Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

September 2010

Septemberbrevet vies til forsøk med fremmedspråk på barnetrinnet og
programfag fremmedspråk

"Den skal tidlig krøkes..."
Forsøk med fremmedspråk på barnetrinnet

Fredag 10. september åpnet statssekretær Lisbet Rugtvedt oppstartkonferansen "Den skal tidlig krøkes ..." i Oslo. Dermed er det storstilte forsøket med Fremmedspråk som felles fag på 6. og 7. årstrinn i gang. Mer enn 180 representanter fra Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, fylkesmannsembetene, skoleeiere, rektorer og lærere kunne ønskes velkommen av leder for Fremmedspråksenteret, Steinar Nybøle (bildet). Det var lagt opp til et differensiert program hvor både forskere, læreplanutviklere og praktikere kom til orde.

Det skal undervises i fransk, spansk, tysk, russisk og kinesisk, enten ved at elevene får smakebiter av flere språk over to år, eller at de får jobbe med ett språk. I disse dager starter mer enn 120 lærere fra hele landet, samt norske skoler i Spania, på et toårig etterutdanningskurs i Trondheim eller Halden. Kurset består av  metodikkmoduler, læreplanspesifikke elementer og moduler for språklig oppdatering slik at lærerne skal være i stand til å møte de behovene som elever på 6. og 7. trinn har. Dessuten vil de gjennom kurset få tilgang til et stort nettverk av lærere der alle arbeider med fremmedspråk på barnetrinnet.

Store deler av konferansen kan ses via vedlagte lenke. Tilgjengelige powerpoint-presentasjoner kan ses ved å trykke på de aktuelle lenkene i programmet.
LES MER

Tilleggspoeng ved valg av fremmedspråk som programfag
F.o.m opptak til studieåret 2011-2012 får elever som har programfag innen "Fremmedspråk" tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning. Nivå I og II gir 0,5 tilleggspoeng, nivå III gir 1 poeng.
LES MER
Skoleåret 2009-2010 var det i alt ca. 1000 elever som tok fremmedspråk som programfag. Fransk og tysk hadde flest elever på nivå III, mens spansk hadde flest elever på nivå I/II.
LES MER 

Informasjonsmateriell
Fremmedspråksenteret gir ut en rekke brosjyrer om språkvalg, informasjonshefter om forskjellige språk og annet informasjonsmateriell (plakater, løpesedler, postkort, osv.). Materiell kan bestilles gratis via mail info@fremmedspraksenteret.no og telefon 69 21 58 30.

Informasjon om fransk, spansk og tysk nivå III i klasserommet
Også i år kan skoler bestille en informasjonstime fra våre reiselektorer for fransk og tysk, Florence Mandelik og Gertrud Gilli. Reiselektorene besøker Vg1-/Vg2-grupper i perioden oktober-februar. Ta kontakt med gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no for mer informasjon om reiseruten. Påmeldingsfrist: 22. oktober.
Vi ønsker å utvide dette tilbudet til også å gjelde spansk. Mer informasjon om dette kommer i nyhetsbrevet i oktober.

Programfagdag 2010
Programfagdagen 2010 arrangeres i Oslo 26. oktober. Tema for dagen blir fagtilbud og samarbeid mellom skoler. Målgruppen er fremmedspråklærere, avdelingsledere, rektorer og skoleeiere. Program og påmelding kommer HER. Vel møtt!

Programfagpris 2010
Programfagprisen deles ut til skoler, lærere, elever eller andre som har bidratt til å øke rekrutteringen til programfag innen fremmedspråk. Førstepremien er på kr 50 000. I tillegg har  vi to premier på kr 25000. Det er mulig å søke selv, eller å sende inn forslag (begrunnelse ca. en A4 side). Dette sendes til gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no 
Frist: 15. oktober.
LES MER 

Rekrutteringsmidler
Fremmedspråksenteret utlyser midler til skoler som ønsker å gjennomføre rekrutteringsaksjoner eller informasjons-kampanjer for fremmedspråkfagene i løpet av skoleåret 2010/2011. Målet med aksjonen er å øke antall elever som velger fremmedspråk som programfag på Vg2/Vg3. Det kan søkes om inntil 25 000 kroner. Disse kan søke:

- Ungdomsskoler som vil gjennomføre kampanjer rettet mot 10. trinn, eventuelt mot elever som går siste året på barneskolen
- Videregående skoler som vil gjennomføre kampanjer rettet mot egne elever eller mot elever i siste året på ungdomsskolen
For ideer og inspirasjon, se HER

Søknadsskjema finner du HER. Utfylt skjema med vedlagt budsjett sendes til gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no innen 22. oktober.

Undervisningsopplegg nivå III
Ekspertgrupper for fransk, russisk, spansk og tysk utarbeider undervisningsopplegg for nivå III. De første oppleggene er nå lagt ut på våre nettsider.
LES MER 

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

ARRANGEMENTER

 • God Språkdag den 26. september!
  Se våre Språkdagsider for tips til markering og informasjon om Språkdagkonkurransen.
  LES MER
 • Svenske tysklærerdager i Göteborg, lørdag 16. og søndag 17. oktober
  Også norske tysklærere er hjertlig velkomne
  LES MER
 • Yrkes- og utdanningsmesse 2010
  Det arrangeres Yrkes- og utdanningsmesse i Oslo Spektrum fra 9. - 11. november 2010. Dette er et arrangement for elever på 10. trinn i Osloskolen og deres foresatte og andre som vil vite mer om videregående opplæring og mulighetene videre.
 • LES MER

INTERNASJONALISERING 

 • Interkulturell forståelse - et opplegg fra AFS Norge
  AFS Norge tilbyr videregående skoler et temaopplegg rundt interkulturell forståelse, språklæring og internasjonalisering. Opplegget varer én skoletime eller en dobbelttime. For mer informasjon kontakt AFS Norge på
  info@afs.no

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Voki.com
  Lar elevene/lærer lage små lydfiler - mulig på mange språk
  LES MER
 • Primary Languages
  Fremmedspråk på barnetrinnet
  LES MER
 • Teachers.tv
  Opplegg/idéer for lærer/elev
  LES MER
 • ICDL - International Children's Digital Library
  Bildebøker på mange språk
  LES MER

 • Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
  Ta kontakt
 
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 21.09.2010 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret