Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Mai 2010

Den europeiske språkpermen 6-12 år 
Dagskonferanse for språklærere og skoleledere i barneskolen 4. juni 2010 Grand Hotel, Oslo
Et toårig innføringsprosjekt for Europeisk språkperm 6-12 startet opp høsten 2008. Den 4. juni 2010 avsluttes prosjektet med en konferanse på Grand Hotell i Oslo. Her vil delaktige lærere legger fram sine erfaringer med permen. Innleggene vil vise eksempler fra undervisning i engelsk, fremmedspråk, grunnleggende norsk for minoritetsspråklige.
LES MER


Kartleggingsprøver for Vg1 høsten 2010 - tilbud om frivillig prøve i engelsk (lesing, vokabular og lytting):
LES MER


Nettverksmøte: Antikkens kultur, gresk og latin i Oslo 21. og 22. oktober 2010
Fremmedspråksenteret arrangerer nettverksmøte for ansatte ved universiteter og høgskoler som arbeider for styrking av klassiske språk i skolen, samt lærere som underviser i antikkens kultur, gresk og latin i skolen. Noen av temaene vil være rekruttering av elever, studenter og lærere til fagene, antikkens betydning i ettertiden, Biblioteket i Alexandria m.m. Møtet holdes ved Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket) torsdag 21. oktober kl. 12:00 - 16:00 m. felles middag på kvelden og fredag 22. oktober 08:30 - 14:00.
Invitasjoner med fullstendig program vil bli sendt ut. Nettverksmøtet er forankret i mandatet til Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk. Se mandat


Samarbeid om programfag fremmedspråk i flere fylker
Positive nyheter på programfagfronten: I Møre og Romsdal tilbys tysk III fra neste år som nettløsning for elever i hele fylket. Tilbudet er veldig populært, ca. 40 elever har meldt seg på! Og i Vest-Agder har Kristiansand katedralskole Gimle fått en ekstrabevilgning fra fylkeskommunen for å sette igang med fransk III og tysk III. Tilbudet gjelder også elever på andre skoler.

Stavanger katedralskole tilbyr arabisk som programfag
Fra neste skoleår setter Stavanger katedralskole igang med et nytt programfag: arabisk. Faget tilbys på nivå I og etterhvert også på nivå II. Fremmedspråksenteret støtter tilbudet som et ledd i tiltaksplanen for programfag innen fremmedspråk.

Rekrutteringsmidler tildelt til tre skoler
Fremmedspråksenteret har tildelt midler til tre skoler i forbindelse med rekruttering til programfag innen fremmedspråk: Greåker vgs. i Sarpsborg, St. Olav vgs. i Stavanger og Ulstein vgs. Neste søknadsrunde vil være i september.

Programfag innen fremmedspråk vanskelig å få til?
Vi ønsker å komme i kontakt med skoler som ønsker å tilby programfag innen fremmedspråk, men hvor undervisningen ikke kommer igang fordi gruppene er for små. Send en mail til gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no eller ring til 69215836.

Den europeiske språkdagen
Husk Den europeiske språkdagen i planleggingen av det nye skoleåret! Les om Språkdagen HER.


Nytt hefte om CLIL
Det ferskeste nummeret i Fremmedspråksenterets publikasjonsserie Fokus på språk har Content and Language Integrated Learning (CLIL) som tema. Heftet viser en rekke interessante eksempler på CLIL-undervisning i Norge, og vi ønsker med publikasjonen å bidra til at flere oppdager hvordan læring av engelsk og fremmedspråk kan praktiseres i flere sammenhenger og på tvers av fag.
CLIL - engelsk og fremmedspråk i andre fag
LES MER

Fremmedspråksenteret søker bidragsytere 
Med bakgrunn i oppdragsbrev for de nasjonale sentrene og felles mål om utvikling av ressurser for yrkesfaglige utdanningsprogrammer, ønsker vi å utvide vår veiledning i lesing i engelsk.
Fremmedspråksenteret søker bidragsytere som kan levere innhold til veiledningen i form av:
1) Undervisningsopplegg som viser bruk av fagtekster i engelsk på yrkesfaglige utdanningsprogrammer,
2) Artikler med et teoretisk og/eller metodisk perspektiv på lesing av fagtekster i engelsk
Innhold må være levert innen 30. september 2010. Arbeidet honoreres med kr 900 per side (A4-råtekst), etter avtale hvis republisering.
Søknadsfrist for å melde sin interesse: 25. juni 2010.
Henvendelse for spørsmål og adresse for søknad:
karin.d.pettersen@fremmedspraksenteret.no


Grammatikkprosjektet i Volda avsluttet
Volda vgs. har gjort en fantastisk innsats når det gjelder tverrspråklig tilnærming til grammatikk i språkundervisningen. Prosjektet har resultert i to nyttige publikasjoner: et tverrspråklig grammatikkurs for Vg1 samt et kompendium for arbeid med tekstgrammatikk. Begge heftene kan lastes ned på bokmål og nynorsk på prosjektsiden HER.


Ekspertgruppene for fransk, russisk, spansk og tysk
Ekspertgrupper har som oppdrag å utarbeide undervisningsopplegg til fremmedspråk som programfag på nivå III. Oppleggene legges ut på våre nettsider i løpet av sommeren. Gruppene fortsetter å jobbe med nye opplegg, og vi tar selvsagt gjerne imot tips - ta kontakt med gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no eller ring til 69215836.

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

NYHETER

 • Høring: Forslag til justerte læreplaner i videregående opplæring - gjelder læreplaner i fellesfagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag
  LES MER 
 • Høring: Forslag til forsøkslæreplan i fremmedspråk på barnetrinnet
  Forslag til forsøkslæreplan i fremmedspråk på barnetrinnet er sendt på høring. Læreplanen er utarbeidet av en læreplangruppe nedsatt av Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet ber om synspunkter på forslaget og innspill på høringsspørsmålene.
  LES MER

ARRANGEMENTER

 • Tysk-norsk ungdomsforum i Oslo 7.-10. oktober
  Årets Tysk-norske ungdomsforum finner sted i Norge. I alt 100 ungdommer mellom 16 og 20 samles i Oslo 7.-10. oktober. Les mer HER. Søknadsfristen er 18. juni.
 • Forskningsutveksling med Frankrike eller Tyskland
  Forskningsrådet inviterer vitenskapelig ansatte til å søke støtte til kortvarige opphold i Frankrike (Aurora) eller Tyskland (DAAD-ppp) for å starte opp og utvikle felles forskerprosjekter. Last ned brosjyren om Aurora-programmet HER og DAAD-ppp HER.
 • Etterutdanningskurs for lærere i antikkens kultur ved Det norske institutt i Athen 15. - 20. november 2010
  Tema for etterutdanningskurset er klassisk og bysantinsk kunst, og det holdes i samarbeid med Institutt for filosofi, idé og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo. Søknadsfrist 1. juni 2010.
  LES MER 
 • Russisklærerseminar 1.-2. september 2010
  Fremmedspråksenteret inviterer til seminar for russisklærere 1.-2. september på Rica Holberg Hotel i Oslo.
  LES MER

INTERNASJONALISERING 

 • Tous les centres de FLE en France
  LES MER 
 • ECML (European Centre for Moderne Languages) i Graz, Østerrike, er en institusjon som ligger under Europarådet. Formålet er å fremme læring og undervisning av fremmedspråk i Europa. ECMLs hovedbrosjyre er nå oversatt til bokmål, nynorsk og samisk og kan lastes ned HER
 • To norske deltager på ECML-workshops
  Vi har tidligere i år utlyst to workshops, og det er nå avgjort hvem som skal reise til Graz. Ann Elisabeth Laksfoss Hansen fra Universitet i Stavanger deltar på workshopen "Guidelines for university language testing" og Beate Lindemann fra Universitetet i Tromsø på "Content and Language Integrated Learning through languages other than English". Vi vil lyse ut flere worskhops i løpet av de kommende månedene - følg med!

Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
Ta kontakt

 
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 12.05.2010 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret