Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

April 2010

Den europeiske språkprisen 2010
Den europeiske språkprisen European Language Label deles hvert år ut til nyskapende prosjekter som har bidratt til å fremme læring av fremmedspråk. Skoler, institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner som driver med opplæring i fremmedspråk, både innen formelle og uformelle læringsarenaer, kan søke. I 2010 er følgende områder prioritert:
- Språklæring i lokalsamfunnet
- Språkferdigheter som kvalifiserer til arbeidslivet
- Tidlig fremmedspråklæring
- Innovasjon og kreativitet i fremmedspråklæring

Søknadsfristen er 15. september 2010.
LES MER


Etterutdanningskurs for tysklærere i Berlin
Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen utlyser 15 stipendier til etterutdanningskurs for tysklærere. Kurset finner sted i Berlin 3. - 16. oktober 2010. Søknadsfrist 30. april.
Informasjon på tysk: LES MER.
Informasjon på norsk: LES MER

EU-Stipendien für Fortbildungen 2010
Das Institut für deutsche Sprache und Kultur bietet im Rahmen des Comenius-Grundtvig-Programms der Europäischen Union Fortbildungen für DeutschlehrerInnen an. Diese Kurse werden von der Europäischen Union gefördert. Interessenten können sich um ein Stipendium bemühen.
LES MER


Forskningsrådets ordninger for forskningsmobolitet
Vitenskapelig ansatte inviteres til å søke støtte til kortvarige opphold i Tyskland og Frankrike for å starte opp og utvikle felles forskerprosjekter.
Auroraprogrammet - forskerutveksling mellom Norge og Frankrike
LES MER
DAADppp-programmet: forskerutveksling mellom Norge og Tyskland
LES MER


NSI Lydproduksjon
Lyttetekster - Muntlig eksamen 2010.
Lyttetekster brukt tidligere år. Alle nivå.
Lyttetekster på laveste nivå for Ungdomstrinnet - øvings CD. 
LES MER


Informasjonstilstelning "Frühes Deutsch"
26. april ved Goethe-Instituttet presenteres bøker som egner seg for fremmedspråk-undervisning på barneskolen. Alle lærere som underviser/ kommer til å undervise tysk før 8. trinn eller ønsker å få informasjon om undervisningsmateriell for denne målgruppen er invitert .
LES MER

Utvidet analyse elevtall ungdomsskole
Tidligere i år har vi utarbeidet et notat om valg av fremmedspråk i ungdomsskolen, basert på statistikk fra GSI. Vi har nå publisert en utvidet analyse av tallmaterialet, hvor vi bl.a. går nærmere inn på regionale forskjeller i valg av språkfag. Vi har også sett på elevenes valg av fag på de skolene som er med i utprøvingen av det nye arbeidslivsfaget.
LES MER


Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010
Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag etter innføringen av Kunnskapsløftet. Noen funn som angår områder med språk: - En positiv tendens er at stadig flere elever velger å gå i gang med nivå 2 i fremmedspråk når de begynner i videregående opplæring (endring i forskrift). - Spansk, tysk og fransk dominerer blant felles- og programfagene i fremmedspråk. Dernest kommer italiensk, russisk, mandarin og nordsamisk. - Kun et fåtall elever velger fremmedspråk som programfag. - Omtrent 75 % av elevene fortsetter med engelsk som programfag på Vg2 og Vg3. - Antall elever som velger latin som programfag er lavt, men har steget litt i 2010. - Skoleåret 2009-2010 har 502 elever startet på Reiseliv og språk 1 mens det nye faget Reiseliv og språk 2 har nærmere 200 elever.
LES MER


Rekrutteringsmidler for fremmedspråk
(gjentatt utlysning)
Fremmedspråksenteret lyser ut midler til videregående skoler som ønsker å informere om valgmulighetene innen fremmedspråk (fellesfag og programfag) til elever som begynner på vg1 etter sommeren. Skoler kan søke om opptil kr. 10.000. Send en kort søknad med begrunnelse, tidsplan og budsjett til gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no
Forlenget frist: 30. april 2010 


Lærere på studietur til USA

deltakere får deltakerbevisGjennom et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i South-Carolina, Den amerikanske ambassaden i Norge og Fremmedspråksenteret fikk ti lærere, som alle for tiden studerer engelsk, anledning til å delta på en ti dagers studietur til USA der sørstatskulturen sto i fokus. Forelesninger på universitetet, skolebesøk på flere skoler og turer til Charleston og Savannah, ga et godt innblikk i historie, litteratur, matkultur og utdanningsforhold. Elever  fra Berlevåg i nord, Voss i vest og Elverum i øst kan nyte godt av den kunnskapen disse lærerne fikk med seg. På bildet ses deltakerne sammen med tidligere Roving Scholar i Norge, Jennifer Lee Wilson, som har stått for opplegget av studieturen.

Faglig oppdatering?
Er du interessert i lære mer om utdanningssystemene i andre europeiske land? Ønsker du å styrke din kompetanse i fremmedspråk? Fristen for å søke om etterutdanningsstipend er 30. april.
LES MER 

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

NYHETER

 • Høring om forslag til justerte læreplaner i videregående opplæring
  - læreplaner i fellesfagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. Høringsfrist er 18. mai 2010.
  LES MER 

ARRANGEMENTER

 • Tysk-norsk ungdomsforum i Oslo!
  Det 4. tysk-norske ungdomsforum finner sted i Oslo fra 7. til 10. oktober 2010. Søknadsfasen for ungdommer mellom 16 og 20 år starter mot slutten av april. Mer informasjon om arrangementet og årets tema finner dere snart på www.tnuf.org. Lærere og elever som er interesserte kan gjerne ta kontakt via info@tnuf.org for å få tilsendt informajonsmateriale direkte.
 • XXI Congreso internacional de ASELE i Salamanca 29. september - 2. oktober
  ASELE (Asosiación para la enseñanza del español como lengua extranjera) holder sin 21. internasjonale kongress om spansk som andre fremmedspråk ved Universitetet i Salamanca 29. - 2. okt. 2010. Tema for kongressen er Del texto a la lengua: la aplicación de los textos a la enseñanza-aprendizaje de español L2-LE.
  LES MER
 • Internasjonal konferanse for spansklærere i Salamanca 30. juni - 2. juli 2010
 • Comunidad ELE arrangerer internasjonal konferanse i Salamanca, Spania, innen temaet Spansk som andrespråk: grammatikk, metoder, IKT og kompetanseheving for spansklærere. Konferansen er et resultat av samarbeid mellom Universitetet i Salamanca, FIAPE, Instituto Cervantes, Real Academia Española og Junta de Castilla y León med flere.
  LES MER

INTERNASJONALISERING 

 • Ekstra plasser til ungdomsutveksling til USA
  Det har åpnet seg mulighet for å sende noen utvekslingselever ekstra til USA skoleåret 2010/11. Muligheten til å oppleve USA på denne spesielle måten får du aldri igjen. Ring oss på 22 69 81 80, eller søk med en gang på www.yfu.no.
  Søknadsfrist snarest!
 • Language Gazette - Spring 2010
  The European Centre for Modern Languages (ECML) of the Council of Europe is pleased to announce that the Spring 2010 issue of the European Language Gazette is now online. This issue contains news from the ECML, the Language Policy Division and other relevant sectors of the Council of Europe covering the period October 2009 - March 2010.

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Ny bok for interesserte i antikkens språk: Jo visst kan du gresk og latin
  gresk_latin_bokI denne boken tar forfatteren Vibeke Roggen for seg en lang rekke ord av gresk og latinsk opprinnelse som er blitt vanlige i det norske språk. Hun viser hvordan greske og latinske ord og begreper har blitt brukt gjennom tidene. Boken gir oss et innblikk i hvordan gresk og latin har fått så stor utbredelse og betydning helt fram til våre dager. Boken er utgitt på Pax forlag.

 • Matordbok - når du skal lage menyer på flere språk!
  Her kan du søke etter ord for matingredienser, matprodukter og andre matrelaterte ord på mange ulike språk.
  For å oversette et ord - velg språket på ordet som skal oversettes og skriv inn valgt ord. Klikk på søk for å oversette.
  LES MER
 • LibriVox - nettsted for gratis lydbøker
  "Målet vårt er å gjøre alle bøker der opphavsretten er opphevet, tilgjengelig som gratis lydbøker." Besøk nettstedet og se om du finner din favorittbok. God søkefunksjon, bøker på mange språk!
  LES MER

Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
Ta kontakt

 
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Eva Thue Vold 22.04.2010 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret