Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

August 2010

Velkommen til nytt skoleår!
Fremmedspråksenteret fortsetter med sine månedlige nyhetsbrev.
Rekrutter kollegaer og språkinteresserte!
Vi tar gjerne imot tips om nyheter!

Den europeiske språkdagen
Husk Den europeiske språkdagen i planleggingen av det nye skoleåret! I år som tidligere premierer vi det beste bidraget som blir innsendt. Les om Språkdagen HER 


Kartlegging av lokalt gitt muntlig eksamen
Med bakgrunn i henvendelser om at lokalt gitt muntlig eksamen blir praktisert ulikt rundt om i landet, vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre en kartlegging i noen kommuner våren 2011.
LES MER 

Frivillig kartleggingsprøve i engelsk for 3. trinn
Prøven skal kartlegge i hvilken grad elever på 3. trinn har nådd læreplanmålene for lesing/lytting i engelsk for 2. trinn. Gjennomføring: desember, januar eller februar. Bestillingsfrist: 28. januar 2011
LES MER  

Frivillig kartleggingsprøve i engelsk for elever på Vg1
Prøven er et nyttig verktøy for å iverksette tiltak for elever som trenger ekstra oppfølging. Gjennomføring: 30. august-17. september 2010 Bestillingsfrist: 27. august 2010
LES MER

Veiledninger til læreplaner - engelsk og fremmedspråk
Utdanningsdirektoratet har i løpet av sommeren publisert veiledninger til blant annet læreplan i engelsk og læreplan i fremmedspråk. Veiledningene gir eksempler på valg av innhold, arbeidsmåter og vurdering.
LES MER 

Ny og justert læreplan i engelsk
LES MER


Fulbright Roving Scholars
Roving Scolars for 2010/11 er på plass i Norge. De reiser landet rundt og gir undervisning i klasser eller holder kurs/workshop for lærere. Legg et besøk fra en Roving Scholar inn i planene dine! Tilbudet er helt gratis for skolene. 
LES MER

Forsøk med Fremmedspråk på barnetrinnet
Fra høsten 2010 vil Utdanningsdirektoratet, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, sette i gang et toårig forsøk med fremmedspråk som felles fag på 6. og 7. årstrinn. Omkring 80 skoler er med i forsøket. Hensikten med forsøket er å høste bredere erfaring med innhold i fremmedspråkopplæring på disse trinnene og gi grunnlag for vurdering ved en eventuell framtidig timetallsutvidelse.
LES MER

"Den skal tidlig krøkes..."
Oppstartskonferanse for forsøket "Fremmedspråk som felles fag på 6. -7. årstrinn 2010-2012" finner sted i Oslo 10. september 2010. Invitasjon er sendt ut til skolene som deltar i forsøket.
LES MER

Kortfattet sammendrag av forskning om fremmedspråkopplæring på barnetrinnet
I forbindelse med forsøket med fremmedspråk på 6. og 7. årstrinn 2010-2012 har Fremmedspråksenteret sammenfattet teorigrunnlaget for fremmedspråkopplæring på barnetrinnet
LES MER


Unge Werthers lidingar
Det Norske Teatret held fram med tysk-satsinga. Denne hausten set vi opp Unge Werthers lidingar av Goethe. Skoleelevar får mulegheit til å møte skodespelarane som har hovudrollene før og etter framsyning. Passar særleg for tyskfaget på vidaregåande skole.
LES MER 


Den europeiske språkprisen 2010
Vi minner om frist for søknad til Den europeiske språkprisen European Language Label. Prisen deles hvert år ut til nyskapende prosjekter som har bidratt til å fremme læring av fremmedspråk.
Søknadsfristen er 15. september 2010.
LES MER


Planlegger du et leseprosjekt i klassen din? Vi minner om Fremmedspråksenterets veiledning i lesing i engelsk med tips om passende bøker og forlslag til undervisningsopplegg
LES MER

Vær også oppmerksom på ressursen LibriVox! Gratis lydbøker på mange språk.
LES MER

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

NYHETER

 • Foreløpige eksamenskarakterer 2009-2010
  Utdanningsdirektoratet har publisert en foreløpig karakterstatistikk for skriftlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring i Skoleporten.
  LES MER
 • Filmoppdrag - gjentatt utlysning
  I samband med programfagdagen 2010 (25. oktober) ynskjer Framandspråksenteret å få produsert to til tre korte filmsnuttar (under eit minutt kvar) med temaet: Lær språk - det lønner seg!
  Filmen vil bli brukt i rekrutteringsarbeid for programfag framandspråk på vidaregåande skule. Vi oppmodar m.a. elevverksemder innan media og kommunikasjon til å sende oss anbod med ei kort skildring av innhald (idé), budsjett og tidsplan.
  Filmen må vere ferdig innan 15. okt. 2010, og budsjettramma er maks kr. 50 000, inkl. moms. Anbod må sendast Framandspråksenteret v/Gerard Doetjes innan fredag 27. aug. For meir informasjon, kontakt gerard.doetjes@fremmedspråksenteret.no.

ARRANGEMENTER

 • Russisklærerseminar 1.-2. september 2010
  Fremmedspråksenteret inviterer til seminar for russisklærere onsdag 1.september - torsdag 2. september på Rica Holberg Hotel i Oslo. Påmelding nå!
  LES MER
 • Seminar om engelsk og fremmedspråk i arbeidslivet
  Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen og Høgskolen i Østfold arrangerer i anledning Den europeiske språkdagen et dagsseminar om engelsk og fremmedspråk i jobbsammenheng. Seminaret er åpent for alle - velkommen!
  Sted: HiØ, Remmen, Halden
  Dato: 27. september kl 10-16 inkl. lunsj
  Påmelding sendes: gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no eller tlf. 69215836.
  Mer informasjon finner du HER
 • Kurs for fransklærere i september
  Det franske kultursenter i Oslo arrangerer med støtte fra Utdanningsdirektoratet et kurs for fransklærere med temaene "Un panorama de la France aujourd'hui" og "La civilication française en classe de français".
  Kurset finner sted
  - i Oslo mandag 13. september kl. 9 - 16 på Det franske kultursenter
  - i Trondheim tirsdag 14. september kl. 10 - 15 på Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet.
  - i Tromsø torsdag 16. september kl. 10 - 15 på Kongsbakken gymnasium (à confirmer) 
  LES MER 
 • Norwegische Deutschlehrertage 2010
  27. - 30. Oktober 2010 in Tromsø
  Tagungsort: Universität Tromsø, Breivika
  LES MER
 • Alumni-møte for tidligere tyskstipendiater 12. og 13. november 2010
  LES MER

INTERNASJONALISERING 

 • Østerrike søker partnerskole for lærerutveksling
  Utdanningsdepartementet i Wien søker partnerskole i Norge hvor to østerrikske lærere hospiterer i to uker. Til gjengjeld tilbyr de to uker hospitering for to norske tysklærere i Østerrike. Utvekslingen skal skje i vårsemesteret 2011, og den finansieres gjennom Comenius med søknadsfrist 15.9.Interesserte skoler/lærere bes ta kontakt med Steinar Nybøle (steinar.nybole@fremmedspraksenteret.no) før den 25.8.2010
 • ECML - 15 års jubileum
  Det europeiske språksenteret i Graz har eksistert i 15 år, og feiret dette i juli. Senteret fremmer læring og undervisning av fremmedspråk i Europa blant annet ved å medvirke til utveksling av informasjon samt til forskning og utvikling innenfor læring og undervisning av fremmedspråk.
  LES MER
  Norske lærere kan også ta del i dette ved å være med på workshops i regi av ECML.
  LES MER
  Les også rapport fra en ECML-workshop om vurdering
  Ann Elisabeth Laksfoss Hansen fra Universitetet i Stavanger har deltatt i ECML-workshopen "Guidelines for university language testing" 26.-28. mai i år i Graz, Österrike. Rapporten kan lastes ned HER 

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • chillola.com - en språkportal for barn
  Nettsiden tilbyr en tematisk presentasjon av ordforråd med lyd og bilde og tilhørende arbeidsark - og det på fem forskjellige språk (engelsk, fransk, italiensk, spansk og tysk)!
  LES MER
 • A Free Online Talking Dictionary of English Pronunciation
  Få ordene opplest på engelsk. Samtidig tilbys oversettelse av ordene til en lang rekke språk.
  LES MER

 • Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
  Ta kontakt
 
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 20.08.2010 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret