Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

November 2010

Novemberbrevet

Språkdagsprisen for 2010
Over 40 land er med på språkdagsmarkeringen, og i Norge koordineres feiringen av Fremmedspråksenteret som også har innstiftet prisene. 1. pris (10.000 kroner) tildeles i år Bodin videregående skole og maritime fagskole (Nordland). 2. pris (5.000 kroner) tildeles i år Oslo Katedralskole (Oslo).
LES MER 


Translatørkurs
Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon ved Norges Handelshøgskole tilbyr språkspesifikke translatørkurs
Planlagte kurs våren 2011:
Translatørkurs i norsk-engelsk i Bergen: 18.-19. februar,
Translatørkurs i engelsk-norsk i Oslo: 18.-19. mars
Påmelding til engelskkurs 
Translatørkurs i norsk-fransk/fransk-norsk i Oslo: 18.-19. februar
Påmelding til franskkurs 
Translatørkurs i norsk-tysk/tysk-norsk i Oslo: 18.-19. februar
Påmelding til tyskkurs


Språkprisen European Language Label til Det flerspråklige bibliotek
"Vi har i mange år arbeidet for å beholde det store mangfoldet av språk i Norge."
Fra jurybegrunnelsen heter det blant annet: "God kjennskap til eget og andres språk gir bedre muligheter til å orientere seg og delta positivt i samfunnet." LES MER


Fagtilbud programfag fremmedspråk

Årets programfagdag ble arrangert i Oslo tirsdag 26. oktober på Det franske kultursenter i Oslo (CCF). Tema for dagen var samarbeid mellom skoler om fagtilbud innen fremmedspråk programfag. Du finner innleggene HER.


Ny publikasjon i Fokus på språk: Morsmål som andrespråk Kirsten Palm, som er førstelektor i norsk på HiO, har evaluert prosjektet Morsmål som andrespråk i Trondheim kommune. Prosjektet er et samarbeid mellom NAFO og Fremmedspråksenteret. Resultatene fra evalueringen er publisert i Fokus på språk nr. 26.

Midler til lokalt eller regionalt samarbeid om fremmedspråk
Fremmedspråksenteret lyser ut opptil kr 10000 for videregående skoler som ønsker å opprette eller styrke lokale eller regionale samarbeidsnettverk for fremmedspråk. Slike nettverk kan omfatte videregående skoler, ungdomsskoler eller flere videregående skoler i samme kommune/region/fylke.

Forutsetning for støtte er at nettverkene har som mål å øke antall elever som velger fremmedspråk gjennom
a) økt samarbeid om faginnhold og/eller
b) økt samarbeid om fagtilbud.
Etablering av nye nettverk prioriteres, men også eksisterende nettverk kan søke.
Last ned og fyll ut skjemaet, og send det til gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no før 10. desember
Mer informasjon: tlf. 45295435.

 Ledige workshops ved ECML
Workshop 2/2011

Vi søker en lærerutdanner eller læreplanutvikler som ønsker å delta i workshopen "CARAP - a framework of reference for pluralistic approaches".
Dato: 23.-25. februar 2011
Søknadsfrist: 15. desember 2010
Informasjon om Finansiering, Workshopen, Prosjektbeskrivelse

Workshop 1/2011
Vi søker en lærerutdanner, språk-/skoleforsker eller beslutningstaker som ønsker å delta i en workshop om "Minority languages, collateral languages and bi-/plurilingual education".
Dato: 16.-18. februar 2010
Søknadsfrist: 15. desember 2010
Informasjon om Finansiering, Workshopen, Prosjektbeskrivelse
Søknadsskjema fylles ut på ett av arbeidsspråkene og sendes til info@fremmedspraksenteret.no 


CLIL på 7. trinn ved Kastellet skole: Samfunnsfag på engelsk
I rapporten om forsøket finner du blant annet eksempler på arbeidsoppgaver fra temaer som Internasjonalt samarbeid, Identitet og kultur, Ungdom og rusmidler og Renessanse og opplysningstid. Rapporten ser også på vurdering og beskriver en mulig differensieringsmodell - i tillegg til å gi mange gode kildetips!


Fremmedspråksenterets CLIL-prosjekt i videregående skole (2009 - 2011) fortsetter
Vi er inne i det andre og siste året av prosjektperioden, og på våre nettsider kan du nå lese flere av lærernes egne rapporter med beskrivelser av arbeidet så langt. LES MER

En ny skole har kommet med i prosjektet; nystartede Fyrstikkalléen skole (F21) i Oslo er en kombinert 8-13-skole som satser på språk. De vil prøve ut CLIL i samfunnsfag på VG1 studiespesialiserende skoleåret 2010-2011. Mer informasjon om deltakerskolenes ulike prosjekter vil bli lagt ut på nettsidene våre etter hvert, så følg med!

Evaluering av prosjektet
Jan Merok Paulsens evalueringer av Fremmedspråksenterets prosjekt CLIL i videregående skole (2009 - 2011) tar for seg både lærerperspektiver på CLIL (didaktiske valg og rammebetingelser) og organisatoriske og ledelsesmessige faktorer som påvirker implementeringen av metoden. Funnene viser blant annet at CLIL er en generell pedagogisk metodikk som kan implementeres i et stort spekter av fagområder i norsk videregående skole og at CLIL på yrkesfaglige studieprogrammer også kan bidra til å styrke norske arbeidstakeres ferdigheter i engelsk. Les rapportene HER.

Merok Paulsen fungerer også som organisasjonskonsulent i prosjektet og jobber nå direkte med deltakerne for å kartlegge mulighetene for å videreføre engelsk som undervisningsspråk i ikke-språkfag på de ni skolene. Med utgangspunkt i dette arbeidet håper Fremmedspråksenteret ved prosjektslutt å kunne anbefale et sett med retningslinjer for nye skoler som vil innføre engelsk som undervisningsspråk i ikke-språkfag.

 

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

ARRANGEMENTER

 • Presentasjon av læremidler i spansk
  Torsdag 9. desember kl. 14.30 i Den spanske ambassade, Halvdan Svartes gate 13, Oslo.
  Noen av de største forlagene i Spania vil presentere sine læremidler for spanskopplæring (E/LE). Spansklærere og andre interesserte i spansk språkopplæring er velkomme. 
  Tilbakemelding på oppmøte til damian.bea@eduacion.es
  LES MER

INTERNASJONALISERING 

 • Videreutdanningskurs i Jaca i juli 2011 med gunstige stipendordninger gjennom Comeniusprogrammet
  LES MER
 • Comenius elevutveksling - Norske elever reiser ut
  Elevutveksling gir norske elever i ungdomsskolen og den videregående skolen muligheten til å tilbringe tre til ti måneder ved en vertsskole i Europa. Søknadsfrist for utvekslinger i løpet av skoleåret 2011-2012 er 1. desember 2010.
  LES MER
 • Norsk skole ønskes til Comenius-prosjekt
  Tysk skole (ungdomstrinnet) søker norsk partnerskole for et Comenius-prosjekt med tittelen "Gesund leben in Europa".
  Interesserte bes kontakte skolen direkte: Freudenheim-Hauptschule Mannheim, Rektor Peter Pfeiffenberger
  Tel.: 0049-621 / 293 - 8431
  E-Mail: feudenheimschule-hauptschule.direktion@mannheim.de

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Nytilsatt spansk språkattaché
  Damián Bea er nå på plass ved den spanske ambassaden i Oslo, der også et ressurssenter er tilgjengelig.
  Kontaktinformasjon finnes HER.
 • Har du nyhetsdilla?
  Sjekk ut bloggen til Biblioteca virtual Cervantes:
  LES MER 
  Følg også med på språknyheter fra La página del idioma español:
  LES MER 
 • Test it, fix it - grammatikkressurs for engelsk fra Oxford University Press
 • LES MER 
 • Ny CD i serien "Génération française" fra CAVILAM
 • CD-serien "Génération française" inneholder utvalgte smakebiter på franskspråklig sang og musikk, spesielt musikk som er populær blant et yngre publikum. CD'ene kommer med et pedagogisk idéhefte med forslag til hvordan man kan bruke musikken i klassen for ulike nivåer.
  LES MER 

  Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
  Ta kontakt
 
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Eva Thue Vold 25.11.2010 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret