Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Januar 2010

Ny leder ved Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
Den 1. januar 2010 overtok Steinar Nybøle den 4-årige åremålsstilling som faglig og administrativ leder for Fremmedspråk-
senteret. Han har sin utdannelse fra Norge og Tyskland og har vært ansatt ved Høgskolen i Østfold fra 1990. Der har han  hovedsaklig arbeidet med å utdanne språklærere. Han har hatt flere lederverv bl.a. som dekan, medlem av høgskolestyret og leder for nasjonalt fagråd for tysk. I sin hilsning i nyhetsbrevet skriver han: Jeg gleder meg til å ta fatt på denne oppgaven. Min forgjenger og senterets ansatte har etablert et aktivt og dynamisk senter. Vi håper fortsatt på godt samarbeid med våre  målgrupper slik at vi sammen kan være med på å utvikle kvaliteten på opplæringen i engelsk og fremmedspråk i samsvar med Kunnskapsløftet og nasjonal utdanningspolitikk.

GSI-tall 2009-2010: fransk øker
Utdanningsdirektoratet har publisert foreløpige tall for grunnskolen for skoleåret 2009-2010. Tallene viser en sterk økning i antall elever som velger fransk. For de andre språkene er endringene små.
LES MER

Fremmedspråk i Frogn: Frogn videregående skole og ungdomsskolene i Frogn kommune har valgt å samarbeide aktivt om fremmedspråk. Fremmedspråksenteret har støttet igangsettingen av dette samarbeidet i perioden 2007-2009. Prosjektets sluttrapport kan lastes ned HER

Publikasjoner i serien Fokus på språk
Vi har publisert en rekke nyttige språkhefter i vår serie Fokus på språk:
17. Fransk i verden (revidert utgave)
18. Russisk i verden (revidert utgave)
19. Antikkens språk i verden (NY) 
LES MER

Fransk som programfag på nivå III  
I samarbeid Centre Culturel Français har Fremmedspråksenteret engasjert en reiselektor for fransk: Florence Mandelik. Florence reiser rundt til skoler som tilbyr fransk som programfag på nivå III og informerer elevene om fordelene med å kunne fransk på et høyt nivå. Besøkene finner sted i januar og februar 2010. Ta kontakt med Gerard Doetjes (gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no) for mer informasjon om reiserute og ledige dager i reiselektorens kalender.

Rekruttering til språkfag i Ålesund
Volda vgs. og Fagerlia vgs. arrangerte rett før jul en rekrutteringsdag for språkfag. 230 elevar fra Vg1 og Vg2 studiespesialisering (allmennfag) fra de to skolene deltok, sammen med ca. 10 lærarar.
LES MER 

Leseveiledning engelsk
- ny artikkel om Marnardal-prosjektet

Leseveiledningen for engelsk, som ble publisert ved skolestart i 2009, er nå oppdatert med en artikkel om leseprosjektet på Marnar ungdomsskole: Fra tekst til språk. Barne- og ungdomslitteratur i engelskfaget (LES MER). Artikkelen er skrevet av Signe Mari Wiland, som jobber som lærerutdanner på Universitetet i Agder. Artikkelen kan lastes ned HER 

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK


INTERNASJONALISERING

 • Fulbright-kontoret gir, sommeren 2010 opp til fire stipendier til "Summer Institutes in American Studies".
  Stipendiet dekker alle kostnader i forbindelse med oppholdet, inkludert reise.
  Sommerinstituttene er akademiske program som samler lærere fra hele verden. Instituttene blir holdt på anerkjente amerikanske universiteter, varer i alt i seks uker, og består av et fire ukers akademisk seminar og en studietur på opp til to uker, til forskjellige deler av USA. Søknad og søknadsinformasjon om programmet er tilgjengelig på nettsidene til Fulbright Norge. Der kan du også lese erfaringsrapporter fra tidligere stipendiater.
  Søknadsfristen er satt til 12. februar 2010
  LES MER
 • Sommerkurs for nordiske lektorer/lærere ved
  Luther College i Decorah, Iowa

  Tidsrom: 9. - 25. juli 2010, med mulighet for besøk bl.a. til New York etter kurset.
  Alle søkere vil bli vurdert for stipend.
  Søknadsfrist: 1. mars 2010
  LES MER
 • Spanias utenriksdepartement lyser ut stipend til spansklærere
  Spansklærere kan nå søke om stipend til etterutdanning for skoleåret 2010/2011. Søknadskjemaet fylles ut på spansk og ligger HER. Søknadsfrist avhenger av type stipend, med frister fra 11. januar til 1. mars 2010.
 • Ut i verden med AFS
  Den beste måten å lære et språk på er å dra på utveksling. AFS sender ungdommer til 50 ulike land. Søknadsfristen for utreise til høsten er 1.mars. For mer info går inn på: Skoleår i utlandet

ARRANGEMENTER

 • Kurs i lese- og læringsstrategier i regi av Lesesenteret
  Drammen, 11 - 12. mars og 28. april 2010
  Fremmedspråksenteret deltar med seminar om lesing i engelsk.
  Påmeldingsfrist: 10. februar 2010
  LES MER 
  Tilsvarende kurs vil planlegges for Rogaland, følg med på Fremmedspråksenterets sider!
 • Vurderingskonferanse
  Nye eksamener, utprøving av mappevurdering og nasjonale og internasjonale prøver påvirker skolehverdagen, og pålitelig og holdbar vurdering og testing blir stadig viktigere i norsk skole og skoleforskning. Forskergruppen Språk i utdanning ved Universitet i Oslo i samarbeid med Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking og med deltakelse fra Utdanningsdirektoratet inviterer derfor til en forskerkonferanse om: Language Assessment: Policy and Practice på Lysebu den 18. til 19. mai 2010
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Antikkens språk og kultur. Ny publikasjon: Fra palass til polis
  Den greske verden mellom bronsealdersivilisasjoner og bystatskultur. Ny bok fra Det norske institutt i Athen og Novus forlag om, blant annet, fremveksten av de greske bystatene og den bejublede greske kultur og åndsliv. Boken består av tolv artikler skrevet av skandinaviske forskere. Redaktør er Jon W. Iddeng.
  LES MER
 • Macmillan Dictionary
  January - British English month
  LES MER 

Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
Ta kontakt

 
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 25.01.2010 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret