Nordisk pris til Nettspansk
Nettspansk ved UiB er hundre prosent online, uten fremmøte. Studiet mottok nylig pris for kreativ løsning.
LES MER 

Bestill en tysk reiselektor!
Tilbyr din skole programfag tysk, men sliter dere med rekrutteringen? Fremmedspråksenteret og Goethe-Institut hjelper! Vår reiselektor Gertrud Gilli besøker denne høsten skoler på Østlandet og i Stavanger-området for å gi informasjon om tyskfagets mange fordeler. Gertrud er en ung og dynamisk
person som til daglig jobber som tolk/oversetter i tysk, fransk, italiensk og engelsk. Hun er flerspråkligheten i egen person, og forteller gjerne om fordelene ved det å kunne flere språk. Informasjonsmøtene foregår på tysk og norsk, varer 45 minutter og kan utmerket godt bakes inn i de vanlige tysktimene eller i spesielle infomøter. Ta kontakt med ingeborg.woerheide@oslo.goethe.org før fredag 30. oktober.
Besøket er gratis. Vi følger først-til-mølla-prinsippet.

Tysk og fransk - sentrale europeiske språkfag i tilbakegang. Hva nå?
Presentasjonene fra konferansen "Willkommen! Bienvenue!" 13. oktober på UiS er nå tilgjengelige på nett
LES MER

 

Nytt om FoU-prosjekter
1. Muntlige ferdigheter har blitt viktigere etter innføringen av Kunnskapsløftet. Vi har derfor gitt støtte til FoU-prosjektet "Hør hva jeg kan" på Kastellet skole i Oslo. Sluttrapporten (inkl. undervisningsopplegg og eksempler på prøvemuntlig i fransk, spansk og tysk) kan nå lastes ned HER.

2. Engelsk er ikke nok! Det var resultatet fra en undersøkelse om bruk av og behov for fremmedspråk i næringslivet i 2007. Glenn Ole Hellekjær fra Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling i Oslo, som også skrev rapporten i 2007, har nå undersøkt situasjonen for engelsk og fremmedspråk i offentlig sektor. Les resultatene HER (foreløpig rapport).

3. Fremmedspråksenteret støtter et kinesiskprosjekt i Trondheim. Sverresborg ungdomsskole tilbyr fra i år kinesisk (mandarin) som fremmedspråk på 8. trinn. Elevene kommer fra flere skoler i byen. Elevene på Byåsen skole, en grunnskole i nærheten av Sverresborg ungdomsskole, får små smakebiter i kinesisk som del av undervisningen i andre fag. Les mer om prosjektet HER.

Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk
Fremmedspråksenteret publiserte før sommeren en tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk. Vi er nå i full gang med gjennomføringen av planen. Mer informasjon følger på nettsiden http://www.fremmedspraksenteret.no/tiltaksplan

I september har vi tildelt rekrutteringsmidler til i alt ni skoler og institusjoner, og i dette nyhetsbrevet har vi tre utlysninger:

1) Fremmedspråksenteret utlyser nye midler til skoler som ønsker å sette i gang rekrutteringsaksjoner høsten/vinteren 2009 for å øke rekrutteringen til fremmedspråk som programfag. Skoler kan søke om opptil kr 20 000 i støtte. Vi tar også i mot søknader fra universiteter og høgskoler som ønsker å bidra til økt rekruttering til fremmedspråk som programfag. 
Mer informasjon hos gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no eller 45295435.
Frist: 4. november.

2) Vi ønsker å kartlegge informasjons- og rådgivningsprosessen i forbindelse med valg av fremmedspråk som fellesfag og programfag i videregående opplæring. Undersøkelsen er en oppfølging av kartleggingen som vi gjennomførte for ungdomstrinnet før sommeren (LES MER). Undersøkelsen skal omfatte spørreskjemaundersøkelser og intervjuer av utvalgte grupper av elever, lærere, rådgivere og rektorer. Prosjektet har et budsjett på kr 100 000.
Interesserte kan ta kontakt med gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no
eller 45295435.
Frist: 4. november.

3) Bruk av IKT i programfag fremmedspråk (gjentatt utlysning). Vi gir faglig og økonomisk støtte til utprøving av nye metoder for pedagogisk bruk av IKT i programfag fremmedspråk på nivå II og III. Skoler kan søke om opptil kr 100 000 i støtte fordelt over to år.
Mer informasjon:
gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no eller 45295435.
Ny frist: 4. november.

Français - c'est la langue politique

 • Audun Lysbakken, ny barne- og likestillingsminister, har grunnfag fransk
 • utenriksminister Jonas Gahr Støre har studert i Frankrike og taler flytende fransk
 • også Aps gruppeleder på Stortinget, Helga Pedersen, har studert fransk (og russisk!)
 • og til slutt: Thorbjørn Jagland, Europarådets nye leder, er i ferd med å lære fransk
 • LES MER

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

NYHETER

 • Kristin Halvorsen ny kunnskapsminister
  Kristin Halvorsen er utnevnt til kunnskapsminister i Kunnskapsdepartementet. Hun tar over for Bård Vegar Solhjell, som blir SVs parlamentariske leder på Stortinget. Statsråd Tora Aasland fortsetter som forsknings- og høyere utdanningsminister.
  LES MER
 • Pressemelding fra Det europeiske språksenteret
  Multilinguals have a competitive edge!
  LES MER
 • Ny brosjyre fra NAFO: Den flerkulturelle skolen: Om opplæring for språklige minoriteteter
  LES MER
 • Ny rapport om undervisning i ungdomsskolen.
  NIFU STEP presenterte 24.09.2009 en rapport om forholdene for undervisning og læring i norsk skole. Den viser blant annet at norske lærere synes de får lite tilbakemelding på arbeidet sitt, og at det er stor variasjon i hvor mye tid lærere oppgir at de bruker på arbeidet.
  LES MER
 • Schul:Wettbewerb 2009/10
  Ein Schul:Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler an allen Gymnasien und Handelsschulen in Dänemark, Estland, Finnland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen und Schweden
  LES MER

INTERNASJONALISERING

 • Midler til elevutveksling
  Fra 2010 kan norske elever dra på utvekslingsopphold i Europa, med stipendmidler fra Europakommisjonen. Elevene får stipend for å tilbringe tre til ti måneder ved en vertsskole i Europa.
  Søknadsfrist 1. desember 2009
  LES MER

ARRANGEMENTER

 • YOU. Yrkes- og utdanningsmesse i Oslo Spektrum 17.-19. november.
  Fremmedspråksenteret deltar på stand 18. november.
  LES MER
 • Gratiskurs for lærere som mestrer italiensk
  Pestalozzi-seminaret er av interesse for alle lærere som mestrer italiensk. Tema for seminaret er: "Identità e diversità: l’immagine dell’Altro a scuola"
  Informasjon om kurset finner du HER (nederst på siden)
  Søknadsfrist 11.november 2009
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Tysk litteratur i NRKs bokprogram
  Bokprogrammet på NRK handlet 13. og 14. oktober om tysk litteratur. Programleder Hans Olav Brenner viste fram unge, tyske forfattere. Programmet kan lastes ned fra NRK sine nettsider.
 • Supplerende materiell til undervisningen - gratis!
  Vi deler ut følgende:
  Tysk - Informasjons-dvd Deutsch hat Zukunft
  Engelsk - Mary-Glasgow-Magazines
  Fransk - Mary-Glasgow-Magazines
  Språkhefte fra Europakommisjonen - Languages take you further

Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
Ta kontakt

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Eva Thue Vold 27.10.2009 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret