Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Februar 2010

Nytt materiell til motivasjon i russiskundervisning
I 2009 har Fremmedspråksenteret igjen hatt russisk ekstra i fokus. Vi har bidratt i arbeidet med å utvikle plakater og brosjyrer, samt redigert vår utgave av Fokus på språk: Russisk i verden. Vi håper at disse kan brukes til å engasjere og motivere flere elever til å lære russisk språk.

Russisk i verden, plakaten og brosjyrer Lær deg russisk kan bestilles gratis fra oss. En av filmene i ressurspakken i praksis: fremmedspråk og engelsk i grunnopplæringen viser et leseopplegg med en førlesingsaktivitet og en aktivitet for underveis i lesingen. Teksten elevene skal gi seg i kast med er en autentisk russisk tekst av Lev N. Tolstoj, Tsaren og skjorta:
LES MER

Mini visuell ordbok norsk - russisk
Kunnskapsforlaget, 2009. 
Boken er tematisk oppbygd, med 20 000 oppslagsord, 600 emner og 3600 illustrasjoner. Hver illustrasjon er beskrevet i detalj. Ordboken har register på begge språk.
LES MER 

29.januar var det 150 år siden Anton Tsjekhov var født.
Les mer HER. Ulike kulturarrangementer i forbindelse med Tsjekhovs jubileum vil holdes ikke bare i Russland, men over hele verden. Mer om dette kan du lese HER.

Russisklærerseminar 21.-22.april 2010
Fremmedspråksenteret inviterer til seminar for russisklærere onsdag 21. april - torsdag 22. april på Litteraturhuset i Oslo. Seminaret organiseres som en del av russisk uke på Litteraturhuset, som arrangeres av Petrusjka i perioden 19.-24. april.
LES MER


Nye publikasjoner i serien Fokus på språk
Vi har utvidet vår serie Fokus på språk med to nye publikasjoner:
20. Kinesisk i verden (NY)
21. Spansk i verden (revidert utgave)
22. Arabisk i verden (NY)

Velg fremmedspråk som programfag!

Valg av fremmedspråk på Vg2 og Vg3: gratis materiell
Fremmedspråksenteret gir ut en rekke brosjyrer om fagvalg (til elever eller rådgivere), informasjonshefter om forskjellige språk (engelsk, fransk, spansk, russisk, tysk) og annet informasjonsmateriell (plakater, løpesedler, postkort, osv.). Materiell kan bestilles gratis hos Tina Buckholm (info@fremmedspraksenteret.no, tlf. 69215830).

Powerpoint-presentasjoner om valg av fremmedspråk på vgs.
Fremmedspråksenteret har utarbeidet to power-point-presentasjoner om valg av fremmedspråk som fellesfag og som programfag. Presentasjonene kan lastes ned og brukes av lærere og rådgivere i videregående skole i forbindelse med informasjon om språkvalg. Presentasjonene må tilpasses den enkelte skoles tilbud.
Fellesfag
Programfag

Tilleggspoeng for valg av programfag
Elever som velger programfag innen fremmedspråk til neste skoleår, får tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning året etter. Antall poeng er avhengig av nivået eleven velger: Nivå I og II gir 0,5 tilleggspoeng, nivå III gir 1,0 poeng.


Samisk
Vil skolen din ha besøk? Samiske veivisere reiser og informerer ungdommer i skoler og andre arenaer i Norge om samer og samiske forhold.
LES MER 

Samisk språk- og kompetansesenter Aajege på Røros har lagt ut tre sørsamiske språkspill til gratis nedlasting. De nyutviklede læremidlene er temabasert, og har en klar målsetning om å stimulere til øke muntlig aktivitet gjennom lek og spill. 
LES MER.

Kvensk
Lær kvensk med www.yr.no! Tirsdag 9. februar kom yr.no i kvensk språkdrakt i tillegg til nynorsk, bokmål og engelsk. 
LES MER.
Prisutdeling til Fredheim og Moen skoler
Leder av Fremmedspråksenteret, Steinar Nybøle, delte 4. februar ut prisen for årets beste språkdagmarkering til Fredheim og Moen skoler i Gran kommune. I anledning prisutdelingen ble et knippe elevaktiviteteter fra de to skolenes program 25. september i høst presentert for inviterte gjester.
LES MER

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK


INTERNASJONALISERING

 • Dra på utveksling til Latin-Amerika
  AFS satser på spansktalende landområder og har ledige plasser for utveksling til Mexico, Panama, Venezuela og Paraguay
  LES MER
 • Nordplus Rammeprogram - Utlysning 2010
  Utlysningen av mobilitets- og prosjektmidler for Nordplus Rammeprogram og Nordplus Nordiske språk og kultur er nå tilgjengelig på www.nordplusonline.org. Søknadsfristen er 1. mars. Det totale budsjettet for Nordplus er ca 8 mill Euro. Alt du trenger å vite om søknadsprosessen finner du her: www.nordplusonline.org
 • 5 år med online skolepartnerskap
  I disse dager feirer eTwinning-initiativet 5-års jubileum. Dette initiativet har som mål å skape online nettverk mellom lærere og skoler over hele Europa. Over 85 000 lærere fra 32 land deltar i internasjonale skoleaktiviteter som omfatter mer enn
  50 000 skoler. Norske skoler er også med på prosjektet. 5. februar ble årets eTwinning-priser for fremragende samarbeid delt ut, hvor Odda barneskole var blant vinnerne.
  LES MER

ARRANGEMENTER

 • Internasjonal sommerskole i latin og gresk
  28. juni - 19. aug 2010, University College Cork, Irland
  LES MER 
 • Sommeruniversitet for fransklærere
  Det franske kultursenter og Utdanningsdirektoratet arrangerer hvert år Sommeruniversitet for fransklærere. I år holdes Sommeruniversitetet fra 22. til 25. juni 2010 på Hotel Norge i Kristiansand. Mer informasjon kommer snart på www.france.no ( for fransklærere / etterutdannings / kurs i Norge)
 • Kurs for fransklærere - 1. mars 2010
  Det franske kultursenter i Oslo har gleden av å invitere til kurs for fransklærere mandag 1.mars 2010 kl. 9 - 16 på Oslo Handelsgymnasium, Parkveien 65, Oslo. Tema: "Mettre en place un scenario pedagogique dans sa classe de français"
  LES MER
 • Etterutdanningskurs i Frankrike
  1. juli - 17. juli 2010, CILFA , Annecy
  27. juli - 7. augut 2010, Cannes
  LES MER
 • Pedagogiske fagdager for spansklærere i Danmark, Norge og Sverige, 26. og 27. mars i Karlstad
  Universitetet i Karlstad arrangerer pedagogiske fagdager for spansklærere i samarbeid med Den spanske ambassade i Sverige og Danmark, Det spanske kultur- og kunnskapsdepartement og CLIC (Centro de Lenguas e Intercambio cultural).
  Program 
  Påmelding 
 • IIIer Congreso Nacional de ANPE-Norge
  Den norske spansklærerforeningen - Asociación Noruega de Profesores de Español.
  "Aprender español en Noruega: Por qué y para qué".
  Tromsø 22, 23 y 24 de septiembre 2010. Universidad de Tromsø.
  Påmelding
 • Foredrag om Uruguay 11. mars
  Spanskforum på Sørlandet inviterer til foredrag om Uruguay 11. mars
 • Kurs om lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen
  Fylkesmennen i Oppland og Hedmark inviterer til kurs om lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen.
  LES MER
 • Møt kolleger fra hele Europa på ECML i Graz
  European Centre for Modern Languages i Graz (Østerrike) arrangerer en workshop om vurdering av studenters språkferdigheter (26.-28. mai 2010) samt en wokshop om bilingval undervisning/CLIL (9.-11. juni 2010). Hvert medlemsland sender en deltaker til hver workshop. Mer informasjon om workshopene og søknadsskjema finnes HER
 • Kurs i lese- og læringsstrategier i regi av Lesesenteret
  Fremmedspråksenteret deltar med seminar om lesing i fremmedspråk og engelsk.
  Info om kurs i Rogaland kommer
 • Konkurranse for tyskelever!
  Zentrum für Österreichstudien lyser ut en konkurranse for videregående skole med tittelen "Alles Wasser". Send inn bidrag innen 30.3.2010 og vinn flotte premier.
  LES MER

Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
Ta kontakt

 
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.02.2010 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret