Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Mars 2010

Forsøk med fremmedspråk på 6.-7. årstrinn 2010-2012
Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å sette i gang et toårig forsøk i perioden 2010-2012 for å høste bredere erfaring med innhold i fremmedspråkopplæring på 6.-7. årstrinn og få kunnskap om lokale behov. Forsøket skal settes i gang med inntil 100 elevgrupper i et utvalg av kommuner og gi grunnlag for vurdering ved en eventuell framtidig timetallsutvidelse. Faget skal legge et grunnlag for og motivere til videre fremmedspråklæring, være aktivitetsrettet og bidra til positive holdninger til flerspråklighet. Fremmedspråksenteret i Halden har fått i oppdrag å stå for innhold i kompetansehevingstilbudet og den nasjonale gjennomføringen av dette i samarbeid med høgskoler. Kompetansehevingen skal bestå av en kombinasjon av metodikkmoduler, moduler for språklig oppdatering og læreplanspesifikke emner.
LES MER


Utlysning av rekrutteringsmidler
Fremmedspråksenteret lyser ut nye midler til videregående skoler som ønsker å informere om valgmulighetene innen fremmedspråk (fellesfag og programfag) til elever som begynner på vg1 etter sommeren. Skoler kan søke om opptil kr. 10.000. Send en kort søknad med begrunnelse, tidsplan og budsjett til gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no 
Søknadsfrist: 16. april 2010

Rekrutteringsmidler til fransk og italiensk
Det franske kultursenter har fått kr. 20 000 i støtte til Frankofonifestivalen, som fant sted fra 2. til 18. mars i Oslo.
LES MER
Fremmedspråksenteret har bevilget samme sum til Foss vgs. i Oslo til rekruttering til programfag fremmedspråk - med spesiell vekt på italiensk. Foss vgs. er en av de få skolene i Norge som tilbyr italiensk.
LES MER

Studer fremmedspråk!
Ordinær søknadsfrist for Samordna opptak er 15. april, og det er mange studiesteder å velge blant hvis du har lyst å studere et fremmedspråk:
Alta (HiFm) - Bergen (UiB) - Bergen (NHH) - Bergen (HiB) - Bodø (HiBo) - Halden (HiØ) - Kautokeino (Samisk Høgskole) - Kristiansand (UiA) - Nesna (HiNesna) - Oslo (UiO) - Oslo (BI) - Porsgrunn (HiT) - Sogndal (HiSF) - Stavanger (UiS) - Steinkjer (HiNT) - Stord (HSH) - Tromsø (UiT) - Trondheim (HiST) - Trondheim (NTNU) - Tønsberg (HiVe) - Volda (HiVo) - Ålesund (HiÅ)
LES MER 


Lærere får europeisk påfyll
Årlig drar om lag 100 norske lærere ut i Europa på etterutdanningskurs i regi av Comenius-programmet. De melder om faglig, språklig og sosialt påfyll. Møt en etatsjef, en spansklærer og en engelsklærer som forteller om sine erfaringer med Comenius etterutdanning. LES MER
Ordningen er rettet mot alle som har befatning med opplæring i det norske utdanningssystemet, deriblant lærere (inkludert førskole- og yrkesskolelærere), lærerutdannere, rektorer, rådgivere og inspektører.
Årets søknadsfrister for Comenius etterutdanning er 30. april og 15. september.
LES MER 

Gladmelding! Møre og Romsdal, Vest-Agder og Østfold fylkeskommuner støtter undervisning av fremmedspråk på nivå III, desentralisert modell. Flere skoler innen hvert fylke samarbeider om et tilbud der digital teknologi benyttes.
LES MER


Ny bok om vurdering i språkfag
Vurdering. Språkfag 3. Idéhefter for lærere
Hæge Hestnes, Lise Vikan Sandvik (red.)
LES MER 

Brosjyre om vurdering
Utdanningsdirektoratet har laget en brosjyre om viktige prinsipper og regler om vurdering. Bakgrunnen for brosjyren er endringene i forskrift til opplæringslova Kap 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring. Endringene trådde i kraft 1. august 2009. Det er utarbeidet en brosjyre for barnetrinnet og en for ungdomstrinnet og videregående opplæring 
LES MER 

Ny nettside om vurdering for læring
På nettsiden www.skolenettet.no/vurdering finner du blant annet stoff om hva vurdering for læring er, filmer fra skoler, vurderingsverktøy, vurderingsforskriften og veiledninger til Kunnskapsløftet.

Fremmedspråksenterets nettside om vurdering www.fremmedspraksenteret.no/vurdering
Her finner man ulike ressurser med relevans for vurdering i engelsk og fremmedspråk.


Tysk fagdag på Det Norske Teatret i samarbeid med Goethe-instituttet
Gjer tyskfaget ekstra aktuelt, spanande og morosamt ved å bli med på tysk fagdag i samband med Don Carlos eller Den Stygge! De kan velje mellom "Heil fagdag" og framsyning på kveld eller "halv fagdag" og dagframsyning. For meir informasjon om tyske fagdagar.
LES MEIR
For gratis nedlasting av pedagogisk materiell til Don Carlos.
LES MEIR 

Ny utgave i Fokus på språk: Tysk i verden
Vi har publisert en ny utgave i vår serie Fokus på språk: Tysk i verden. Heftet er en revidert utgave av heftet som kom ut i 2007. Følgende språk har nå fått "egne" hefter: antikkens språk, arabisk, engelsk, fransk, kinesisk, russisk, spansk og tysk. Etter sommeren publiserer vi neste utgave: Italiensk i verden. Alle heftene kan lastes ned HER eller bestilles gratis - ring 69215830 eller skriv til info@fremmedspraksenteret.no.


Britannica Online School Edition - et kvalitetsoppslagsverk for elever, studenter og lærere.
Databasen inneholder nettbaserte læringsressurser for alle aldre og nivåer, både artikler, interaktive oppgaver og spill, video, referanselitteratur, magasiner, tidsskrifter.m.m .
Se introduksjonsfilm her:
http://www.britannica.co.uk/education/
For mer informasjon og gratis tilgang i en prøveperiode,
kontakt  i-salves@online.no 


Trondheim: kinesiskprosjekt fortsetter
Sverresborg skole i Trondheim tilbyr siden i fjor kinesisk (mandarin). Fremmedspråksenteret er i samarbeid med NTNU involvert i prosjektet, som fortsetter med tilbud om kinesisk på 8. og 9. trinn i 2010-11. Les evalueringsrapporten HER.

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

NYHETER

 • Tildeling av midler til etterutdanning i 2010
  I 2010 er det satt av 79 millioner kroner til etterutdanning innenfor prioriterte områder. Målgruppen for etterutdanningsmidlene er lærere og rådgivere i hele grunnopplæringen og sentrale aktører innenfor fag- og yrkesopplæringen.
  LES MER
 • Russisk for barn fra 1.-4. klasse i Alta
  Alta kommune tilbyr opplæring i russisk for barn fra 1.-4.klasse.
  LES MER

ARRANGEMENTER

 • Etterutdanningskurs for tysklærere i Berlin
  Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen utlyser 15 stipendier til etterutdanningskurs for tysklærere i ungdomsskoler og på videregående trinn. Kurset finner sted 3. - 16. oktober 2010 i Berlin. Søknadsfrist 30. april
  LES MER (norsk) LES MER (tysk)
 • Ønsker du å bli CLIL-lærer i tysk?
  Vil du bruke tysk som undervisningsspråk i andre fag enn tysk?
  (Kontakt Beate Lindemann, Universitetet i Tromsø)
  LES MER
 • Seminar i russisk som fremmedspråk - sommeren 2010
  Undervisningssenteret ved forlaget Zlatoust inviterer lærere i russisk som fremmedspråk til seminar i metodikk sommeren 2010. Seminarets tema er "Kompensasjon for mangel på autentiske språklige omgivelser i russisk språkundervisning".
  LES MER
 • Latin konferanse
  Internasjonal konferanse ved Sorbonne-universitetet i Paris om latin og gresk syntaks.
  LES MER
 • Etterutdanningskurs i Frankrike: Fransk på barneskolen
  Talenacademie Nederland arrangerer 7. - 13. november 2010 et kurs for fransklærere med tema 'franskundervisning i barneskolen'. Kurset tar for seg bl.a. undervisningsmetoder, materiell og konkrete tips og råd om tidlig start-undervisning i fransk. Kurset finner sted i Plougastel, Frankrike. Det kan søkes om Comenius-stipend for deltakelse på kurset.
  LES MER

INTERNASJONALISERING 

 • Skal du studere i utlandet? Ta internasjonal språktest i engelsk, fransk eller tysk
  Når norske studenter søker opptak ved studiesteder i utlandet, kreves det i mange tilfeller at de har gjennomført internasjonalt godkjente språktester for å være kvalifisert for opptak. Testen dokumenterer at du har de språkferdighetene som kreves for å studere ved tyskspråklige, franskspråklige eller engelskspråklige høyskoler og universiteter.
  LES MER
 • Møt kolleger fra hele Europa på ECML i Graz
  European Centre for Modern Languages i Graz (Østerrike) arrangerer en workshop om bilingval undervisning/CLIL (9.-11. juni 2010). Hvert medlemsland sender en deltaker til hver workshop. Mer informasjon om workshopene og søknadsskjema finnes HER.
 • Europavegen
  Skolemagasin som utgis årlig av SiU. Europavegen formidler norske erfaringer fra europeisk samarbeid innenfor utdanning og opplæring. Målet er å spre informasjon om pågående eller gjennomførte prosjekter, som andre kan lære og gjerne la seg inspirere av.
  LES MER
 • Gratis tilbud for tysklærere fra Youth for Understanding!
  Denne våren reiser to tyske YFU-frivillige, Sarah Calek (19) og Madeleine Böhm (20), til ungdomsskoler og videregående skoler for å fortelle norske elever om det nye Tyskland.
  LES MER
 • Er du interessert i å få besøk av en Roving Scholar til din skole?
  I Norge er for tiden tre Roving Scholars knyttet til Fulbright Norge. De reiser til ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet etter forespørsel fra lærere og holder seminarer for både elever og lærere. Det blir brukt forskjellige pedagogiske virkemidler, som for eksempel film, musikk, ungdomslitteratur, poesi og forskjellige nyhetskilder. De har noen få måneder igjen i Norge og er ledig for oppdrag. Det er gratis å få en Roving Scholar på besøk!
  Les mer om roverne og deres seminarer på Fulbright-stiftelsens nettsider.
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Ny bok for interesserte i gresk og romersk kultur Antikken i ettertiden
  Boken beskriver hvordan gresk og romersk kultur har påvirket vestlig kunst og litteratur. Den viser hvordan antikken, dens former og idealer, har blitt brukt og tolket gjennom tidene. Redaktører er Mathilde Skoie og Gjert Vestrheim.
  LES MER
 • Ny lærebok Antikkens kultur
  Ny lærebok for programfaget Antikkens kultur kom ut i januar. Læreboka bygger på læreplanen for Antikkens språk og kultur, studiespesialiserende utdanningsprogram. Den passer også for elever som tar latin/gresk 1 og 2.
  LES MER

Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
Ta kontakt

 
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 21.04.2010 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret