Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Desember

Desemberbrevet

Vi ønsker alle mottakere av nyhetsbrevet en riktig god jul og et godt nytt år!

Rekrutteringsmidler programfag fremmedspråk
Vi har tildelt midler for rekruttering til programfag innen fremmedspråk til følgende skoler:
Asker vgs., Brønnøysund vgs., Dønski vgs., Bærum, Fyrstikkalléen skole, Oslo, Fjellregionen, Tynset, Greveskogen vgs., Tønsberg, Greåker vgs., Sarpsborg, Hetland vgs., Stavanger, Kirkeparken vgs., Moss, Kongsbakken vgs., Tromsø, Kongsberg vgs., Kvaløya vgs., Tromsø, Levanger vgs., Narvik vgs., Orkdal vgs., Sandefjord vgs., Sola vgs., St. Hallvard vgs., Stavanger, St. Olav vgs., Stavanger, St. Svithun vgs., Stavanger, Ulstein vgs., Volda vgs./Fagerlia vgs.


Programfagpris 2010
Programfagjuryen har kåret tre vinnere: Førsteprisen på kr 50000 går til Kongsbakken vgs. i Tromsø, mens Sandefjord vgs. og Stavanger katedralskole deler andreplassen og får kr 25000 hver. Alle tre skolene har utmerket seg med en omfattende satsing på programfag innen fremmedspråk. Les tildelingsbrevet HER.


Nyheter fra CLIL-prosjektet

Vi har knyttet et nytt FoU-prosjekt til vår CLIL-satsing på vgs.: Therese Hopfenbeck og Glenn Ole Hellekjær undersøker effekten av CLIL på elevenes leseferdigheter. Fremmedspråksenteret har også tildelt kr 60 000 til Fyrstikkalléen skole for utvikling av undervisningsopplegg i forbindelse med CLIL.

Seminar om CLIL i yrkesfaglige utdanningsprogram
Mandag 7. mars arrangerer Fremmedspråksenteret et dagsseminar om bilingval undervisning (engelsk) i yrkesfaglige utdanningsprogram. Seminaret finner sted på Nannestad vgs., som selv har gode erfaringer med praktisk engelskopplæring bl.a. på skolekjøkkenet. Mer informasjon om program og påmelding kommer i nyhetsbrevet i januar. Hold av datoen!


http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=404 CC 


Etterutdanningskurs i Østerrike for tysklærere med stipendmuligheter i 2011,
LES MER


Studier i Frankrike - språk, ingeniør eller økonomi
SIU_logo- Vi er helt avhengige av at de vi ansetter kan språk og forstår hva det vil si å samarbeide med og i andre kulturer, og hadde gjerne sett at flere norske studenter reiste ut, sier Tone Rognstad, HR-direktør i Statoil til Dagens Næringsliv.
Temakvelder om studiemuligheter i Frankrike blir arrangert i Stavanger, Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen i januar og februar. Hovedvekten blir på ingeniør- og økonomistudiene som er tilrettelagt for norske studenter (trenger ikke kunne fransk før studiestart), men også andre spennende studietilbud i Frankrike.
LES MER 


Ledige workshops ved ECML
Workshop 2/2011 - ny søknadsfrist!
Vi søker en lærerutdanner eller læreplanutvikler som ønsker å delta i workshopen "CARAP - a framework of reference for pluralistic approaches".
Dato: 23.-25. februar 2011
Søknadsfrist: 6 januar 2011
Informasjon om Finansiering, Workshopen, Prosjektbeskrivelse 

Workshop 3/2011
"Developing online teaching skills (DOTS)"
Vi søker en lærer eller lærerutdanner med interesse i IKT som ønsker å delta i workshopen "Developing online teaching skills" i Graz, Østerrike.  Workshopen blir arrangert av prosjektet DOTS, som har som mål å utvikle nye metoder for å lære og undervise språk samt å forbedre online språkopplæring.
Dato: 10.-11. mars 2011
Søknadsfrist: 10. januar 2011
Informasjon om Finansiering, Workshopen, Prosjektbeskrivelse
Søknadsskjema fylles ut på ett av arbeidsspråkene (engelsk og tysk) og sendes til info@fremmedspraksenteret.no 


Samarbeid om fagtilbud innen fremmedspråk på vgs.
Vi har publisert et notat som sammenfatter flere samarbeidsmodeller mht. fagtilbud innen fremmedspråk på vgs. Notatet tar utgangspunkt i presentasjonene som ble holdt på programfagdagen 2010. Last ned notatet HER.

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

INTERNASJONALISERING 

 • Comenius etterutdanning
  Jobber du i barnehage, grunnskole, videregående opplæring eller innen lærerutdanning? Comenius etterutdanning gir deg muligheten til å delta på kurs, konferanser og hospiteringsopphold i Europa.
  LES MER
 • European Centre of Modern Languages (ECML) - nytt program: 2012-2015
  ECML har publisert det nye langsiktige programmet for perioden 2012-2015: Learning through languages. Promoting inclusive, plurilingual and intercultural education. Mer informasjon om programmet kan en få hos FoU-koordinator Gerard Doetjes, tlf. 45295435. Programmet kan lastes ned HER.

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Nyheter for barn på tysk
  Tagesschau.de 
  LES MER 
 • BBC Channel 4 Education:
  Battlefront
  Battlefront er en online/on-telly Channel 4 prosjekt "starring a crew of 14-21-year-olds with big ideas, big hearts and big ambitions". Diskusjonstemaer for engelskfaget?
  LES MER 
  The Curfew Game
  Et dataspill for ungdom. Året er 2027 - en autoritær stat...
  LES MER

  Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
  Ta kontakt
 
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 20.12.2010 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret