Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Oktober 2010

Oktoberbrevet

Fagtekster og faglig lesing
Fremmedspråksenteret ønsker å utvide Veiledning i lesing i engelsk med stoff som omhandler lesing i engelsk på yrkesfaglige utdanningsprogram. I første omgang vil vi opprette ekspertgrupper som kan bidra med tips til egnede tekster og metodiske leseråd for målgruppen. Arbeidet honoreres. Altså: er du engelsklærer, har erfaring fra yrkesfaglige utdanningsprogram og arbeider målrettet med leseferdigheten - meld din interesse!
karin.d.pettersen@fremmedspraksenteret.no


Engelsk og fremmedspråk i barnehagen
Fremmedspråksenteret er i gang med å samle pedagogiske fremmespråkressurser med relevans for Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Resultatet er planlagt presenteret på Fremmedspråksenterets hjemmeside innen utgangen av året. Vil du være med å sette preg på
barnehagesidene?! Se nedenfor.

"Fra barnemunn"
For å friske opp vår ressursside for barnehagen ønsker vi at barnas stemme skal være representert. Derfor: Har du en historie om barn undring om/over språk som du kunne tenker deg å dele med oss? Her noen nydelige eksempler fra boken om Lillesand-prosjektet "Polly put the kettle on. Engelsk i
barnehage og småskole" (Maagerø og Simonsen):

- "Camilla sier ståga, Gunvor sier staua, og vi sier stua. - men det er jo det samme!"

- Mor spør Samuel (3 år) om Polly hadde med seg noe til samlingsstunden på engelsk i dag. Samuel svarer: "To dogger"!

- Dagen etter første [engelsk]samlingen kommer Gunvor på jobb, og hun spør Mads: "Lærte du noe engelsk i går?" Mads ser på henne og sier: "No"

- Ei jente på 4 år [...] sier til sin mor at hun synes det er fint å kunne engelsk. Hun sier: "For hvis vi skal på ferie til England, og de sier pig til oss, så kan vi si pig igjen"
Send til berit.h.bla@fremmedspraksenteret.no

Tegnekonkurranse
Fremmedspråksenteret lyser i forbindelse med sin nye "barnehageside" også ut en tegnekonkurranse med temaet språk. Tegning er språk, men hvordan kan språk se ut i en tegning?

Hvilke kunstverk vil et tegneverksted med dette som tema kunne gi? Noen spørsmål som kan sette tankene i sving:
- Hvem kjenner du som kan snakke et annet språk?
- Kjenner du noen som kan snakke med hendene?
- Hvordan kan man vite om noen er lei/sint/glad uten at de sier noe?
- Hvilket språk snakker hunder/katter/fugler osv.
- I hvilke land snakker de engelsk/tysk//kinesisk (m.fl.)?
- Vet du hvordan det ser ut i England/Tyskland/Kina (m.fl.)?
- Kan du skrive noe på et annet språk? 

veps_av_trygve

Språk kan være så mye: dialekter, kroppsspråk, nasjonalspråk, tegnspråk, dyrespråk - ja til og med "insektsspråk"!

Alle barnehager som bidrar, får en liten oppmerksomhet (med relevans for språklig arbeid) for sin deltagelse i konkurransen. I tillegg blir det trukket en "vinner" som mottar en pengepremie på 5000-, til fritt innkjøp av språkmateriell. Utvalgte tegninger publiseres på Fremmedspråksenterets nettside for barnehagen.

Vi venter i spenning!
Scannede tegninger sendes til 
berit.h.bla@fremmedspraksenteret.no
Papirversjoner sendes til Fremmedspråksenteret, 1757 Halden
Frist: 15. desember 2010

Fulbright Roving Scholars 2010-11
Samarbeidsprosjektet " Fulbright Roving Scholars" mellom Fulbrightkontoret og Kunnskapsdepartemnetet ble startet i 1987 og går ut på at lærere fra USA kommer til Norge for å holde seminarer for elever og lærere på videregående- og ungdomsskolenivå.

Alle "Roving Scholars" har høyere utdanning, vanligvis innen fagfeltene amerikansk historie eller litteratur, og mange underviser også i pedagogikk. Dette er en unik mulighet for lærere og elever i norske skoler til å få møte og snakke med en engelsktalende og fagkyndig person. Besøket kan inspirere og motivere til videre språklæring og er helt gratis for skolene.

Roverne bor i Oslo, men på invitasjon fra lærere reiser de til skoler over hele landet hvor de holder seminarer for både elever og lærere. Seminarene varierer i innhold og form. Forskjellige pedagogiske virkemidler, som film, musikk, ungdomslitteratur, poesi og forskjellige nyhetskilder anvendes. Basert på tidligere positive erfaringer er det mange skoler som inviterer Rovere hvert år.

Er du interessert i å få besøk av en Roving Scholar til din skole?

 • Det er gratis
 • Det er enkelt å organisere
 • Kan gjentas flere ganger i året
 • Kan tilpasses flere fag i samarbeid med lærer(e)
 • Kan tilpasses ulike klassetrinn, samt store og små grupper 

Årets Rover for ungdomskolen
David Virtue
(t. h.) (us.rover@fulbright.no)
(America Folklore, Everyday Life the U.S schools, m. fl)

Årets Rovere for videregående
Colin Irvine (i midten) (vgs.rover@fulbright.no)
(On the Road Again? The Myth of the Open Road in AMerican Culture, My Cousins are Cowboys: The Old West, the New West, and the One in Between, m.fl)

Geoffrey Scheurman (t. v.) (hs.rover@fulbright.no
(Crime Scene Investigations: Authentic Inquiries in American History, Word Teasers in Everyday English, m.fl)

For fyldigere informasjon om årets Rovere og deres temaer, se Fulbright sine nettsider

Språkmakt og avmakt: Bruk av og behov for fremmedspråk i statsforvaltningen av Glenn Ole Hellekjær
Denne rapporten presenterer, som tittelen indikerer, funnene fra en spørre-undersøkelse der man har sett på bruken av og behovet for ferdigheter i engelsk og fremmedspråk i deler av norsk offentlig sektor, nærmere bestemt stats-forvaltningen. Den endelige rapporten kan lastes ned HER 


Gjentatt utlysning - Programfagpris 2010
Programfagprisen deles ut til skoler, lærere, elever eller andre som har bidratt til å øke rekrutteringen til programfag innen fremmedspråk. Førstepremien er på kr 50 000. I tillegg har vi to premier på kr 25 000. Det er mulig å søke selv, eller å sende inn forslag (legg ved begrunnelse på ca. en A4 side). Søknaden sendes til
gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no  
Ny frist: 5.november.
LES MER

Share your story with Europe!
Tongue Stories - Tickle us with Your Tales
How languages changed your life, or just one day. How knowing a foreign language made you happy, How languages surprised you; made you laugh, moved you, made you feel proud, or simply useful. Send your contribution, tell us a nice story and inspire people to use different languages! (European Commision - Mulitlingualism)
LES MER 

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

ARRANGEMENTER

 • NOKUT-konferanse 4.-5. nov. 2010
  Fagseminar om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning. Seminaret omhandler utdanningssystemene i Kina og godkjenning av utdanning fra Kina og tysktalende land.
  Program
  Påmelding
 • "Vurdering for læring" i språkfagene - konferanse i Oslo 26. november
  Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk arrangerer konferanse for UH-sektorens språklærere i engelsk og fremmedspråk
  LES MER 
 • Workshop hos ECML i Graz
  ECML er det europeiske fremmedspråksenteret. Senteret ligger i Graz og arrangerer årlig en rekke workshoper for språklærere og lærerutdannere. Petra Biesalski (Goethe-Institut Norwegen) har tidligere i år deltatt på en workshop om bruk av fremmedspråk som undervisningsspråkl i ikke-språkfag (CLIL). Hennes rapport ligger HER. Deborah Larssen fra Universitetet i Stavanger representerte Norge på workshopen om vurdering av språkferdigheter hos unge elever i september. Rapporten fra denne worskhopen kan lastes ned HER.
 • Fremmedspråksenteret arrangerte et dagsseminar om engelsk og fremmedspråk i arbeidslivet mandag 27. september. Program inkl. presentasjoner finnes HER. Fremmedspråksenterets FoU-seksjon har analysert stillingsannonser med henblikk på engelsk/fremmedspråk. Resultatet fra denne undersøkelsen er publisert i et notat som kan lastes ned HER.

INTERNASJONALISERING 

 • Sommerinstitutt for lærere
  Benytt sjansen til å få bedre kjennskap til amerikansk kultur og samfunnsliv.
  Fulbright‐kontoret gir hvert år opp til fire stipendier til "Summer Institutes in American Studies"
  Stipendiet dekker alle kostnader i forbindelse med oppholdet, inkludert reise.
  Søknadsfrist: 01. november 2010
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • I love språk fra Sveriges Utbildningsradio UR med blant annet følgende sendinger:
  Arabiska framtidens språk?
  En ny tysk våg?
  Spanskan och urfolksspråken?
  Hur konservativ er franskan?
  LES MER 
 • Tysk bokhylle
  Norsk blogg om tysk litteratur (av Elin Nesje Vestli): I denne bloggen presenteres bøker og annet litteraturrelevant
  stoff som kan være til glede og/eller nytte for tyskinteresserte.
  LES MER
 • Nettside fra TV5.fr med interaktive oppgaver, spill og quizzer
  LES MER
 • Spread the Sign
  En webbasert, visuell tegnspråkordbok som "oversetter" mellom et titalls språk!
  LES MER
 • En gratis vokabulartest fra Goethe-Verlag på 25 språk og med opptil 600 språkkombinasjoner
  (eksempel: arabisk, kinesisk, dansk, tsjekkisk, finsk, japansk, russisk, spansk, tysk, tyrkisk, fransk, polsk)
  LES MER
 • Antikken i ettertiden
  Ny bok: "Antikken i ettertiden" handler om den betydningen Hellas og Roma har hatt i vestlig kultur fra Karl den stores tid og frem til i dag. Mathilde Skoie og Gjert Vestrheim (red.)
  LES MER

 • Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
  Ta kontakt
 
Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 22.10.2010 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret