Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Juni 2010

Fokus på språk-redaksjonen oppfordrer UH-ansatte til å sende inn manus
Fremmedspråksenterets publikasjonsserie Fokus på språk har som mål å bidra til økt kvalitet i fremmedspråkopplæringen. Med serien ønsker vi å fungere som et bindeledd mellom relevante forskningsmiljøer og fremmedspråklærere i skolen. Vi oppfordrer derfor alle universitets- og høgskoleansatte som jobber med fremmedspråk og fremmedspråkdidaktikk til å sende oss bidrag til publikasjonsserien.

Temaet må være relevant for fremmedspråklærere, og alle innsendte bidrag vil bli vurdert av Fokus på språk-redaksjonen. Se www.fremmedspraksenteret.no/fokus for mer informasjon om serien, eller ta kontakt med Eva Thue Vold på tlf. 69215848 eller eva.t.vold@fremmedspraksenteret.no.


Utvidelse av eksisterende veiledning i engelsk - Fremmedspråksenteret søker bidragsytere!
- Lærere i engelsk på yrkesfag med gode opplegg på hvordan elevene arbeider med lesing av en faglig tekst - vi er interessert i dine ideer!
- Generelt: Artikler med et teoretisk og/eller metodisk perspektiv på lesing av fagtekster
Arbeidet honoreres.
LES MER  


Utlysing av filmoppdrag
I samband med programfagdagen 2010 ynskjer Framandspråksenteret å få produsert to til tre korte filmsnuttar (under eit minutt kvar) med temaet:
Lær språk - det lønner seg!

Filmen vil bli brukt i rekrutteringsarbeid for programfag framandspråk på vidaregåande skule. Vi oppmodar m.a. elevverksemder innan media og kommunikasjon til å sende oss anbod med ei kort skildring av innhald (idé), budsjett og tidsplan.

Filmen må vere ferdig innan 15. okt. 2010, og budsjettramma er maks kr. 50 000, inkl. moms. Anbod sendast Framandspråksenteret v/FoU-koordinator Gerard Doetjes innan fredag 27. aug. For meir informasjon, kontakt gerard.doetjes@fremmedspråksenteret.no

Fulbright Roving Scholars
Legg et besøk fra en Roving Scholar inn i planene dine! Flere skoler har tradisjon for å ha en Roving Scholar på besøk. De reiser landet rundt og gir undervisning i klasser eller holder kurs/workshop for lærere. Tilbudet er helt gratis for skolene. Følg med på nettsidene deres - informasjon om kandidatene for 2010/2011 og det de kan tilby, kommer! 

Den europeiske språkpermen
Planlegger du å ta i bruk Den europeiske språkpermen i språkundervisningen din? Vi tilbyr gratis skilleark for Språkpermen 6-12! Les mer om språkpermene her .

Ta kontakt med oss for mer informasjon!
info@fremmedspraksenteret.no

Den europeiske språkdagen 26.september 2010
Den europeiske språkdagen markeres 26.september hvert år i alle europeiske land. Formålet med markeringen er bl.a. å øke bevisstheten om det språklige og kulturelle mangfoldet i Europa, informere om og motivere for språklæring og synliggjøre mulighetene som ligger i flerspråklighet. 

Vi oppfordrer alle til å sette markeringen av Språkdagen på skolens kalender. Tips til hva man kan gjøre og informasjon om andre arrangementer finner dere på og Fremmedspråksenterets nettsider og på edl.ecml.at/. Bli inspirert og få flere ideer til markeringen her.

Fremmedspråksenteret arrangerer konkurranse i forbindelse med Språkdagen der de tre beste bidragene blir premiert. Ta kontakt med oss for informasjon og gratis materiell: plakater og klistremerker.
Henvendelse: info@fremmedspraksenteret.no

Sommerstipend til spansklærere på barnetrinnet. 2-ukers kurs i Santiago de Compostela.
Den spanske ambassade utlyser et stipend til lærere som underviser i spansk på barnetrinnet. Kurset, som tar for seg spansk språk og fagdidaktikk på barnetrinnet, holdes ved Universitetet Santiago de Compostela og varer i to uker, fra 26. juli til 6. august 2010. Stipendet dekker kursavgift, kursmateriell og losji. Lærere som er interessert, bes snarest mulig ta kontakt per e-post med rådgiver Ana María Rodríguez ved Den spanske ambassade i København: anam.rodriguez@educacion.es
LES MER 

Seminar om engelsk og fremmedspråk i arbeidslivet - 27. september
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen og Høgskolen i Østfold arrangerer i anledning Den europeiske språkdagen et dagsseminar om engelsk og fremmedspråk i jobbsammenheng. Glenn Ole Hellekjær, som står bak to undersøkelser av bruk av og behov for fremmedspråkkunnskaper i næringslivet og offentlig sektor, vil være en av foreleserne.
Sted: Halden, HiØ (Remmen)
Tid: 27. september 2010, kl 10-16 (program kommer).
Informasjon om påmelding her.

 

Fremmedspråksenteret ønsker alle Into_the_Future_by_Luc De Leeuw_flickrCC_9619972_2354405491
våre lesere

God sommer!

Neste nyhetsbrev kommer i august!

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

NYHETER

 • Nytt notat om fremmedspråkundervisning på barnetrinnet
  I forbindelse med det nye forsøket med fremmedspråk på 6. og 7. trinn 2010-2012 har Fremmedspråksenteret utarbeidet et notat om teorigrunnlaget for fremmedspråklæring på barnetrinnet. Notatet kan lastes ned HER
 • Informasjonsbrosjyre om samisk opplæring (bl a om samisk som fremmedspråk)
  LES MER 

ARRANGEMENTER

 • Masterstudium i fremmedspråkdidaktikk for førskole og barnetrinnet - fjernstudium
  Den Pedagogiske høgskolen i Freiburg (Tyskland) tilbyr masterstudium i fremmedspråkdidaktikk (engelsk eller fransk) for unge elever som fjernstudium. Søknadsfrist 30.06.2010
  LES MER
 • Har du lyst til å lære mer om fransk litteratur?
  Universitetet i Bergen tilbyr høsten 2010 et nettbasert fordypningskurs i fransk litteratur. Kurset vil ta for seg sentrale franske romaner fra 1600-tallet til vår egen tid.
  LES MER
 • Tysk som fremmedspråk-seminar i Wien. Fokuset er begynneropplæring.
  ÖDaF-Tagung 2010: „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne"
  Mit dem Deutschlernen und -lehren beginnen
  Datum: 3./4. Dezember 2010
  LES MER
 • Russisklærerseminar 1.-2.september i Oslo
  Det er begrenset antall plasser på seminaret, men vi har fortsatt ledige plasser. De som fyller ut elektronisk søknadssjema før 16.juli, får svar i løpet av uke 33. Etterpå behandles søknader fortløpende t.o.m. 24.08.2010. Mer informasjon finner dere HER

INTERNASJONALISERING 

 • Utlysning - Stipend fra den norsk-tyske Willy-Brandt-Stiftelse (WBS)
  Willy-Brandt-stiftelsen tilbyr opptil 15 tysklærere i ungdoms- og videregående skole et etterutdanningskurs i metode og didaktikk i
  tyskfaget. Seminaret holdes i Berlin 3. - 16. oktober 2010.
  Utvidet søknadsfrist: 1.7.2010
  LES MER 
 • Tysk-norsk ungdomsforum i Oslo 7.-10. oktober
  Årets Tysk-norske ungdomsforum finner i år sted i Norge. I alt 100 ungdommer mellom 16 og 20 samles i Oslo 7.-10. oktober.
  Utvidet søknadsfrist: 1. august.
  LES MER
 • Seminar: Jobb og utdanning i Europa - en verktøykasse for rådgivere
  Målgruppe: Seminaret er rettet mot rådgivere i videregående opplæring, ved universitet og høgskoler og i NAV.
  Tidspunkt: Mandag 18.oktober 2010
  Sted: Britannia Hotel, Dronningens gate 5, Trondheim
  Påmeldingsfrist: Mandag 20. september 2010.
  LES MER

 RESSURSER

 • Liebesliedgenerator
  LES MER
 • 2Rhyme - Reimlexicon
  LES MER
 • Immigration Explorer
 • Et interaktivt kart fra The New York Times viser hvor forskjellige immigrantgrupper fra hele verden bosatte seg i USA i perioden 1880 til 2000. Resultater kan vises både i prosent og i antall innbyggere.
  LES MER 
 • 2010 FIFA WORLD CUP
  Alt om VM i fotball på seks språk: lagene, spilleplaner, nyheter, bilder, videoer m.m.
  LES MER
 •  

Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
Ta kontakt

 
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 22.06.2010 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret