Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

September 2009

De nye roverne er her!
Fulbright Roving Scholars er et samarbeidsprosjekt mellom Fulbright-stiftelsen i Norge og Kunnskaps-departementet. Prosjektet ble startet i 1987 og går ut på at spesielt utvalgte lærere fra USA kommer til Norge for å holde seminarer for elever og lærere i ungdomsskolen og på videregående trinn.

Alle Roving Scholars (også kalt rovere) har høyere utdanning, vanligvis innen fagfeltene amerikansk historie eller litteratur, og mange underviser også i pedagogikk. Besøket kan inspirere og motivere i mange fag og selvfølgelig til videre språklæring. Besøket er helt gratis for skolene.

Roverne bor i Oslo, men reiser til ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet etter forespørsel fra lærere. Der holder de seminarer for både elever og lærere. Det blir brukt forskjellige pedagogiske virkemidler, som for eksempel film, musikk, ungdomslitteratur, poesi og forskjellige nyhetskilder. Mange skoler inviterer en rover hvert år, og får dermed muligheten til å møte forskjellige rovere, med variert geografisk, faglig, etnisk, politisk og religiøs tilhørighet.

Er du interessert i å få besøk av en Roving Scholar til din skole?
• Det er gratis
• Det er enkelt å organisere - bare send en e-post!
• Besøket kan tilpasses læreplanen i forskjellige fag i samarbeid med læreren
• Besøket kan tilpasses forskjellige klassetrinn og store og små grupper
• Besøket kan gjentas flere ganger i løpet av et skoleår, med stadig nye tema

Les mer om roverne og deres seminarer på Fulbright-stiftelsens nettsider:
www.fulbright.no/Fulbright_Roving_Scholars/

Årets Roving Scholar for ungdomsskolen

Wendy Jean Glenn
Wendy har lang erfaring som lærer og er nå professor i English Education ved University of Connecticut's School of Education. Hun jobber spesielt med ungdomslitteratur i undervisningssituasjonen, kombinert med pedagogisk teori for å utvikle elevers kunnskap om dagens samfunn. Som Rover kommer hun til å holde seminarer i amerikansk kultur- og samfunnsforståelse for både lærere og elever.

Wendy har noen seminarer som er særlig rettet mot lærere, og noen som er særlig rettet mot elever.

Hennes seminartema for elevene:
• Censorship in Literature, Music, and the Arts
• Identity and the (American) Teenage Experience
• The Transcendent Lens of Historical Fiction
• Conspicuous Consumption in a Capitalistic Culture
• Counter-Narratives of Diverse Youth
• Sports and the American Identity

Hennes seminartema for lærere:
• Writing with Students
• Using Young Adult Literature in Any Classroom
• Negotiating Curriculum as a Means of Enacting Critical Literacy
• Language Diversity in a Changing World

Vil du ha besøk av Wendy?
Ta kontakt! us.rover@fulbright.no 

Årets Roving Scholars for videregående 

Jeremy Jimenez
Jeremy har de siste åtte årene undervist i samfunnskunnskap på skoler i svært ulike miljøer i USA og Venezuela. I sine seminarer vil han ta opp viktige samfunnsspørsmål som immigrasjon, helsevesenet og opptak til høyere utdanning. For å engasjere unge og voksne bruker han ofte rollespill og simulasjoner, og med utgangspunkt i temaet skal situasjonen i Norge og USA sammenlignes.

Hans seminartema er:
• Franklin Roosevelt vs. Ronald Reagan: The debate over government intervention in the economy
• The Statue of Liberty vs. the Mexican border fence: The debate over immigration
• The "Washington Consensus": The debate on free trade
• M.A.D. Mutually Assured Destruction: Understanding the reasoning behind the high defense spending of the United States
• Black and white, red and blue: The debate about affirmative action
• Freedom of, and freedom from, religion: Christianity in the United States
Vil du ha besøk av Jeremy?
Ta kontakt! hs.rover@fulbright.no

Lee Ann Potter
Lee Ann har lang erfaring som lærer og er nå Director of Education and Volunteer Programs ved U.S. National Archives in Washington, D.C. I seminarene vil hun presentere elever og lærere for utvalgte førstehåndskilder, som for eksempel brev, fotografier og kart. Dokumentene skal danne utgangspunktet for aktiviteter og diskusjoner, og de vil gjøre både elever og lærer oppmerksomme på tilfanget av tilgjengelige kilder til bruk i undervisningen.

Hennes seminartema er:
• Dear Uncle Sam,
• The United States: A Nation of Immigrants
• The Constitution in Action
• Show Me the Money!
• What's in a (Middle) Name
• We the People
• More than New York, Los Angeles, and Washington, DC!
• What's New?

Vil du ha besøk av Lee Ann?
Ta kontakt! vgs.rover@fulbright.no 

Den europeiske språkdagen
26. september
Vi ønsker alle en riktig god språkdag, og gleder oss til å høre mer om alle markeringer! Se også våre nettsider for Språkdagen: www.sprakdagen.no

Goethe-instituttet deler ut gratis filmer om bruk av Den europeiske språkpermen
Goethe-instituttet har laget en opplysningsfilm om bruk av Den europeiske språkpermen til inspirasjon for skoler og lærere. Filmen viser hvordan elever ved Kastellet skole arbeider med permen. Eleven bygger opp sin egen språkperm over tid ved hjelp av arbeidsarkene i biografien og egne arbeider i språkmappen. Filmen kan nå bestilles gratis ved Fremmedspråksenteret! info@fremmedspraksenteret.no

Den europeiske språkermen 13-18 til salgs
Etter at prosjektet for innføring av Den europeiske språkpermen 13-18 er avsluttett, er det ikke lenger mulig å få tilsendt permen gratis. Den kan imidlertid kjøpes fra Fremmedspråksenteret ved berit.h.bla@fremmedspraksenteret.no. Permen kan fortsatt lastes gratis ned fra Fremmedspråksenterets nettside for språkpermen: www.fremmedspraksenteret.no/elp

Norsk, morsmål, eller begge deler?
Ny masteroppgave om holdninger til en tospråklig oppvekst hos minoritetsspråklige barn med patologiske språkavvik. Hovedformålet med oppgaven av Susanne Imperatori var å belyse hva slags kunnskaper og holdninger pedagoger i forskjellige yrkesgrupper har til en tospråklig oppvekst hos minoritetsspråklige barn med patologiske språkavvik.
LES MER 

GuideGecko Writing Contest
International writing contest for travel, lifestyle and entertainment guides. We invite all bloggers, budding writers and established authors with a passion for travel, lifestyle or entertainment to participate in the GuideGecko Writing Contest. The winners will get their titles published and showcased at the world's largest book fair in Frankfurt, Germany in October, 2009.
http://www.guidegecko.com/writing-contest

Smakens uke: Elevkonkurrane
Nå har du og elevene dine på 6. og 7. klassetrinn mulighet til å delta i et prosjekt i anledning Smakens Uke - i den hensikt å la elevene bli oppmerksomme på hvordan forskjellige matvarer smaker og gi dem ulike smaksopplevelser. Det franske kultursenteret, i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet, inviterer dere til å være med i en konkurranse om den beste kakeoppskriften.
Innleveringsfrist: 21. oktober 2009
LES MER

Dagsseminar om vurdering for læring i Kunnskapsløftet - alle presentasjoner er nå publisert på nett.
Dagsseminaret rettet seg mot ansatte i lærerutdanningen, og tok for seg elev- og lærlingvurdering i fagene norsk, engelsk og fremmedspråk. Fem nasjonale sentre har gått sammen om å tilby dette seminaret: Fremmedspråksenteret, Lesesenteret, NAFO, Nynorsksenteret og Skrivesenteret.
LES MER 

Talent in the face of deficit -
presentasjoner er nå publisert på nett
Workshopen tok for seg det velkjente sammenfallet mellom spesielle talent og funksjonshemninger, for eksempel autisme og dysleksi, som i følge enkelte teorier kan forklares som kompensasjon for funksjonsforstyrrelser i hjernen.
LES MER 
Konferansen fikk også oppmerksomhet i media, les "In the press" på konferansesiden:
LES MER

Bestill en tysk reiselektor!
Tilbyr din skole programfag tysk, men sliter dere med rekrutteringen?  Fremmedspråksenteret og Goethe-Institut hjelper! Vår reiselektor Gertrud Gilli besøker denne høst skoler på Østlandet og i Stavanger-området for å gi informasjon om tyskfagets mange fordeler. Gertrud er en ung og dynamisk person som til daglig jobber som tolk/oversetter i tysk, fransk, italiensk og engelsk. Hun er flerspråkligheten i egen person, og forteller gjerne om fordelene ved det å kunne flere språk. Informasjonsmøtene foregår på tysk og norsk, varer 45 minutter og kan utmerket bakes inn i de vanlige tysktimene eller i spesielle infomøter.
Ta kontakt med ingeborg.woerheide@oslo.goethe.org før fredag 9. oktober. Besøket er gratis. Vi følger først-til-mølla-prinsippet.

Marnardal: mer barne- og ungdomslitteratur i engelsk
Marnar ungdomsskole har de siste to skoleårene jobbet intensivt med å øke bruk av barne- og ungdomslitteratur i engelsktimene. Les mer i prosjektets sluttrapport.
LAST NED

Centrum för Österrikestudier Skövde (ÖC)
"Centrum för Österrikestudier" i Skövde (Sverige) arbeider med etter- og videreutdanning av tysklærere og med kulturutveksling mellem Østerrike, Skandinvia og Baltikum. Senteret tilbyr kurs både i Østerrike og Skandinavia (delvis i samarbeid med utdanningsdepartementet i Wien (BMUKK), jf. bl.a. de såkalte "Österreichtage" som siste ble holdt i Trondheim), skolekonkurranser og -prosjekt. Dessuten utgir det tidsskriftet AUS:blicke og utvikler undervisningsmaterial til bruk i skolen. Senteret arrangerer også konserter, utstillinger, filmvisninger og forfatterbesøk. Dessuten tilbyr senteret det østerrikske språkdiplomet (ÖSD).
Kontakt: Centrum för Österrikestudier, www.his.se/osterrike
Tel. +46-500-49 76 80
eller +46-500-49 76 81
E-post: wolfgang.malik@skovde.se
gerd.hollenstein@skovde.se

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

NYHETER

 • Flere vil lære latin
  LES MER
 • Utdanning lønner seg
  Resultatene fra Education at a Glance 2009 viser at utdanning ikke bare er viktig for økonomi og arbeidsliv, men også gir positive effekter på helse og politisk interesse, sier statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland.
  LES MER
 • Oppdatert liste av offisielle ordbøker og ordlister
  Nå er bl.a. "кофе" blitt nøytrum, "йOгурт" uttales som "йогУрт", og "договOр" som "дОговор".
  LES MER
 • Freunde weltweit
  Schüler aus der ganzen Welt spielen mit bei 1, 2 oder 3.
  LES MER 
 • Tourisme scolaire et étudiant en France : une nouvelle brochure !
  LES MER
 • Concours pour les professeurs de français du monde entier
  LES MER

INTERNASJONALISERING

 • Fulbright-stipend for norske studenter til USA
  Fulbright-stipendiene er tilgjengelige for studenter som skal gjennomføre en hel, eller deler av, en Master- eller PhD-grad i USA. Alle fagfelt. Søknadsfristen for det akademiske året 2010-11 er 1. oktober 2009.
  LES MER  
  Se også artikkelen Søk om superstipend til USA nå    
 • Fasten seatbelts to the world
  Et EU-støttet prosjekt og dets nettside informerer på syv EU-språk om "dos" og "don'ts" i hele 21 land!
  LES MER

ARRANGEMENTER

 • Hamar: Gratis etterutdanningskurs for lærere i fremmedspråk
  LES MER
 • Felles språklærerdag ved Universitetsbiblioteket i Oslo
  21. november 2009, kl 9.00-17.00
  LES MER
 • Etterutdanningskurs for fransklærere 23-24 november 2009
  Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo ønsker lærere i videregående skole og ungdomsskolen velkommen til etterutdanningskurs i fransk.
  LES MER 
 • Det franske kultursenter i Oslo, med støtte fra Utdanningsdirektoratet, har gleden av å invitere til kurs for fransklærere, 12. og 13. oktober 2009
  "Bildenes pedagogi eller illustrasjoner brukt som pedagogisk hjelpemiddel"
  LES MER
 • Seminar om fransk-norsk samarbeid
  Franske universiteter ønsker å styrke samarbeidet med nordiske universiteter og høgskoler. Campus France, SIUs franske søsterorganisasjon, arrangerer derfor en besøksrunde i de nordiske land 16.-20.11.09. 20 franske utdanningsinstitusjoner har så langt meldt seg på reisen, og delegasjonen kommer til Oslo 17. november.
  Campus France og Frankrikes ambassade i Norge, i samarbeid med Universitetet i Oslo og SIU, inviterer til et seminar om fransk-norsk utdanningssamarbeid i Oslo 17. november, 2009.
  Påmeldingsfrist er 30. september, 2009.
  LES MER 
 • Ledige plasser ved arbeidsseminar i Graz
  10.-11. desember 2009
  Søknadsfrist 5. oktober 2009.
  LES MER
  15.-16. desember 2009
  Søknadsfrist 5. oktober 2009
  LES MER
 • Spanskaften ved Universitetet i Agder 5. oktober
  LES MER
 • Kodifisering av moderne russisk språk: resultater og problemstillinger
  14.- 17.oktober Sankt-Petersburg
  LES MER 
 • XI Seminario di Aggiornamento for lærere i italiensk i Norge
  Fredag og lørdag 16.-17. oktober, IIC Oslo
  Påmelding innen 9. oktober
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Deutsch lehren: Werbung für Deutsch als Fremdsprache
  Lesen Sie "Testimonials" von Deutschlernern, informieren Sie sich über
  Werbekampagnen für Deutsch als Fremdsprache, lernen Sie Ausstellungen des
  Goethe-Instituts zur deutschen Sprache kennen.
  LES MER
 • MINIMUS - the mouse that made latin cool
  LES MER
 • Pratiquez votre francais avec le cinéma francais
  LES MER 

Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
 Ta kontakt

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Eva Thue Vold 28.10.2009 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret